Rosice

Vyhledávání

Aktuality


Novější 1 3 6 10 15

Volby do školské rady

Datum konání: 8. 11. 2017

Vážení rodiče, zveme vás na volby do Školské rady při ZŠ Rosice, které se uskuteční dne 8. listopadu 2017 od 16.00 do 17.30 v době konání konzultačních hodin. Volby proběhnou v přízemí hlavní budovy v kuchyňce. Místnost bude označena názvem VOLEBNÍ MÍSTNOST.

Důležité informace:

 • Počet členů školské rady je stanoven na 9 členů
 • Obsazení míst je následné: 3 členy jmenuje zřizovatel školy město Rosice, 3 členy volí pedagogičtí pracovníci a 3 členy volí zástupci nezletilých žáků.
 • Funkční období členů ŠR jsou 3 roky.

Organizace voleb:

 1. Právo volit mají zákonní zástupci žáků, kdy za jednoho nezletilého žáka má právo volit jen jeden zákonný zástupce.
 2. Hlasovací lístky se jmény kandidátů dostanou voliči přímo ve volební místnosti, a to prokázáním totožnosti členům volební komise.
 3. Na hlasovacím lístku mohou být označeni nejvýše 3 kandidáti. Volby se provádí zakroužkováním čísla pořadí před jménem kandidáta.
 4. Dohled nad hlasováním zajišťuje volební komise.
 5. Za zvoleného člena ŠR jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů.
 6. Výsledek voleb zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a současně ho zveřejní na internetu.
 7. Ostatní kandidáti, kteří neobdrželi mandát, jsou považováni za náhradníky v pořadí podle výsledku voleb.

Důležité upozornění: pro vydání hlasovacího lístku je nutné předložit PRŮKAZ TOTOŽNOSTI.


Autor: František Pokorný Publikováno 17. 10. 2017 11:52

Den zdraví

Datum konání: 16. 10. 2017 - 17. 10. 2017

V pondělí a v úterý probíhají v Základní škole Rosice tradiční Dny zdraví. Jedná se o projektový den, který má pro každou třídu zahrnuty tři bloky.

V prvním bloku se děti setkávají s odborníky na výživu, lékaři nebo třeba s lidmi s handicapem, aby si prostřednictvím jejich životního příběhu lépe uvědomili hodnotu zdraví.

V druhém bloku přicházejí trenéři z různých rosických klubů, aby si děti vyzkoušely tradiční i méně známé pohybové aktivity.

Velký úspěch mívá i třetí blok, ve kterém si děti samy připraví zdravé občerstvení nebo si vymění recepty na zdravá jídla.

Za všechny děti bychom chtěli poděkovat Zdravému městu Rosice a místní Agendě 21 za příspěvek na zajištění lektorů i sportovních pomůcek, takže již druhým rokem všechny aktivity v rámci Dnů zdraví probíhají bezplatně.

Co všechno si děti mohly vyzkoušet si můžete prohlédnout také v naší fotogalerii, která bude v nejbližších dnech doplněna o aktuální fotky z obou akcí.

PA160057.JPGPA160063.JPG


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 16. 10. 2017 15:29

Sběr kaštanů bude probíhat v termínu 16. až 31. října 2017 včetně.

Datum konání: 16. 10. 2017 - 31. 10. 2017

kastany.jpg

Sběr kaštanů bude probíhat ve výše uvedeném termínu v tyto konkrétní dny a časy:

  

 • 16. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 17. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 23. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 24. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin a 15:00 – 16:00
 • 30. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 31. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin

Kaštany se budou sbírat v prostoru za malou budovou školy. Vybírání kaštanů bude zajišťovat a organizovat pan Píše a pan Jančovič.

 Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem kaštanů školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.


Autor: František Pokorný Publikováno 6. 10. 2017 8:36

Školní časopis

Datum konání: 30. 9. 2017

Váš časopis Rosník je po delší prázdninové pauze zase tady!

2016-17_RO_obr.4[1].jpgMáme za sebou krásné prázdniny a začínáme se rozjíždět v novém školním roce. A to je ten pravý čas zavzpomínat si na všechny předprázdninové akce.  Tradičně jsme zpovídali členy redakční rady, kteří nás v červnu opustili. Zjišťovali jsme, jestli pro ně práce pro časopis byla přínosem a co se jim nejvíce povedlo. Třeba vás jejich odpovědi inspirují a stanete se jejich náhradníky. Jako obvykle zde najdete tradiční rubriky Co vás zajímá, Rosník spisovatelem a básníkem, Rosník cestovatelem  apod. Můžete si vyřešit kvízy nebo vyluštit křížovku. Tak se pusťte do čtení!

PRYČ JE LÉTO, NEVADÍ!

ROSNÍK DOBŘE NALADÍ!

                                 Za redakci časopisu Rosník

                                                   Mgr. Jana Odehnalová a Ing. Gabriela Folvarčíková


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 1. 10. 2017 21:59

Sběr starého papíru

Datum konání: 17. 10. 2017 - 21. 10. 2017

Stary_papir[1][1].pngSběr starého papíru bude probíhat v termínu 17. až 21. 10. 2017 včetně.

