Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dlouhodobé projekty > Čítárna - projekt ŽP

Čítárna

Projekt Žákovského parlamentu ZŠ Rosice podpořený z Nadačního fondu Avast

Čítárna je projekt, který je nápadem žáků, ze Žákovského parlamentu na ZŠ Rosice.

Čítárna je místnost, která je určena zejména pro trávení volného času žáků, kteří zde mohou studovat, plnit domácí úkoly, hrát deskové hry, sledovat zajímavé dokumentární filmy, splňuje podstatu relaxační místnosti pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, je klubovnou pro členy Žákovského parlamentu, místností, v níž může být vyučován předmět čtenářské dílny a v neposlední řadě i jednací místností, pro práci školního psychologa se skupinkami žáků či s jednotlivci.

Čítárna kladně podporuje zlepšení školního klimatu, Pomáhá ke zlepšování komunikativních dovedností žáků, k potlačení vlivu sociálních sítí, jako prostředku komunikace mezi vrstevníky, rozvíjí spolupráci mezi žáky stejných i rozdílných věkových skupin, rozvíjí logiku myšlení, efektivnost trávení volného času, čtenářskou gramotnost, kreativitu a všeobecné vědomosti.

V čítárně je zbudována knihovna, studijní prostory, prostor pro uskladnění a hraní deskových her, prostor pro zasedání zájmových kroužků, působících na ZŠ Rosice, prostor pro relaxaci a prostor pro sledování dokumentárních filmů, rozvíjejících všeobecný přehled žáků. V této místnosti je přísný zákaz používání sociálních sítí a veškeré informační technologie jsou využívány pouze k rozvoji vědomostí, i k relaxaci a k usnadnění práce dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

Jelikož se naše škola pyšní titulem Škola pro demokracii, na základě nějž je potřeba neustále plnit nová a nová kritéria k udržení tohoto statutu, mezi něž patří v první řadě zlepšování školního klimatu a podílení se žáků na běhu školy, snaží se žákovský parlament právě touto cestou ke splnění výše zmíněných kritérií přispět.

Celý projekt byl zrealizován za podpory Nadačního fondu Avast.

logo_cz-01.jpg