Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dlouhodobé projekty > Podpora přírodověd. a tech. vzdělávání

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v JmK

 

V letošním roce jsme se zapojili do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Cílem byla podpora technického vzdělávání na základních školách v Jihomoravském kraji. Svou podstatou sloužil především pro žáky II. stupně, kteří se seznámili s různými obory lidské činnosti, pracovními nástroji, naučili se rozeznávat technické materiály, mohli si  vyzkoušet pod vedením odborných učitelů různá řemesla v praxi. Vyústěním projektu bylo zvýšit zájem žáků o studium technických oborů a tyto obory popularizovat. 

V naší škole se prodpora týkala výuky žáků 6. a 7. tříd v předmětu pracovní činnosti. Pod vedením učitelů odborného výcviku a žáků ze Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g, se v rámci předmětu pracovní činnosti podařilo vytvořit spoustu zajímavých výrobků, žáci se seznámili s novými materiály, nářadím i technikami práce.

Převážná část činností byla zaměřena na práci se dřevem. Výstupy z tohoto projektu se promítly i do mezipředmětových vztahů. Žáci se takto podíleli na výrobě stojanů pro celoškolní výtvarnou výstavu a vodních mlýnků pro Ekokroužek, na kterých si vyzkoušeli i práci s kovovými materiály a dalších výrobků, které bychom se žáky bez podpory školy z Jílové nemohli díky technické nebo materiálové náročnosti vůbec dělat.

Projektem byly kompletně pokryty potřeby předmětu pracovní činnosti v oblasti materiálního zabezpečení. Navíc jsme získali nářadí pro vybavení žákovské dílny, které můžeme využívat i v příštích letech. Díky pořízenému modernímu vybavení se mohou naši žáci podílet na praktických činnostech v rámci povinné výuky. V neposlední řadě je nutno poznamenat, že žáky vyučovali učitelé odborného výcviku ze středních škol, se kterými se někteří žáci budou setkávat při pozdějším studiu na těchto typech škol.