Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Aktuality


Pedagogové zvolili své zástupce do školské rady, je známo její složení

Datum konání: 15. 11. 2017

Jak jsme již informovali, ve středu 15. listopadu proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků školy. Po skončení  hlasování a sečtení hlasů se staronovými členy školské rady stali PaedDr. Jaroslava Kroupová, Mgr. Pavla Šoltésová a Ing. František Pokorný.

Tím pádem jsou známa jména všech členů Školské rady při ZŠ Rosice pro následující volební období, které je tříleté. Rada bude pracovat v tomto složení:

 • Lucie Švecová za zákonné zástupce žáků
 • Lucie Heroudková za zákonné zástupce žáků
 • Kateřina Horáková za zákonné zástupce žáků
 • Mgr. Jaroslav Světlík za zřizovatele
 • Mgr. Josef Smékal za zřizovatele
 • Jaroslav Weisman za zřizovatele
 • PaedDr. Jaroslava Kroupová za pedagogické pracovníky školy
 • Mgr. Pavla Šoltésová za pedagogické pracovníky školy
 • Ing. František Pokorný za pedagogické pracovníky školy

Školská rada v novém složení začne pracovat od prosince 2017.


Autor: František Pokorný Publikováno 16. 11. 2017 12:08

Proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků.

Ve středu 8. listopadu v rámci třídních schůzek proběhly v naší škole volby členů Školské rady při ZŠ Rosice. Své zástupce si volili rodiče žáků naší školy. Kandidátů bylo osm, volili se tři zástupci (školská rada má 9 členů - tři jmenuje zřizovatel, tři jsou voleni z řad zákonných zástupců žáků a tři jsou voleni mezi pedagogickými pracovníky školy). Volební komise jmenovaná ředitelem školy zpracovávala 29 volebních lístků, z nichž se na prvních třech místech podle počtu obdržených hlasů umístili a stali se tak novými členovy školské rady:

 • Lucie Švecová
 • Lucie Heroudková
 • Kateřina Horáková.

K umístění a členství ve Školské radě při ZŠ Rosice jim gratulujeme. 

Volby z řad pedagogických pracovníků proběhnou 15. listopadu 2017. Jakmile budou známí všichni členové této instituce, uveřejníme kompletní složení. 

 


Autor: František Pokorný Publikováno 9. 11. 2017 11:11

Veletrh SŠ 2017

Datum konání: 23. 11. 2017

Veletrh_SŠ_2017.png

 


Autor: Mgr. Michaela Hantková Publikováno 9. 11. 2017 7:34

Volby do školské rady

Datum konání: 8. 11. 2017

Vážení rodiče, zveme vás na volby do Školské rady při ZŠ Rosice, které se uskuteční dne 8. listopadu 2017 od 16.00 do 17.30 v době konání konzultačních hodin. Volby proběhnou v přízemí hlavní budovy v kuchyňce. Místnost bude označena názvem VOLEBNÍ MÍSTNOST.

Důležité informace:

 • Počet členů školské rady je stanoven na 9 členů
 • Obsazení míst je následné: 3 členy jmenuje zřizovatel školy město Rosice, 3 členy volí pedagogičtí pracovníci a 3 členy volí zástupci nezletilých žáků.
 • Funkční období členů ŠR jsou 3 roky.

Organizace voleb:

 1. Právo volit mají zákonní zástupci žáků, kdy za jednoho nezletilého žáka má právo volit jen jeden zákonný zástupce.
 2. Hlasovací lístky se jmény kandidátů dostanou voliči přímo ve volební místnosti, a to prokázáním totožnosti členům volební komise.
 3. Na hlasovacím lístku mohou být označeni nejvýše 3 kandidáti. Volby se provádí zakroužkováním čísla pořadí před jménem kandidáta.
 4. Dohled nad hlasováním zajišťuje volební komise.
 5. Za zvoleného člena ŠR jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů.
 6. Výsledek voleb zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a současně ho zveřejní na internetu.
 7. Ostatní kandidáti, kteří neobdrželi mandát, jsou považováni za náhradníky v pořadí podle výsledku voleb.

Důležité upozornění: pro vydání hlasovacího lístku je nutné předložit PRŮKAZ TOTOŽNOSTI.


Autor: František Pokorný Publikováno 17. 10. 2017 11:52

Den zdraví

Datum konání: 16. 10. 2017 - 17. 10. 2017

V pondělí a v úterý probíhají v Základní škole Rosice tradiční Dny zdraví. Jedná se o projektový den, který má pro každou třídu zahrnuty tři bloky.

V prvním bloku se děti setkávají s odborníky na výživu, lékaři nebo třeba s lidmi s handicapem, aby si prostřednictvím jejich životního příběhu lépe uvědomili hodnotu zdraví.

V druhém bloku přicházejí trenéři z různých rosických klubů, aby si děti vyzkoušely tradiční i méně známé pohybové aktivity.

Velký úspěch mívá i třetí blok, ve kterém si děti samy připraví zdravé občerstvení nebo si vymění recepty na zdravá jídla.

Za všechny děti bychom chtěli poděkovat Zdravému městu Rosice a místní Agendě 21 za příspěvek na zajištění lektorů i sportovních pomůcek, takže již druhým rokem všechny aktivity v rámci Dnů zdraví probíhají bezplatně.

Co všechno si děti mohly vyzkoušet si můžete prohlédnout také v naší fotogalerii, která bude v nejbližších dnech doplněna o aktuální fotky z obou akcí.

PA160057.JPGPA160063.JPG


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 16. 10. 2017 15:29

Sběr kaštanů bude probíhat v termínu 16. až 31. října 2017 včetně.

Datum konání: 16. 10. 2017 - 31. 10. 2017

kastany.jpg

Sběr kaštanů bude probíhat ve výše uvedeném termínu v tyto konkrétní dny a časy:

  

 • 16. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 17. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 23. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 24. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin a 15:00 – 16:00
 • 30. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 31. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin

Kaštany se budou sbírat v prostoru za malou budovou školy. Vybírání kaštanů bude zajišťovat a organizovat pan Píše a pan Jančovič.

 Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem kaštanů školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.


Autor: František Pokorný Publikováno 6. 10. 2017 8:36

Školní časopis

Datum konání: 30. 9. 2017

Váš časopis Rosník je po delší prázdninové pauze zase tady!

2016-17_RO_obr.4[1].jpgMáme za sebou krásné prázdniny a začínáme se rozjíždět v novém školním roce. A to je ten pravý čas zavzpomínat si na všechny předprázdninové akce.  Tradičně jsme zpovídali členy redakční rady, kteří nás v červnu opustili. Zjišťovali jsme, jestli pro ně práce pro časopis byla přínosem a co se jim nejvíce povedlo. Třeba vás jejich odpovědi inspirují a stanete se jejich náhradníky. Jako obvykle zde najdete tradiční rubriky Co vás zajímá, Rosník spisovatelem a básníkem, Rosník cestovatelem  apod. Můžete si vyřešit kvízy nebo vyluštit křížovku. Tak se pusťte do čtení!

PRYČ JE LÉTO, NEVADÍ!

ROSNÍK DOBŘE NALADÍ!

                                 Za redakci časopisu Rosník

                                                   Mgr. Jana Odehnalová a Ing. Gabriela Folvarčíková


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 1. 10. 2017 21:59

Sběr starého papíru

Datum konání: 17. 10. 2017 - 21. 10. 2017

Stary_papir[1][1].pngSběr starého papíru bude probíhat v termínu 17. až 21. 10. 2017 včetně.

 Organizace sběru bude následující:

 Sběr v přízemí školní tělocvičny bude organizován před zahájením výuky v době 7.15-7.45 hod ve dnech:

 • středa 18. 10. 2017
 • čtvrtek 19. 10. 2017

Každý sem donesený starý papír bude evidován na konkrétního žáka a započítán do celoškolní soutěže. Respektujte, prosím, zákaz vjezdu motorových vozidel.

Sběr většího množství bude probíhat ve sběrném dvoře TS Rosice v ulici U pálenice. I zde bude probíhat evidence odevzdaného papíru do celoškolní soutěže, a to buď pověřeným pracovníkem školy, nebo v době jeho nepřítomnosti prostřednictvím sběrných lístků, které budou ve sběrném dvoře k dispozici, kam se vypíše jméno žáka, třída a množství odevzdaného papíru a odevzdá se pracovníkovi sběrného dvora, který zajistí předání škole.

 A nyní harmonogram sběru ve sběrném dvoře:

 • úterý 17. 10. 2017 – otevřeno 7.00-17.00 hod
 • středa 18. 10. 2017 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • čtvrtek 19. 10. 2017 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • pátek 20. 10. 2017 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • sobota 21. 10. 2017 – otevřeno 9.00-17.00 hod.

 

Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem starého papíru školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.

Zároveň děkujeme pracovníkům technických služeb našeho města a zřizovateli, kteří nám vyšli vstříc při organizaci sběru starého papíru pro školu.


Autor: František Pokorný Publikováno 22. 9. 2017 9:50

Ředitelské volno

Datum konání: 29. 9. 2017

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamuji, že pátek 29.9.2017 vyhlašuji pro žáky Základní školy Rosice volným dnem. Mimo provoz bude v tento den i školní družina a školní jídelna.

Děkuji za pochopení.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 12. 9. 2017 9:22

Třídní schůzka pro rodiče prvňáčků

Datum konání: 29. 8. 2017

První třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná v úterý 29. srpna 2017 od 16:00 hod

VSTUP KORIDOREM OD TĚLOCVIČNY.

 

Před třídní schůzkou od 15:45 bude zákonným zástupcům žáků předáno rozhodnutí o přijetí do školní družiny. Rodiče si také budou moci vyřídit stravování svých dětí ve školní jídelně.

 

Program třídní schůzky


Publikováno 25. 8. 2017 8:12


Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly