Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice
Drobečková navigace

Aktuality > Dlouhodobé projekty > Podpora přírodověd. a tech. vzdělávání

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v JmK

 

V letošním roce jsme se zapojili do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Cílem byla podpora technického vzdělávání na základních školách v Jihomoravském kraji. Svou podstatou sloužil především pro žáky II. stupně, kteří se seznámili s různými obory lidské činnosti, pracovními nástroji, naučili se rozeznávat technické materiály, mohli si  vyzkoušet pod vedením odborných učitelů různá řemesla v praxi. Vyústěním projektu bylo zvýšit zájem žáků o studium technických oborů a tyto obory popularizovat. 

V naší škole se prodpora týkala výuky žáků 6. a 7. tříd v předmětu pracovní činnosti. Pod vedením učitelů odborného výcviku a žáků ze Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g, se v rámci předmětu pracovní činnosti podařilo vytvořit spoustu zajímavých výrobků, žáci se seznámili s novými materiály, nářadím i technikami práce.

Převážná část činností byla zaměřena na práci se dřevem. Výstupy z tohoto projektu se promítly i do mezipředmětových vztahů. Žáci se takto podíleli na výrobě stojanů pro celoškolní výtvarnou výstavu a vodních mlýnků pro Ekokroužek, na kterých si vyzkoušeli i práci s kovovými materiály a dalších výrobků, které bychom se žáky bez podpory školy z Jílové nemohli díky technické nebo materiálové náročnosti vůbec dělat.

Projektem byly kompletně pokryty potřeby předmětu pracovní činnosti v oblasti materiálního zabezpečení. Navíc jsme získali nářadí pro vybavení žákovské dílny, které můžeme využívat i v příštích letech. Díky pořízenému modernímu vybavení se mohou naši žáci podílet na praktických činnostech v rámci povinné výuky. V neposlední řadě je nutno poznamenat, že žáky vyučovali učitelé odborného výcviku ze středních škol, se kterými se někteří žáci budou setkávat při pozdějším studiu na těchto typech škol.

 

 

Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png