Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Přihlášení do aplikací > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště má v letošním školním roce 7 členů, kteří se společně podílejí na plnění hlavních cílů.

Hlavní cíle:

 • poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • práce na mezilidských vztazích nejen mezi žáky, ale i mezi dospělými a žáky a dospělými navzájem
 • zavádění kritického myšlení do práce všech subjektů školy a prvků formativního hodnocení do výuky
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti, práce s žáky v rámci "peer programu"
 • vytváření programů prevence rizikových forem chování
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky a rozpracování systému péče o ně
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství, nabídnout testy profesní orientace pro vycházející žáky
 • poskytování informací rodičům budoucích prvňáčků a rodičům všech žáků školy v oblasti spolupráce dítěte a rodičů, rodičů a školy
 • prohlubování spolupráce s ostatními školskými a poradenskými zařízeními

 

Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

 

 

Aktuality