Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Aktuality


Novější 1 3 8 15 22

Otevření vchodu do vedlejší budovy

Datum konání: 18. 3. 2019

Od pondělí 18.3.2019 bude znovu otevřen vchod do vedlejší budovy. Žáci již ráno mohou přijít do školy tak, jak byli zvyklí před uzavřením vchodu a po skončení výuky taktéž odejít vedlejší budovou. Současně bude možno opět procházet kolem budovy školy z obou směrů.


Publikováno 17. 3. 2019 11:19

Zápis do 1. tříd v roce 2019

Datum konání: 2. 4. 2019 - 3. 4. 2019

Vážení rodiče, ředitelství ZŠ Rosice oznamuje, že zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve dnech 2. a 3. dubna 2019 v budově školy.

Vchod do školy bude zajištěn od tělocvičny.

Na děti čekají čtyři stanoviště nazvaná podle sledovaných oblastí – MALÍŘOV, POVÍDÁLKOV, HOPSÁLKOV A VŠEZNÁLKOV.

Ve spolupráci s mateřskými školami nabízíme rodičům možnost vybrat si dopředu den a hodinu, kdy se k zápisu se svým dítětem dostaví. Listiny budou od začátku března k dispozici ve školkách.

V úterý budou skupinky dětí vycházet na stanoviště ve 14:00, 15:15 a 16:30.

Ve středu budou skupinky dětí vycházet na stanoviště ve 14:30 a v 16:00.

Upozorňujeme rodiče na přibližně hodinovou délku trvání zápisu. Prosíme o dodržení času, na který se přihlásíte.

Nezapomeňte přinést rodný list dítěte a váš občanský průkaz.

Zápis se týká i dětí, kterým byla odložena školní docházka o jeden rok a obdrželi rozhodnutí o odkladu školní docházky s termínem zahájení povinné školní docházky k 1. 9. 2019.

Pokud se v uvedené dny nemůžete z vážných důvodů s dítětem dostavit, je možné domluvit náhradní termín zápisu telefonicky na čísle 546 41 23 61, 733 713 011

Dokumenty pro rodiče:

Formuláře k vyplnění:

 

 

 

 


Publikováno 8. 3. 2019 8:39

Uzavření vchodu do vedlejší budovy školy

Datum konání: 11. 3. 2019

Od pondělí 11.3.2019 bude na dobu nezbytně nutnou uzavřen vchod do vedlejší budovy školy. Důvodem opatření je stavba lešení kolem malé budovy školy.

Vchod bude uzavřen v pondělí v 8:00 hodin ráno, takže žáci mohou tento den přijít do školy tak, jak jsou zvyklí. Odchod ze školy však již bude možný pouze vchodem z hlavní budovy školy. Současně s uzavřením vchodu vedlejší budovy bude uzavřen i průchod kolem budovy školy a příchod bude možný pouze ze strany od rosických schodů.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 7. 3. 2019 19:53

Sběr starého papíru

Datum konání: 19. 3. 2019 - 23. 3. 2019

Stary_papir.pngSběr starého papíru bude probíhat v termínu 19. až 23. 3. 2019 včetně.

Organizace sběru bude následující:

Sběr bude probíhat pouze ve sběrném dvoře TS Rosice v ulici U pálenice. Evidence odevzdaného papíru do celoškolní soutěže bude zapisována, a to buď pověřeným pracovníkem školy, nebo v době jeho nepřítomnosti prostřednictvím sběrných lístků, které budou ve sběrném dvoře k dispozici, kam se vypíše jméno žáka, třída a množství odevzdaného papíru a odevzdá se pracovníkovi sběrného dvora, který zajistí předání škole.

 

 

A nyní harmonogram sběru ve sběrném dvoře:

  • úterý 19. 3. 2019 – otevřeno 7.00-17.00 hod
  • středa 20. 3. 2019 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
  • čtvrtek 21. 3. 2019 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
  • pátek 22. 3. 2019 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
  • sobota 23. 3. 2019 – otevřeno 9.00-17.00 hod.

 

Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem starého papíru školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.

Zároveň děkujeme pracovníkům technických služeb našeho města a zřizovateli, kteří nám vyšli vstříc při organizaci sběru starého papíru pro školu.


Publikováno 28. 2. 2019 10:04

Rozdělení dětí do předškoláckých skupinek

Datum konání: 8. 2. 2019

V příloze najdete rozdělení děti do předškoláckých skupinek. Těšíme se na vás hned po jarních prázdninách, v týdnu od 18. 2. 2019. Za lektorský tým Mgr. Iveta Matoušková

Předškoláci 2019.pdf


Publikováno 8. 2. 2019 13:43

Projekt finanční gramotnost

Kde a jak vznikají peníze, proč nestačí jen pro ně zajít k bankomatu a jaká je jejich hodnota? 

Jak se peníze utrácejí, jak se půjčují a jak vydělávají? 

Na tyto i další otázky budou děti odpovídat v projektu finanční gramotnosti.

Žáci 4. tříd se od února zapojí do projektu ABECEDA PENĚZ. Jedná se o vzdělávací program České spořitelny, který má potřebnou akreditaci MŠMT. Cílem projektu je ukázat dětem, jak banka funguje, naučit je základním pojmům a budovat v nich zodpovědnost při finančním plánování, ale podpořit také jejich podnikavost.

