Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Aktuality


Schůzka s rodiči žáků 1. tříd

Datum konání: 22. 2. 2016

Vážení rodiče, dovolujeme si připomenout plánovanou schůzku s rodiči žáků budoucích prvních tříd, která se koná v pondělí 22. 2. 2016 v 16 hodin.

Na této schůzce si můžete vyzvednout rozhodnutí o přijetí žáka.  

Pozvánka na schůzku rodičů.

Rádi bychom v rámci schůzky udělali u rodičů průzkum, zda by měli zájem o výuku matematiky metodou profesora Hejného.  viz. dotazník.

 

Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, náhradní termín vyzvednutí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ do 1. tříd je 24. 2. a 25. 2. 2016 v době od 12:40 do 15:00 hodin. 

 

Vstup do školy je koridorem od tělocvičny!


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 19. 2. 2016 7:34

Sběr starého papíru

Datum konání: 7. 3. 2016 - 12. 3. 2016

Sběr starého papíru bude probíhat v termínu 7. až 12. 3. 2016 včetně.

Stary_papir[1].png

Organizace sběru bude následující:

  •  Sběr v přízemí školní tělocvičny bude organizován od pondělí 7. 3. do pátku 11. 3. před zahájením výuky v době 7.00-7.45 hod. Každý sem donesený starý papír bude evidován na konkrétního žáka a započítán do celoškolní soutěže. Respektujte, prosím, zákaz vjezdu motorových vozidel.
  •  Sběr většího množství bude probíhat ve sběrném dvoře TS Rosice v ulici U pálenice. I zde bude probíhat evidence odevzdaného papíru do celoškolní soutěže, a to buď pověřeným pracovníkem školy, nebo v době jeho nepřítomnosti prostřednictvím sběrných lístků, které budou ve sběrném dvoře k dispozici, kam se vypíše jméno žáka, třída a množství odevzdaného papíru a odevzdá se pracovníkovi sběrného dvora, který zajistí předání škole.

 

A nyní harmonogram sběru ve sběrném dvoře:

  • úterý 8. 3. 2016 – otevřeno 7.00-17.00 hod
  • středa 9. 3. 2016 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
  • čtvrtek 10. 3. 2016 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
  • pátek 11. 3. 2016 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
  • sobota 12. 3. 2016 – otevřeno 9.00-17.00 hod.

 Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem starého papíru školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.

Zároveň děkujeme pracovníkům technických služeb našeho města a zřizovateli, kteří nám vyšli vstříc při organizaci sběru starého papíru pro školu.


Autor: Ing. František Pokorný Publikováno 15. 2. 2016 9:16

Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

Na základě konaných zápisů do 1. tříd ve dnech 25. a 26. ledna 2016 rozhodl ředitel školy o přijetí žáků s těmito identifikačními čísly - Seznam přijatých žáků pro školní rok 2016/2017.

Ostatním žákům bylo přerušeno řízení o přijetí do doby, než budou dodány potřebné doklady.

Rozhodnutí o přijetí žáka si můžete vyzvednout osobně na schůzce s rodiči budoucích prvňáčků, která se koná v pondělí 22. 2. 2016 v 16 hodin. Pozvánka na schůzku rodičů.

Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, náhradní termín vyzvednutí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ do 1. tříd je 24. 2. a 25. 2. 2016 v době od 12: 40 do 15: 00 hodin. 

 

Vstup do školy je koridorem od tělocvičny!

 

P1250038.JPG


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 5. 2. 2016 13:43

Návod k vyplnění přihlášek

Na přihlášce, kterou žáci dostali spolu s pololetním vysvědčením, je na přední straně vyplněná hlavička a na zadní straně známky a průměr.

Je nutné dopsat telefonní číslo, e-mail.

Dále se vyplní název a celá adresa školy (ulice, PSČ).

Pod to se uvede kód a název oboru (např. 79-41-K/41 Gymnázium – uvedeno v Atlasu školství nebo na webovkách škol).

Termín přijímací zkoušky se vyplňuje tehdy, pokud škola pořádá své přijímací zkoušky (22. – 30. dubna) nebo je zapojena do Scio testování obecných studijních předpokladů (18. nebo 19. dubna). Jednotné přijímací zkoušky Cermat se nevyplňují.

Vyplní se také datum, jméno zákonného zástupce (je jedno jestli otce nebo matky) a podpisy.

Na zadní straně se uvede počet příloh – jejich seznam je možné vypsat do sloupce vpravo, není to ale nutné.

Obě přihlášky jsou vyplněné stejně.

Přihlášky se odevzdávají ke kontrole výchovné poradkyni do 25. 2. – budou také potvrzeny ředitelem školy.

Potvrzení od lékaře realizujte až po navrácení přihlášky.

