Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Aktuality


 

 

Štítky:
Novější 1 3 15 30 44

Seminář pro rodiče žáků 1. tříd

Colorful Chalkboard Zoom Virtual Background (2).jpg


Publikováno 22. 9. 2023 14:18

Evropský týden mobility na ZŠ Rosice

Žáci i učitelé ZŠ Rosice se v týdnu od 18. - do 22. září připojí k akci Evropský týden mobility a podpoří program Zdravého města Rosice.

 

Naše aktivity:


 Choďme pěšky – motivujeme děti k chůzi
- Místní mohou jít do školy i ze školy pěšky.
- Každá třída si stanoví výzvu, např. dohromady ujdeme 2,5 milionu kroků, splníme úkol, který bude spojený
s procházkou venku apod.


 Osvěta v zákazu vjezdu ke škole
- V tomto týdnu bude zákaz vjezdu hlídat městská policie (bez pokut),
mluvíme s dětmi o bezpečnějších místech, kde lze zastavit a vysadit je při cestě do školy, např. náměstí nebo
pod ulicí Ve Strži.


 Udržitelnější forma dopravy
- Zaměstnanci se mohou také zapojit prostřednictvím využití udržitelnějších
forem dopravy (vlak, autobus, spolujízda s kolegou). Součástí bude DEN BEZ AUT, a to v úterý 19. září.

 

 

plakátek.jpg


Publikováno 15. 9. 2023 12:25

Volno ředitele školy 29. 9. 2023

Datum konání: 29. 9. 2023

volno ŘŠ.png


Publikováno 8. 9. 2023 9:03

Zahájení školního roku 2023/2024

Datum konání: 4. 9. 2023

Zahájení školního roku 2023/2024

 

Ředitelství Základní školy Rosice oznamuje svým žákům a jejich rodičům, že nový školní rok 2023/2024 bude zahájen

v pondělí 4. 9. 2023

 

Žáci 2. – 8. tříd se shromáždí v 8:00 hodin před školní budovou, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Žáci si s sebou přinesou přezůvky a psací potřeby.

Žáci 1. tříd se sejdou v 8:45 hodin u zadního vchodu školy (od tělocvičny), kde si je v rámci projektu „MŮJ DEVÁŤÁK“ převezmou žáci 9. tříd. Na zahájení školního roku bude připraveno slavnostní přivítání všech prvňáčků a jejich rodičů na školním hřišti.

Předpokládané ukončení prvního dne je mezi 9:30 a 10:00 hodin.

Provoz školní družiny:

Je možné zakoupit nebo vrátit čipy do školní družiny v kanceláři paní Malé. Záloha na čip je 100 Kč.

5. 9. 2023 pravidelné zahájení provozu školní družiny

Provoz ranní družiny bude zahájen pro přihlášené žáky 5. 9. 2023 od 6:30 hodin.

Provoz školní jídelny:

Přihlášky ke stravování a údaje k platbě je možné obdržet v době od 25. 8. 2023 v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna vydává obědy od úterý 5. 9. 2023.

 

aaaaaaaaaaaa.jpg


Publikováno 30. 8. 2023 14:27

Spolupráce s atletickým klubem

Datum konání: 27. 6. 2023

Ve čtvrtek 22.6.2023 si pro nás tým trenérů AK Rosice připravil Atletický den na Sokolovně v Rosicích. Na čtyřech stanovištích si žáci vyzkoušeli základní disciplíny. Celé dopoledne jsme si všichni moc užili. Děkujeme trenérům za skvělý program i ukázky.

Žáci třetích tříd ZŠ Rosice.

IMG_20230622_110850_152.jpgIMG_20230622_084214.jpg


Publikováno 26. 6. 2023 8:43

Program Dne pro školu

Datum konání: 27. 6. 2023

Vážení rodiče a přátelé školy,

Těšíme se, že přijdete své děti při jejich vystoupeních podpořit v hojném počtu a že si společně užijeme kouzelnou atmosféru.

Program1.jpgProgram1b.jpg


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 21. 6. 2023 11:02

Fotbalový den

Datum konání: 16. 6. 2023

Děkujeme FC Slovan Rosice za nabídku uspořádat pro naše nejmenší děti fotbalový den. Jedná se o akci tradiční, vždy výborně připravenou. Jen doufejme, že už nám          16.června počasí bude přát.

 Pozvánka na náborový den.pdf

 

FotbalX.jpg


Autor: Jaroslava Kroupová Publikováno 16. 5. 2023 12:53

Přijímací řízení do ZUŠ Rosice

Datum konání: 14. 6. 2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

chtěli byste mít doma umělce? Věřím, že všichni již určitě v nějakém ohledu máte, ale pokud máte zájem dát do vínku vašim dětem opravdové umělecké vzdělání pod vedením profesionálních odborníků, dostavte se od 14. 6. do 20. 6. k talentové zkoušce do ZUŠ Rosice.

Více informací najdete na www.zusrosice.cz.

stažený soubor.jpg


Publikováno 1. 6. 2023 19:16

Nové sporáky od firmy Amica

Datum konání: 16. 5. 2023

Moc děkujeme společnosti Amica, za úžasný sponzorský dar v podobě tří nových kombinovaných sporáků ???? Naše školní kuchyňka tím dostala nový nádech a co je ještě důležitější, naši šikovní žáci začínají vařit tak výborně, že se nám dělají boule za ušima.

 

1684257227901.jpg


Publikováno 16. 5. 2023 19:20

Erasmus+ na Základní škole Rosice

Datum konání: 24. 4. 2023

EU.jpg

Erasmus+ na Základní škole Rosice

Porto výuka.jpg

V minulém roce se nám podařilo získat grant na projekt s názvem Rozvoj soft skills a revize environmentálního vzdělávání v rámci programu Erasmus+. Projekt ukončujeme právě teď v dubnu a tímto krátkým článkem bychom vás rádi seznámili s průběhem a výsledky, kterých jsme díky projektu dosáhli.

Součástí projektu bylo celkem pět výjezdů našich pracovníků na vzdělávací kurzy v zahraničí. Prvním z nich byl kurz v Amsterdamu s názvem Effective Communication Strategies for Supportive Parent-Teacher Relations zaměřený na rozvoj komunikace mezi učiteli a rodiči žáků. Naši pedagogové zde strávili týden společně s kolegy z Finska, Španělska, Portugalska a Řecka. Kurz vedla lektorka původem z Argentiny. Cílem aktivit v rámci kurzu bylo seznámení se s klíčovými dovednostmi a způsoby komunikace potřebnými pro učitele ve 21. století. Veškeré poznatky si účastníci vyzkoušeli prakticky v rámci modelových situací. Největším přínosem pro naše kolegy bylo vzájemné sdílení zkušeností spolu s ostatními účastníky kurzu, kdy se dozvěděli mnoho zajímavých informací o jednotlivých školských systémech a o problémech, které řeší na školách napříč Evropou. O zkušenosti naši pedagogové řekli následující:

Hlavním přínosem tohoto kurzu bylo kromě osvojení si strategií pro navázání kontaktu s rodiči a komunikaci s nimi výrazné zlepšení jazykových dovedností. Utvrdily jsme se v tom, že naše školní poradenské pracoviště funguje vzhledem k řešení problémových situací a při komunikaci se všemi zúčastněnými stranami velmi dobře. Věříme, že časem získá profese českého učitele stejnou úctu a vážnost ve společnosti, jak tomu je v zemích ostatních účastníků programu.“

Tématem druhého kurzu s názvem There is no planet B byla výchova ke změně klimatu a udržitelnosti životního prostředí. Za tímto kurzem vyrazili čtyři vyučující z 1. a 2. stupně do portugalského Porta. V rámci programu si vyzkoušeli nejen aktivity, které lze přenést do školní praxe, ale navštívili také třídírnu odpadu, seznámili se s portugalskými celostátními projekty k rozšíření povědomí společnosti o problémech životního prostředí, založili vlastní kompost, prošli ekologickou stezku a podívali se do zážitkového parku.

I třetí kurz nás zavedl do Porta, tentokrát na kurz Soft Skills, Communicative Skills & Coaching. Tentokrát se ho kromě dvou vyučujících z druhého stupně účastnila také naše školní psycholožka. Zkušenosti, zážitky a ideály zde naši kolegové sdíleli s učiteli z Polska, Německa, Španělska, Řecka, Francie, Itálie a Finska. Lekce byly vedeny odborníkem v oboru, doktorem Marcem Lamasem. Hlavním cílem kurzu bylo zdokonalování technik a praktických činností, které mohou učitelé používat pro práci se třídou, vnuknutí nových nápadů a námětů pro poutavé a informativní hodiny, objasnění role učitele při povzbuzování studentů k sebevědomému užívání jazyka (mateřského i cizího) při čtení, psaní a mluvení. Lekce zaměřené na koučink si kladly za cíl seznámit účastníky se základními technikami koučování a jejich využitím v rámci jednotlivých škol, s důrazem na pozorování, zpětnou vazbu, dotazování, naslouchání, zvyšování povědomí, navazování a udržování autentického vztahu. 

„Z kurzu si odvážíme spoustu cenných zkušeností, poznatků, metod, nástrojů a strategií a těšíme se, až některé z nich využijeme v praxi. Navázaly jsme ale také nová přátelství, viděly kousek světa a zažily jsme zase něco nového.  Děkujeme.“

O letních prázdninách vyrazily vyučující prvního stupně na dvoutýdenní kurz v Dublinu s názvem 21st Century Teaching: Competence-Sased Education, Soft-Skills and Creativity. Ten byl zaměřen na měkké dovednosti v učitelské práci, techniky skupinové práce, kritické myšlení a IT dovednosti. Kolegyně přijely se zásobníkem inspirativních metod, které vyzkoušely v praxi, a také s inspirací pro zapojení moderních technologií a aplikací při výuce. Opět mohly srovnat své zkušenosti se zkušenostmi kolegů z jiných států Evropy a získat tak nové kontakty, rozhled a podněty pro naši organizaci.

„Nejblíže nám svými názory a pojetím výuky byly učitelky z Portugalska z jedné malé školy. Například nás oslovila možnost výuky v blocích a nepřítomnost zvonění. S tímto je spojena větší flexibilita učitele a udržitelnost pozornosti a motivace žáků k řešení daného výukového problému.“

Poslední výjezd za hranice České republiky jsme uskutečnili v říjnu, kdy se tři naše kolegyně vydaly do italské Padovy na kurz zaměřený na cíle udržitelného rozvoje a jejich začlenění do výuky – How to plan and teach innovative and interesting lessons with UN’s 17 sustainable development goals in focus?

„Lektorky Elisa a Antonella nás seznámily podrobněji s cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs), s tím, jakým způsobem je možno s nimi pracovat ve výuce a jak je vzájemně propojovat. Vyzkoušely jsme si spoustu zajímavých aktivit, které je možno zařadit do běžné výuky i zpracovat formou složitějších projektů. Zajímavé bylo sdílení vzájemných environmentálních projektů ve školách, obcích a městech s ostatními účastnicemi našeho kurzu. Společně s nimi jsme se pokusily zpracovat i několik vlastních návrhů na zvelebení okolí školy i celé obce. V tomto ohledu bylo inspirativní samo město Padova, kde je realizováno za podpory místní radnice množství projektů podporujících udržitelný rozvoj a životní prostředí. Kurz byl velmi inspirativní, odvezly jsme si spoustu nápadů, které se pokusíme v příštích letech realizovat třeba i ve spolupráci se školním Ekoparlamentem, rodiči a městem Rosice.“

 

V rámci projektu se nám podařilo provést plánovanou revizi programu environmentálního vzdělávání, ze které vznikl nový plán pro rok 2022/2023, každoroční Ekopobyt pro žáky 8. ročníku dostal novou náplň, změnou prošly i projektové dny – Den zdraví a Den Země.

Vylepšili jsme podobu konzultačních hodin – trojlístků, které se nyní mnohem více zaměřují na sebehodnocení žáků. Získali jsme kontakty na školách v zahraničí, které můžeme využít k vzájemné spolupráci například formou e-Twinningu. Kurzy v zahraničí a práce na projektu nám přinesly spoustu inspirace i do nadcházejících let.

 

Koordinátor pro Erasmus+

Mgr. Kateřina Jašková

 

Padova výuka.jpgCertifikační ceremoniál Porto.jpg


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 24. 4. 2023 22:32

Novější 1 3 15 30 44

Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png