Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Informace k organizaci výuky od 4. ledna 2021

Datum konání: 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci.

Od pondělí 4. ledna 2021 za předpokladu, že nedojde ke změně stávajících podmínek výuky stanovených v rámci protiepidemiologických opatření, by měli žáci  do školy chodit následujícím způsobem:
 • První stupeň a všichni žáci 9. tříd by měl pokračovat ve výuce dle rozvrhu hodin platného před uzavřením škol tak, jak tomu bylo v měsíci prosinci 2020, nic by se pro ně nemělo měnit.
 • Žáci 6., 7. a 8. ročníku by měli do školy dále docházet k prezenční výuce v rotačním režimu. Pro žáky ZŠ Rosice to znamená konkrétně, že:
  • Od 4. 1. do 8. 1. se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci třídy 6. B, 6. C, 8. A, 8. B a 8. C podle rozvrhu hodin platného před uzavřením škol. Distančně bude v tomto týdnu probíhat výuka pro žáky třídy 6. A, 7. A, 7. B a 7. C.
  • Od 11. 1. do 15. 1. se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat třídy 6. A, 7. A, 7. B a 7. C Distančně bude výuka probíhat pro třídy 6. B, 6. C, 8. A, 8. B a 8. C.
  • Výuka se bude v tomto režimu střídat opět po týdnech. 

Pokud nastanou změny spojené s vývojem situace, které by měly tento systém výuky  měnit, budeme vás neprodleně informovat na webových stránkách školy a na školním facebooku.

 vanoce-01.png

Nezapomeňme však, že se kvapem se blíží čas Vánoc a konec roku. Nevadí, že Vánoce asi zase nebudou bílé, všechny nás čeká čas volna a odpočinku, dárků, vánočních stromečků a nezapomenutelných chvil se svými blízkými. K těmto okamžikům přejí všichni zaměstnanci naší školy co nejvíce pohody a do nového roku 2021 hodně štěstí a zdraví.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 18. 12. 2020 15:05

Informace pro rodiče a žáky 6.-8. ročníku:

Datum konání: 7. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

první týden "rotační výuky" máme za sebou. Od pondělí 7.12.2020 bude prezenční vzdělávání ve škole probíhat pro 2. skupinu tříd, tj. třídy 6.B, 6.C a všechny třídy 8. ročníku. První skupina tříd, tj. 6.A a všechny třídy 7. ročníku, bude vzdělávána doma distančně.
 
Žákům stravujícím se ve ŠJ byl odběr obědů na následující týden hromadně odhlášen (1. skupině) resp. hromadně přihlášen (2. skupině). Případnou změnu v odběru obědu, výběru jídla, si již strávníci musí vyřídit sami.
 
Děkujeme za spolupráci.

Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 4. 12. 2020 13:27

Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Datum konání: 14. 10. 2020 - 1. 11. 2020

O děti zaměstnanců ve vybraných profesí se postará ZŠ Rosice.
 
Nařízením hejtmana JmK ze dne 13.10.202 je ZŠ Rosice s účinností od 14.10.2020 do 01.11.2020 určena k vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci
− bezpečnostních sborů;
− obecní policie;
− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
− příslušníci ozbrojených sil;
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
− zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;
 
V případě, že vykonáváte uvedené profese a máte požadavek na umístění dítěte v ZŠ Rosice, kontaktujte ředitele školy Mgr. Petra Řezníčka e-mailem (reznicek.petr@zsrosice.eu) nebo telefonicky (723363900) popř. můžete dítě rovnou přivést do ŠD ZŠ Rosice kdykoliv v provozní době.
Provozní doba ZŠ Rosice je v pracovní dny po-pá od 7:00 do 15:00 hodin. Všechny děti musí být vybaveny rouškami.

Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 14. 10. 2020 9:56

Krizové opatření vlády od 14.10.2020

Datum konání: 14. 10. 2020 - 1. 11. 2020

Nové krizové opatření Vlády ČR zrušuje dříve přijatá opatření a zakazuje od 14.10.2020 do 1.11.2020 osobní přítomnost žáku ve školách. Od 14.10.2020 přechází ZŠ Rosice na distanční formu vzdělávání.