AP dopis pro rodiče .pdf

Ani ostatní třídy 1. stupně nezůstanou pozadu. Pro ně paní třídní učitelky připravují projektový týden finanční gramotnosti v květnovém termínu.

Finanční gramotnost je sice povinnou součástí školních vzdělávacích programů, prolíná učivem prvouky, přírodovědy, matematiky, občanské výchovy, ale od uceleného týdenního programu si slibujeme možnost zážitkových forem výuky, které si děti mohou přenést do svého života.

Na druhém stupni je problematice věnována pozornost v matematice, občanské výchově, ale také v samostatném předmětu – finanční gramotnost v 9. ročníku.

 

logo.jpg


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 5. 2. 2019 13:47

Projekt Škola v pohybu

Datum konání: 29. 1. 2019 - 30. 4. 2019

Základní škola Rosice se zapojila do projektu Škola v pohybu.

Tento projekt je zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci hodin tělesné výchovy a pohybových kroužků
v mateřských a základních školách a je realizován pod záštitou Fotbalové asociace ČR (FAČR). V projektu nejde jen o to získat děti pro fotbal, ale jeho cílem je obecně zvýšit pohybové dovednosti dětí hravou a zábavnou formou a pěstovat
u dětí lásku k pohybu.

Fotbalová asociace České republiky nabízí jednorázové návštěvy trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat učitele novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a organizací hodin, zároveň školy mohou získat i malé dárky
v podobě sportovních pomůcek.

Díky panu Petru Soustružníkovi, který projekt pro naši oblast garantuje, si také rosické děti na prvním stupni budou moci zažít tzv. "jinou hodinu tělocviku". Zařazení jednotlivých tříd je uvedeno v rozpisu (třídy, které zatím zařazeny nebyla, budou zapojeny v měsíci dubnu):

Škola v pohybu - rozpis 2019 pdf

Podrobnosti o projektu najdete na 

https://mujfotbal.fotbal.cz/projekt-skola-v-pohybu-pomaha-rozhybat-deti-ve-skolach/a7279

 

 

fačr.png

 


Publikováno 28. 1. 2019 12:47

Školní časopis

Nové číslo časopisu Rosník je opět tady.

2018-19_1.str.jpg

Rosník má úplně nový krásný kabátek a i pod ním se skrývají moderní, neotřelé kousky v podobě nových rubrik, zajímavých článků, obrázků, nových členů redakční rady i přispěvatelů.

Nové číslo přináší zajímavý rozhovor se starostkou Rosic, popisuje spoustu zážitků, které přineslo netradiční zahájení školního roku v naší škole. V anketě jsme se tentokrát zaměřili na školní jídelnu. Dozvíte se, jak jsou žáci spokojeni s prostředím i jídlem v jídelně. Časopis přináší řadu již tradičních rubrik, ale také novinky. Přesvědčte se sami. Rosník najdete na webových stránkách školy, ve třídách, v KIC Rosice a v knihovně.

Přejeme vám, abyste se u čtení dobře pobavili!

Za redakci časopisu Rosník

                                                Mgr. Jana Odehnalová a Ing. Gabriela Folvarčíková


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 27. 1. 2019 21:43

Stěhování jeřábu ze stavby a z toho plynoucí omezení pro provoz školy

Datum konání: 23. 1. 2019 - 24. 1. 2019

Ve středu 23.1. a čtvrtek 24.1. bude probíhat stěhování jeřábu ze stavby. Pro provoz školy z toho vyplývá omezení přístupu do školy. V tyto dny bude uzavřena celá ulice Pod Zahrádkami. Pěší přístup ke škole bude možný pouze ze strany od rosických schodů. Funkční budou oba vchody, uzavřený bude příchod ke škole ze strany od malé budovy školy (v současné době zde stojí jeřáb). Děkujeme za pochopení.

 

Tento pohled už nebude dlouho k dispozici...

     jerab2.jpg


Autor: František Pokorný Publikováno 17. 1. 2019 8:50

Kurzy angličtiny pro děti na naší škole

Datum konání: 21. 2. 2019 - 28. 6. 2019

 
 
logo malé1.jpg
 
Jazyková škola Orange Academy opět otevírá od druhého pololetí tradiční kurzy anglického jazyka pro děti na naší škole.
 
 
Termíny: 
  • 1.-3. třída: čtvrtek 14:00-15:00
  • 4.-5. třída: čtvrtek 15:00-16:00
  • 5.-6. třída: čtvrtek 16:20-17:20
  • 7.-9. třída: čtvrtek 17:20-18:20
 
Zahájení od 21.2.
 
Cena: 1690 Kč/ 16 lekcí.
 
Při registraci do 25.1. 5% sleva, kdo již do kurzu chodil, získá 10% slevu!
 
39386934_235746220478028_3302522361030377472_n.jpg
 
Pokud máte zájem o registraci svého dítěte, případně se Vám nehodí čas nebo termín výuky, kontaktujte jazykovou školu:
 
776 026 593, 

Publikováno 16. 1. 2019 17:04

Novější 1 3 8 15 22

Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly