Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Aktuality


Nová trička s logem ZŠ Rosice

Datum konání: 7. 11. 2014

Zájemci o koupi trička s novým logem naší školy (cena 150,- Kč) mají možnost výběru vhodné velikosti každé ráno mimo pondělí před vyučováním v kanceláři ZŠ Rosice.


Autor: Petr Řezníček Publikováno 22. 10. 2014 14:10

Volby do školské rady

Datum konání: 5. 11. 2014

Vyhlášení voleb do školské rady (ŠR)

Vážení rodiče, zveme vás k volbám do Školské rady Základní školy Rosice, které se uskuteční dne 5. listopadu 2014 od 16:00 do 18:00 hodin (v době konání konzultačních hodin). Volby proběhnou v přízemí hlavní budovy ve cvičné kuchyňce. Místnost bude viditelně označena nápisem VOLEBNÍ MÍSTNOST.

Důležité informace:

 • počet členů ŠR je stanoven na 9 členů, z nichž zástupci nezletilých žáků volí 3 členy (pedagogická rada volí 3 členy a 3 členy jmenuje zřizovatel)
 • funkční období členů ŠR jsou 3 roky
 • ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy

Organizace voleb:

 1. Právo volit za nezletilé žáky ZŠ Rosice mají jejich zákonní zástupci, kdy za jednoho žáka má právo volit jen jeden zákonný zástupce. Zákonní zástupci žáka se na volbě dohodnou, nebo platí volba toho, kdo provedl hlasování dříve.
 2. Hlasovací lístky se jmény kandidátů dostanou voliči přímo ve volební místnosti, po předchozím předložení průkazu totožnosti členům volební komise. Bez prokázání totožnosti nebude zákonným zástupcům hlasování umožněno. Voliči dostanou tolik hlasovacích lístků, kolik nezletilých žáků zastupují. Např.: má-li rodina 2 děti, které plní v roce 2014 povinnou školní docházku v ZŠ Rosice, odevzdávají zákonní zástupci 2 hlasovací lístky.
 3. Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Na hlasovacím lístku mohou být takto označeni nejvýše 3 kandidáti, jinak je hlasovací lístek neplatný.
 4. Dohled nad hlasováním zajišťuje volební komise.
 5. Za zvolené členy ŠR jsou považováni tři kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Ostatní kandidáti, kteří zvoleni nebyli, jsou náhradníci člena ŠR v pořadí podle počtu získaných hlasů.
 6. Výsledek voleb zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Seznam kandidátů - náhled hlasovacího lístku.

V Rosicích 3. 10. 2014

Mgr. Petr Řezníček, ředitel


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 6. 10. 2014 7:39

Sběr starého papíru

Datum konání: 21. 10. 2014 - 25. 10. 2014

Sběr starého papíru bude probíhat v termínu 21. až 25. 10. 2014 včetně.

Organizace sběru bude následující:

 Sběr v přízemí školní tělocvičny bude organizován od úterý 21.10. do pátku 24.10. před zahájením výuky v době 7.00-7.45 hod. Každý sem donesený starý papír bude evidován na konkrétního žáka a započítán do celoškolní soutěže. Respektujte, prosím, zákaz vjezdu motorových vozidel.

 Sběr většího množství bude probíhat ve sběrném dvoře TS Rosice v ulici U pálenice. I zde bude probíhat evidence odevzdaného papíru do celoškolní soutěže, a to buď pověřeným pracovníkem školy, nebo v době jeho nepřítomnosti prostřednictvím sběrných lístků, které budou ve sběrném dvoře k dispozici, kam se vypíše jméno žáka, třída a množství odevzdaného papíru a odevzdá se pracovníkovi sběrného dvora, který zajistí předání škole.

 A nyní harmonogram sběru ve sběrném dvoře:

 • úterý 21. 10. 2014 – otevřeno 7.00-17.00 hod
 • středa 22. 10. 2014 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • čtvrtek 23. 10. 2014 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • pátek 24. 10. 2014 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • sobota 25. 10. 2014 – otevřeno 9.00-17.00 hod.

 

Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem starého papíru školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.

Zároveň děkujeme pracovníkům technických služeb našeho města a zřizovateli, kteří nám vyšli vstříc při organizaci sběru starého papíru pro školu.


Autor: Ing. František Pokorný Publikováno 24. 9. 2014 18:16

Sběr kaštanů

Datum konání: 6. 10. 2014 - 13. 10. 2014

Sběr kaštanů bude probíhat v termínu 6. až 13. října 2014 včetně.

 Sběr kaštanů bude probíhat ve výše uvedeném termínu v prostoru za malou budovou školy. Vybírání kaštanů bude zajišťovat a organizovat pan Píše a pan školník v pracovních dnech v době 7:15 – 7:55.

 Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem kaštanů školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.


Autor: Ing. František Pokorný Publikováno 11. 9. 2014 9:51

MAŽORETKY ANIFE ZŠ ROSICE VE FRANCII, BELGII A CHORVATSKU.

Přesně v polovině prázdnin se vydal starší tým mažoretek  Anife, doplněný většími mažoretkami z mladšího týmu a s dechovou hudbou Rouchovankou na dlouhou cestu do Francie a Belgie. Konaly se zde velké slavnosti, na které byly naše mažoretky pozvány. Děvčata za to, že reprezentovala Českou republiku, měla celý pobyt hrazen z fondů Evropské unie.

První den se mažoretky Anife představily v odpoledních a večerních hodinách ve francouzském městě Albert. Průvod se prodíral davy návštěvníků a nebyla nouze o potlesk a pochvalné pokřiky bravo.

Po snídani jsme se vydali na cestu do belgického města Avesnes, kde se scénář předchozího dne opakoval. Průvod se opět prodíral mezi atrakcemi, se zastávkami před kavárnami. Pořádaly se zde květinové slavnosti, na kterých byly tisíce příjemných, tleskajících a povzbuzujících lidí.

Se zážitky a únavou všichni uléhali po půlnoci na hotelu před posledním dnem, na který jsme měli naplánovanou prohlídku Bruselu. Byli jsme překvapeni velikostí Atomia, miniaturami v Mini Europe parku. Zastavili jsme se vyfotit u Maniken Pis /čůrajícího chlapečka/, prohlédli Grand plac a Královský palác.

Všichni účastníci si zakoupili upomínkové předměty, dárky a svěřili se do rukou řidičů p. Nešpůrka a Tůmy, kteří s námi během tohoto prodlouženého víkendu najezdili bezpečně a bez problémů přes 3 000 km.

Na den a téměř i přesně na hodinu jsme za tři dny po příjezdu z  Belgie odjížděli k soustředění na Mali Lošinj.

Tady nás již tradičně vítalo nádherné slunečné počasí s teplotami 36 vzduch a 26 moře. Byli jsme zahrnováni celou dobu dotazy rodičů na počasí, protože v naší republice bylo velmi sychravo a pršelo. Po několika trénincích, si děvčata zopakovala letošní soutěžní skladby. Podařilo se nám zařídit vystoupení v lokalitách ostrova a to přímo na náměstích, jak na Mali, tak Veli Lošinju.

Oba týmy nacvičily nový soutěžní pochod pro příští sezonu, užily si moře. Děvčata si užila jednodenní  výlet lodí na písečnou pláž ostrova Susak, vystoupení před zaplněnými náměstími, pěkně opálené a spokojené se oba týmy vracely domů.

                                                      Za mažoretky Anife

                                                                                     Jara Žák


Autor: Folvarčíková Publikováno 25. 8. 2014 21:44

Začátek školního roku 2014/2015

Datum konání: 1. 9. 2014

 

Oznamujeme žákům a rodičům, že

slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

proběhne v pondělí 1. září 2014

 

 

Program prvního dne najdete v příloze


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 15. 7. 2014 15:17

Brigáda na školní zahradě

Datum konání: 11. 8. 2014

Zveme děti i jejich rodiče na brigádu na školní zahradu.

Sejdeme se ve dvou termínech: 14. 7. 2014   od 9.00 do 11. 00

                                                   11. 8. 2014   od 9.00 do 11. 00

Čeká vás sladká odměna.


Autor: Mgr. Adéla Koblížková Publikováno 27. 6. 2014 8:24

Časopis Rosník

Datum konání: 20. 6. 2014

Právě vychází letní číslo časopisu Rosník. Na co se můžete těšit tentokrát?

Připravili jsme pro vás další zajímavé rozhovory. Povídali jsme si s paní učitelkou Kočičkovou, která stejně jako její prvňáčci má za sebou první rok v rosické škole. Reportéři získali rozhovor s Romanem Horkým ze skupiny Kamelot. Jako již tradičně jsme zmapovali všechny události, které se staly v naší škole v průběhu jara, nahlédli jsme do školní družiny nebo do parlamentu. Také divadelní kroužek měl na jaře nabitý program. Mimo jiné má už konečně své jméno. Reportéři se vydali na procházku po Rosicích a zaměřili na zámecký park. Je to místo k odpočinku, nebo spíš smetiště? Po procházce si dáme něco dobrého. Tentokrát jsme vybrali jednoduché, ale moc dobré letní speciality. Pro pobavení si udělejte prázdninový kvíz, zvládnou ho i malé děti. Své příspěvky připravili i Rosníci básníci a spisovatelé. Nakonec se trošku potrapte při hádání ze starých fotografií.

Hodně pěkných chvil při čtení Rosníku i o prázdninách. Přejeme vám všem

         KRÁSNÝ PRÁZDNINOVÝ ČAS

         A V ZÁŘÍ JE TU ROSNÍK ZAS!

Za redakci Jana Odehnalová a Gabriela Folvarčíková


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 21. 6. 2014 22:19

Schůzka s rodiči žáků 1. tříd

Datum konání: 28. 8. 2014

První třídní schůzka s rodiči žáků budoucích prvních tříd proběhne již 28. srpna 2014.

Program schůzky


Autor: PaedDr. Jaroslava kroupová Publikováno 13. 6. 2014 11:07

Přihláška ke stravování

Datum konání: 25. 8. 2014

Přihlášku ke stravování ve školní jídelně na školní rok 2014/2015 najdete v příloze nebo v záložce dokumenty- formuláře.


Autor: Petra Toušková Publikováno 13. 6. 2014 10:42


Menu