Distanční vzdělávání v ZŠ Rosice bude probíhat zpravidla elektronicky. Ve 4. až 9. ročníku s podporou e-learningových kurzů v LMS Moodle. Od pondělí 19.10. bude doplněno on-line výukou dle dočasného rozvrhu, který žáci (rodiče) obdrží nejpozději v pátek 16.10.2020

1.-3. třídy: 2 hodiny denně (za týden 4 Čj, 4 M, 1 Aj a 1 Pr)

4.-5. třídy: 2-3 hodiny denně (4 Čj, 4 M, 2 Aj, 1 Př a 1 Vl)

6.-7. třídy: 2-3 hodiny denně (3 Čj, 3 M, 2 Aj, 1 F, 1 Př, 1 Z, 1 D, 1 třídnická hodina)

8.-9. třídy: 3 hodiny denně (3 Čj, 3 M, 3 Aj, 1 F, 1 Ch, 1 Př, 1 Z, 1 D, 1 třídnická hodina)

Obědy budou všem žákům-strávníkům od 14.10.2020 do 1.11.2020 automaticky odhlášeny.

Sběr kaštanů u budovy ZŠ Rosice dokončíme podle plánu.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 13. 10. 2020 9:10

Organizace výuky v ZŠ Rosice od 12.10.2020

Datum konání: 12. 10. 2020 - 31. 10. 2020

V souvislosti s vyhlášením mimořádných opatření upravujeme organizaci vzdělávání v ZŠ Rosice do konce měsíce října takto:

1. Pro žáky 1. stupně ZŠ Rosice tj. 1. až 5. ročníky se nic nemění, budou vzděláváni ve škole jako dosud, jen se ve 2. a 3. třídách ruší plavecký výcvik.

2. Od 12.10. do 16.10.2020

 • Žáci 6. ročníku a 8. ročníku ZŠ Rosice se budou vzdělávat distančně z domova.
 • Žáci 7. ročníku a 9. ročníku se budou vzdělávat prezenčně tj. ve škole jako dosud.

3. Od 19.10. do 23.10.2020

 • Žáci 7. a 9. ročníku budou mít distanční vzdělávání doma.
 • Žáci 6. a 8. ročníku budou mít „normální“, prezenční vzdělávání ve škole.

4. Od 26.10. do 30.10.2020 budou mít všichni žáci ZŠ Rosice včetně žáků na 1. stupni základní školy prodloužené podzimní prázdniny.

Strávníci si na dny, kdy nebudou ve škole, odhlásí obědy. Pro žáky, kteří budou vzděláváni doma distančně, se stravování nezajišťuje.

Od pondělí 12.10.2020 bude také uzavřena školní tělocvična.

Děkujeme za pochopení.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 9. 10. 2020 9:23

Doporučený postup u akutních onemocnění dětí pro školu a rodiče

Datum konání: 18. 9. 2020

V souvislostí s pandemií COVID19 uveřejňujeme
 Doporučený postup OSPDL ČLS JEP ve školách.

Algoritmus respirací:

cov20.png

Algoritmus izolace a karantény si můžete zobrazit ZDE.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 17. 9. 2020 9:06

Vydávání vysvědčení za II. pololetí 2019/2020

Datum konání: 26. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Základní škola Rosice bude vydávat svým žákům vysvědčení za II. pololetí šk. roku 2019/2020 v pátek dne 26.6.2020 v době podle následujícího rozpisu (uvádíme čas: příchod do školy - odchod ze školy)

žáci I. stupně ZŠ (1.-5. ročník): 8:00 - 9:30 hodin

žáci 6. a 7. ročníku:                    9:00 - 10:00 hodin

žáci 8. a 9. ročníku:                    9:30 - 10:30 hodin

zároveň proběhne i fotografování tříd 1. až 8. ročníku, částku 35,- Kč za fotografii budeme od žáků vybírat až v září 2020, kdy jim budou fotografie předány.

