Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Přihlášení do aplikací > Aktuality

Aktuality


Volné pracovní místo AP

Datum konání: 10. 9. 2021

Hledáme asistenta pedagoga na 2. stupeň ZŠ.

Práce dopoledne, na částečný úvazek. Nástup možný ihned nebo podle dohody. Pro více informací pište (reznicek.petr@zsrosice.eu) nebo volejte (723 363 900) řediteli školy.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 7. 9. 2021 10:27

Brigáda na školní zahradě 2021

Datum konání: 19. 7. 2021

školní zahrada.png01.jpg

 

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce z řad dětí na pomoc na školní zahradě a to v termínech:

19. 7. 2021 od 9:00 do 11:00

  9. 8. 2021 od 9:00 do 11:00

Sraz na zahradě.

Účastníci akce budou odměněni nejen pocitem dobře vykonané práce, ale také pochvalou a chladnou pochoutkou.

                           

                                                                                                                          Mgr. Adéla Koblížková


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 24. 6. 2021 19:37

Výsledky zápisu do 1. tříd

Ve dnech 7. a 8. dubna 2021 proběhl zápis dětí do 1. tříd. Zápis se konal již druhým rokem bez přítomnosti dětí. Rodiče využili jak možnost přinést žádost o přijetí osobně, tak i další způsoby, které byly v souladu s metodikou MŠMT.

Celkem bylo do 1. tříd zapsáno 52 chlapců a a 36 dívek. Současně ještě probíhá řízení o odkladu školní docházky, které se týká dvaceti čtyř dětí. Pro školní rok 2021/2022 tedy plánujeme otevření čtyř prvních tříd.

Schůzku rodičů budoucích prvňáčků plánujeme na 30. 8. 2021.

Velmi se na naše budoucí prvňáčky těšíme a děkujeme za spolupráci kolegyním z mateřské školky, rodičům za hladký průběh zápisů a také Radě města Rosice, která na svém zasedání schválila každému našemu prvňáčkovi  příspěvek na pomůcky ve výšce 1000 Kč na žáka. Je to opravdová pomoc v ten pravý čas. 

 Přílohy:

 

 

zápis.jpg


Autor: Jaroslava Kroupová Publikováno 23. 4. 2021 13:58

Zápis dětí do 1. tříd

Datum konání: 7. 4. 2021 - 8. 4. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že doposud nejsou známé pokyny MŠMT k organizaci zápisů do 1. tříd a množí se dotazy od vás: JAK TO LETOS BUDE, rozhodlo se vedení školy, že zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví bez přítomnosti dětí ve škole a to v době od 7. dubna do 8. dubna 2021.

Všechny formuláře potřebné k vyplnění a doručení jsou uvedeny pod číslem 1-6 níže. Současně umístíme všechny formuláře do budovy školy ve vestibulu a to od 29. 3. do 31. 3., kde si je můžete vyzvednout v době od 9:00 do 11:00 v papírové podobě.

Vzhledem k výše uvedené situaci zvolte, prosíme, způsob podání přihlášky (formulář 1), který je pro vás realizovatelný v tomto pořadí:

 1. Elektronicky nejlépe datovou schránkou (ID školy je 98smrza) nebo mailem s elektronickým podpisem, nestačí pouhý email ani scan podepsané žádosti jako jeho příloha! Identifikační číslo dítěte, pod kterým bude oznámeno, zda dítě bylo k základnímu vzdělávání přijato, vám bude přiděleno také přes datovou schránku nebo emailem.
 2. Osobně v některém z uvedených termínů přijdete do školy (při dodržení všech zásad vyplývajících z mimořádných opatření MZČR pro zabránění šíření covidu, kdy z důvodu bezpečnosti budou rodiče vpouštěni k odevzdání formulářů jednotlivě). Zde také obdržíte identifikační číslo dítěte, pod kterým bude oznámeno, zda dítě bylo k základnímu vzdělávání přijato. Osobně je přihlášky možné odevzdávat ve škole od středy do čtvrtka, tj. 7. 4. a 8. 4. 2021 vždy od 14:00 do 17:00. V tyto dny a hodiny budou otevřeny oba vchody do školy- zvlášť pro zákonné zástupce chlapců (hlavní vchod) a zvlášť pro zákonné zástupce dívek (vchod školní družiny).

Přihlášky a formuláře 2-6 je možné poslat jako přílohu prostým emailem. Kopie rodného listu vašeho dítěte bude ihned po zapsání k základnímu vzdělávání či povolení odkladu povinné školní docházky skartována.

  Formuláře k vyplnění, přílohy k žádosti pro zápis dětí do 1. třídy:

 1. Přihláška k základnímu vzdělávání
 2. Přihláška a zápisní list do školní družiny.doc
 3. Zápisní list do 1.tř. 2021.pdf
 4. Hejný průzkum 2021.pdf
 5. Přihláška ke stravování děti 2021.doc
 6. Prostá kopie rodného listu dítěte

Kritéria přijetí:

     - přednostně budou přijaté děti s trvalým bydlištěm v Rosicích a z naší spádové oblasti

     - maximální počet přijatých dětí bude 100

Uvažujete o odkladu školní docházky o jeden rok?

V souladu se Školským zákonem je třeba dodržet tento postup:   

 1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, vyplní žádost o odklad školní docházky
 2. Žádost o odklad školní docházky bude doložena odborným posouzením oprávněnosti odkladu, a to odborným lékařem a rovněž příslušným školským poradenským zařízením. Tato doporučení je možno doložit dodatečně (nejlépe do konce května)
 3. Ředitel školy, po posouzení žádosti, vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky o jeden rok

 Formulář k vyplnění a odeslání v případě odkladu:

 1. Žádost o odklad školní docházky

Pokud z mimořádně závažných důvodů nebudete moci formuláře do čtvrtka 8. 4. 2021 poslat nebo doručit, pište nebo volejte paní zástupkyni ředitele školy, PaedDr. Jaroslava Kroupová, kroupova.jaroslava@zsrosice.eu, tel.: 546 412 361, mobil: 733 713 011


Autor: Jaroslava Kroupová Publikováno 4. 3. 2021 11:39

Přijímačky na SŠ 2020/2021

Datum konání: 3. 5. 2021 - 19. 5. 2021

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

 • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021 (na víceletých gymnáziích je to 5. května a 6. května 2021).
 • Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku i přesto vždy v obou termínech ve škole uvedené na přihlášce, která jednotnou přijímací zkoušku koná!

 

 • Je-li součástí kritérií pouze školní přijímací zkouška, nesmí se konat ve stejný den, jako jednotná přijímací zkouška.
 • Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května 2021 (resp. 5. května 2021, není-li součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška) do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky.
 • Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.

 

 • Pokud se na daný obor vzdělání nekoná školní ani jednotná přijímací zkouška, oznámí to ředitel školy uchazečům do 19. března 2021.
 • Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky.

 

 • Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

 

 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021.
 • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Autor: Mgr. Vilma Richterová Publikováno 17. 3. 2021 8:49

Povzbuzení z Ekoparlamentu

Datum konání: 26. 3. 2021


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 14. 3. 2021 20:25

Volné místo učitele 1. stupně ZŠ

Datum konání: 4. 4. 2021

inzerát.png


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 3. 3. 2021 9:40

Rodičovská setkání

Datum konání: 3. 2. 2021

PPP.png


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 1. 2. 2021 10:23

Výsledky pololetní klasifikace najdou rodiče ve webové aplikaci programu BAKALÁŘI

Datum konání: 28. 1. 2021

Vážení rodiče.

Vzhledem k výjimečnému průběhu prvního pololetí letošního školního roku sáhla škola ke zveřejnění výsledků klasifikace online, a to v prostředí webové aplikace programu BAKALÁŘI. Rodiče se po přihlášení (https://www.zsrosice.cz/prihlaseni-do-aplikaci) mohou podívat na průběžnou klasifikaci v 1. pololetí i na klasifikaci výslednou, kterou budou mít jejich děti na vysvědčení.

Doufáme, že přihlášení do systému proběhlo u všech bez problému. Pokud by tomu tak nebylo, prosíme, ozvěte se do školy, abychom mohli zajistit nápravu - využijte email, telefon či jinou cestu. Stejně tak věříme, že se vám zobrazily ty informace, které měly. Pokud ne, opět nám to prosím sdělte.

Výpis z vysvědčení v papírové podobě bude žákům předán až po návratu do školy k prezenční výuce.

Děkujeme vám za spolupráci.


Autor: František Pokorný Publikováno 27. 1. 2021 13:06

Informace k organizaci výuky od 4. ledna 2021

Datum konání: 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci.

Od pondělí 4. ledna 2021 za předpokladu, že nedojde ke změně stávajících podmínek výuky stanovených v rámci protiepidemiologických opatření, by měli žáci  do školy chodit následujícím způsobem:
 • První stupeň a všichni žáci 9. tříd by měl pokračovat ve výuce dle rozvrhu hodin platného před uzavřením škol tak, jak tomu bylo v měsíci prosinci 2020, nic by se pro ně nemělo měnit.
 • Žáci 6., 7. a 8. ročníku by měli do školy dále docházet k prezenční výuce v rotačním režimu. Pro žáky ZŠ Rosice to znamená konkrétně, že:
  • Od 4. 1. do 8. 1. se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci třídy 6. B, 6. C, 8. A, 8. B a 8. C podle rozvrhu hodin platného před uzavřením škol. Distančně bude v tomto týdnu probíhat výuka pro žáky třídy 6. A, 7. A, 7. B a 7. C.
  • Od 11. 1. do 15. 1. se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat třídy 6. A, 7. A, 7. B a 7. C Distančně bude výuka probíhat pro třídy 6. B, 6. C, 8. A, 8. B a 8. C.
  • Výuka se bude v tomto režimu střídat opět po týdnech. 

Pokud nastanou změny spojené s vývojem situace, které by měly tento systém výuky  měnit, budeme vás neprodleně informovat na webových stránkách školy a na školním facebooku.

 vanoce-01.png

Nezapomeňme však, že se kvapem se blíží čas Vánoc a konec roku. Nevadí, že Vánoce asi zase nebudou bílé, všechny nás čeká čas volna a odpočinku, dárků, vánočních stromečků a nezapomenutelných chvil se svými blízkými. K těmto okamžikům přejí všichni zaměstnanci naší školy co nejvíce pohody a do nového roku 2021 hodně štěstí a zdraví.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 18. 12. 2020 15:05


Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly