Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dlouhodobé projekty > Podpora jazykové gramotnosti

Podpora jazykové gramotnosti na ZŠ Rosice

Typ projektu: IP - ostatní

Název projektu anglicky:
Support of language skills at the school Rosice

Zkrácený název projektu: Jazyková podpora ZŠ Rosice

Datum zahájení projektu: 6. 7. 2015

Datum ukončení projektu: 23. 12. 2015

Rozpočet projektu celkem: 1 025 708,- Kč
z toho dotace z ESF a ze státního rozpočtu: 972 871,- Kč

Stručný obsah projektu: Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

 

Šablony klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Popis realizace jednotlivých klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny podporují a rozvíjejí individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Všichni učitelé, kteří Čtenářské dílny na naší škole vedou, byli proškoleni na odborných seminářích. Realizovány byly Čtenářské dílny ve 3. a 5. ročníku I. stupně a v 6. a 7. ročníku II. stupně základní školy.
Učitelé vytvořili 4 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 4 vybrané (výše uvedené) ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý z tematických plánů obsahuje popis nejméně deseti Čtenářských dílen. V průběhu trvání projektu proběhlo v každém z vybraných ročníků již nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část vytvořeného tematického plánu. Doba trvání jedné Čtenářské dílny je zpravidla jedna vyučovací hodina. Současně byly zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: nákup 218 kusů knih a dalších potřebných pomůcek.

2. Celkem 5 učitelů anglického jazyka se zúčastnilo krátkodobých intenzivních kurzů v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty). Čtyři účastníci absolvovali kurzy zaměřené na zlepšování jazykových kompetencí obecně v Anglii, jeden kurz zaměřený na „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků) probíhal ve Skotsku.

3. Krátkodobou zahraniční stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci (partnerské škole) a jejich možného vyzkoušení v praxi, tzv. stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) absolvovali 3 učitelé ZŠ Rosice. Konkrétně se jednalo o stáže na Slovensku a na Maltě, které byly zaměřeny především na výuku informatiky, matematiky a anglického jazyka.

4. Nejnosnější aktivitou projektu byly bezesporu zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Pobytů v zahraničí v délce trvání 6 kalendářních dní včetně cesty se účastnily 3 skupiny žáků naší školy. Dvě skupiny (celkem 21 žáků) vycestovalo do Anglie, jedna skupina (celkem 13 žáků) do Německa. Žáci během pobytu absolvovali jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámili se s významnými reáliemi příslušného místa.

V Rosicích 28. 12. 2015
Mgr. Petr Řezníček