Připomínáme, že tento den již nezajišťujeme školní stravování ani pro žáky I. stupně ZŠ.

Na dny 29. a 30.6.2020 (pondělí a úterý) vyhlásil ředitel pro žáky ZŠ Rosice 2 volné dny.

Přejeme žákům krásné prázdniny a rodičům děkujeme za spolupráci v končícím (mimořádně náročném) školním roce 2019/2020.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 19. 6. 2020 9:27

Mezinárodní den dětí 2020

Datum konání: 1. 6. 2020

Den dětí je tradičním svátkem spojeným veřejnou oslavou, dnem plným her a soutěží, které každoročně pro děti, pro rodiny s dětmi připravují nejrůznější organizace snad v každém městě a v každé obci nejen v České republice.

Mezi těmito organizacemi nikdy nechyběla ani naše škola... Co se dá dělat, letos to bude trošku jinak, letos vás čekají "jen" domácí oslavy. Tak ať si jich užijete!

Třeba se HROU Žákovského parlamentu ZŠ Rosice VIDEOHRA na YouTube

a dejte si při tom i něco dobrého. Ale s čokoládou a sladkostmi to nepřehánějte ;-)

Váš Žákovský parlament!


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 29. 5. 2020 12:50

Distanční vzdělávání - výsledky dotazníkového šetření

Datum konání: 31. 5. 2020

Děkujeme ještě jednou všem 498 respondentům, kteří se zúčastnili našeho dotazníkového šetření týkajícího se vzdělávání na dálku. Moc si vašich názorů vážíme. Po vyhodnocení dotazníků můžeme říci, že distanční způsob výuky zvládáme v Rosicích velmi dobře. Neustále je však co zlepšovat. Z vašich připomínek a postřehů jsme si stanovili níže uvedená opatření, které okamžitě zavádíme.

Opatření, které jsme pro zlepšení distančního vzdělávání přijali:

 • úkoly z výchovných předmětů budou nadále pouze dobrovolné
 • učitelé na 2. stupni zlepší poskytování zpětné vazby svým žákům
 • lépe zajistíme distribuci pracovních listů žákům, kteří nemají možnost tisku
 • materiály na internetu budeme zveřejňovat i v editovatelném formátu
 • časové limity u testů adekvátně prodloužíme nebo nebudou testy časově omezeny
 • nové studijní materiály a úkoly, ve všech kurzech Moodle budeme zobrazovat vždy v pondělí na následující týden (tj. s termínem splnění do neděle)
 • do jednou zveřejněného tématu již nebudeme zpětně nijak zasahovat (doplňovat, upravovat)
 • pro větší přehlednost systému Moodle budou ke všem materiálům, úkolům, testům přidána zaškrtávací pole „Označit jako splněné“
 • ve větší míře budeme při výuce na dálku používat i hodiny on-line, vlastní videa a podcasty

moodle.png

Výsledky dotazníkového šetření 1.-3. ročníku, 4.-5. ročníku, 6.-9. ročníku.

A proč používáme pro distanční výuku zrovna LMS Moodle? I když existují uživatelsky přívětivější e-learningové systémy, pro LMS Moodle jsme se rozhodli (již před několika lety) s ohledem na to, že tento systém je užívaný nejen na univerzitách, ale i na mnoha středních školách. Naši žáci tak budou mít při svém dalším studiu jistou výhodu v tom, že jim bude toto prostředí již známé.

Mgr. Petr Řezníček, ředitel školy
Základní škola Rosice, duben 2020.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 28. 5. 2020 10:01

Informace ředitele školy k uvolňování přijatých opatření pro žáky 1. stupně ZŠ Rosice

Datum konání: 18. 5. 2020

Od 25. května bude umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ Rosice ve škole formou tzv. školních skupin. Docházka je dobrovolná, distanční forma vzdělávání pro všechny žáky bude pokračovat i nadále. Podrobnosti o této možnosti najdete v "Informacích ředitele školy" (PDF). Přílohou je "Čestné prohlášení zákonných zástupců" (DOC).


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 11. 5. 2020 12:55


Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly

Aktuality