 Organizace sběru bude následující:

 Sběr v přízemí školní tělocvičny bude organizován před zahájením výuky v době 7.15-7.45 hod ve dnech:

 • středa 18. 10. 2017
 • čtvrtek 19. 10. 2017

Každý sem donesený starý papír bude evidován na konkrétního žáka a započítán do celoškolní soutěže. Respektujte, prosím, zákaz vjezdu motorových vozidel.

Sběr většího množství bude probíhat ve sběrném dvoře TS Rosice v ulici U pálenice. I zde bude probíhat evidence odevzdaného papíru do celoškolní soutěže, a to buď pověřeným pracovníkem školy, nebo v době jeho nepřítomnosti prostřednictvím sběrných lístků, které budou ve sběrném dvoře k dispozici, kam se vypíše jméno žáka, třída a množství odevzdaného papíru a odevzdá se pracovníkovi sběrného dvora, který zajistí předání škole.

 A nyní harmonogram sběru ve sběrném dvoře:

 • úterý 17. 10. 2017 – otevřeno 7.00-17.00 hod
 • středa 18. 10. 2017 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • čtvrtek 19. 10. 2017 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • pátek 20. 10. 2017 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • sobota 21. 10. 2017 – otevřeno 9.00-17.00 hod.

 

Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem starého papíru školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.

Zároveň děkujeme pracovníkům technických služeb našeho města a zřizovateli, kteří nám vyšli vstříc při organizaci sběru starého papíru pro školu.


Autor: František Pokorný Publikováno 22. 9. 2017 9:50

Ředitelské volno

Datum konání: 29. 9. 2017

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamuji, že pátek 29.9.2017 vyhlašuji pro žáky Základní školy Rosice volným dnem. Mimo provoz bude v tento den i školní družina a školní jídelna.

Děkuji za pochopení.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 12. 9. 2017 9:22

Třídní schůzka pro rodiče prvňáčků

Datum konání: 29. 8. 2017

První třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná v úterý 29. srpna 2017 od 16:00 hod

VSTUP KORIDOREM OD TĚLOCVIČNY.

 

Před třídní schůzkou od 15:45 bude zákonným zástupcům žáků předáno rozhodnutí o přijetí do školní družiny. Rodiče si také budou moci vyřídit stravování svých dětí ve školní jídelně.

 

Program třídní schůzky


Publikováno 25. 8. 2017 8:12

Zahájení školního roku

Datum konání: 4. 9. 2017

Zahájení školního roku  2017/2018

 

Ředitelství ZŠ Rosice oznamuje svým žákům a jejich rodičům, že nový školní rok 

2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2017.

 • Žáci 2.–8. tříd se shromáždí v 8:00 hodin před školní budovou, kde si je vyzvednou třídní učitelé.
 • Žáci prvních tříd se sejdou v 8:45 hodin u zadního vchodu školy (naproti tělocvičny), kde si je v rámci projektu „MŮJ DEVÁŤÁK,“ převezmou žáci 9. tříd a odvedou je do auly školy. Zde bude připraveno slavnostní přivítání všech prvňáčků a jejich rodičů.

Předpokládané ukončení prvního dne je mezi 9:30 a 10:00 hodinou.

Všichni žáci si přinesou přezůvky.

 Provoz školní družiny:

 • 4. 9. 2017 – krátké setkání dětí a rodičů s vychovateli školní družiny, prohlídka učeben, doladění provozních otázek
 • 5. 9. 2017 – pravidelné zahájení provozu školní družiny
 • Provoz ranní družiny bude zahájen pro přihlášené žáky 5. 9. 2017 od 6:30 hodin.

 

Provoz školní jídelny:

 • Přihlášky ke stravování je možné podat v době od 24. 8. 2017 v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 • Školní jídelna vydává obědy od úterý 5. 9. 2017.

 P4030184.JPG


Publikováno 25. 8. 2017 8:01

Volné pracovní místo ŠD

Datum konání: 31. 7. 2017

Základní škola Rosice nabízí volné pracovní místo vychovatele/ky ve ŠD. Zájemci o zaměstnání zasílejte svoji žádost se strukturovaným životopisem elektronicky na reznicek.petr@zsrosice.eu. Bližší informace u ředitele školy na tel. 723 363 900.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 26. 7. 2017 12:26

Přijetí do školní družiny

Vážení rodiče, v těchto dnech přebíráte rozhodnutí o přijetí vašich dětí do školní družiny. Žádosti byly posuzovány vzhledem ke stávající kapacitě školní družiny, což je 180 míst. Kritériem pro stanovení pořadí bylo včasné podání žádosti a věk dítěte. V současné době jednáme o navýšení kapacity školní družiny na 210 dětí. Zájemci, kteří v tuto chvíli přijati nebyli, by mohli být umístěni od září 2017. 

Budoucí prvňáčci obdrží kladné rozhodnutí o přijetí do školní družiny v rámci první třídní schůzky 29. 8. 2017.šd.jpg


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 27. 6. 2017 13:03

Novější 1 3 6 10 15

Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly

Virtuální prohlídka školy

VP_vstupni_hala.jpg

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
V rámci netradičních dnů na naší škole mám zájem o:
a) Den v županech
  
 560
b) Den naruby (holky za kluky a kluci za holky)
  
 278
c) Den v klobouku
  
 158
d) Den v lyžařských brýlích
  
 211
e) Den v jedné barvě
  
 243
f) Den v pyžamu
  
 121