Na školu musí být přihlášky (včetně všech příloh – např. diplomy z okresní kol soutěží, zpráva z poradny…) odeslány do 15. března – za to zodpovídá zákonný zástupce.

Příklad vyplněné přihlášky je ke stažení přední strana zde , zadní strana zde – černě jsou údaje vyplněné školou předem, červeně údaje, které vyplní zákonný zástupce nebo uchazeč, a modře jsou poznámky.

 

 


Autor: Mgr. Michaela Hantková Publikováno 4. 2. 2016 13:34

Virtuální prohlídka školy

Datum konání: 31. 1. 2016

Upgrade virtuální prohlídky naší Základní školy Rosice - nyní i s mluveným komentářem:
VP_vstupni_hala.jpg


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 22. 1. 2016 13:07

Absolventský ples

Datum konání: 11. 3. 2016

1 obr.1.jpgZákladní škola Rosice

si vás dovoluje pozvat na 

Absolventský ples,

který se bude konat v pátek dne 11. března 2016 

v prostorách kulturního domu CRISTAL

Pozvánka na ples zde

Svá taneční vystoupení předvedou žáci devátých tříd a mažoretky.

Hraje skupina FANTAZIE

Vstupenky a místenky je možné zakoupit v kanceláři KIC Rosice od 8. února 2016. 

Vstupné: 70 Kč, místenka: 50 Kč

Všichni jste srdečně zváni.

Jakýkoliv další finanční příspěvek či dar do tomboly přijímáme v ZŠ do čtvrtka 10. 3. 2016.

Děkujeme.

 


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 17. 1. 2016 17:11

Nabídka jazykových kurzů

Datum konání: 23. 1. 2016

Odpolední a večerní jazykové kurzy pro děti i dospělé na naší škole

Jazyková škola Orange Academy přijímá přihlášky do jazykových kurzů druhého pololetí školního roku 2015/16.
V nabídce kurzy AJ, NJ, FJ a RJ formou skupinových kurzů, individuální výuky nebo výuky přes skype, rovněž výuka ve firmách.
Originální výukové metody Effective English® a Effektives Deutsch®.

Více informací na www.orangeacademy.cz, 776 026 593, rosice@orangeacademy.cz


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 6. 1. 2016 12:08

Přihláška do Spolku přátel ZŠ Rosice

Datum konání: 2. 1. 2016 - 5. 2. 2016

Vážení rodiče a zaměstnanci školy,

máte-li zájem se podílet na činnosti Spolku přátel ZŠ Rosice, vyplňte prosím přihlášku a odevzdejte v kanceláři školy paní Bučkové nebo paní uč. Folvarčíkové do 5. února 2016. Přihláška zde


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 2. 1. 2016 23:30

Zápis do 1. tříd

Datum konání: 25. 1. 2016 - 26. 1. 2016

Vážení rodiče, ředitelství ZŠ Rosice oznamuje, že zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2016/2017 se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna 2016 v budově školy.

Na děti čekají čtyři stanoviště nazvaná podle sledovaných oblastí – MALÍŘOV, POVÍDÁLKOV, HOPSÁLKOV A VŠEZNÁLKOV.

 V pondělí budou skupinky dětí vycházet na stanoviště v 14:00, 15:15 a 16:30.

V úterý budou skupinky dětí vycházet na stanoviště v 14:30 a v 16:00.

Upozorňujeme rodiče na přibližně hodinovou délku trvání zápisu. Ve spolupráci s mateřskými školami nabízíme rodičům možnost vybrat si dopředu den a hodinu, kdy se k zápisu se svým dítětem dostaví. Listiny jsou již nyní k dispozici ve školkách.  Prosíme o dodržení času, na který se přihlásíte.

 

Zápis se týká i dětí, kterým byla odložena školní docházka o jeden rok a obdrželi rozhodnutí o odkladu školní docházky s termínem zahájení povinné školní docházky k 1. 9. 2016.

Pokud se v uvedené dny nemůžete z vážných důvodů s dítětem dostavit, je možné domluvit náhradní termín zápisu telefonicky na čísle 546 41 23 61.

 Důležité informace a formuláře:


Publikováno 22. 12. 2015 10:45

Den otevřených dveří

Datum konání: 20. 1. 2016

Dne 20. ledna 2016 bude probíhat v naší základní škole "Den otevřených dveří". Navštívit

budete moci kteroukoli třídu 1. a 2. stupně. Bližší informace obdržíte od třídních učitelů

vašich dětí.

 

Na akci zveme také rodiče, kteří přemýšlejí o zápisu svého dítěte do 1. třídy naší školy.

První a druhé třídy můžete navštívit v době od 8:00 do 10:00. V tomto případě se ohlaste,

prosím, v kanceláři zástupců ředitele. 


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 17. 12. 2015 14:27


Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly