Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dlouhodobé projekty > PolyGram - projek JmK

PolyGram - projekt Jihomoravského kraje

logolink_PolyGram.png

PolyGram = Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358)

Naše škola se stala v projektu partnerem Střední průmyslové školy chemické Brno, Vranovská, příspěvková organizace.

Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK.

Období realizace: 7. 12. 2017 – 30. 11. 2020             

Cíle projektu

Prvním cílem zapojení do projektu je zpřístupnit žákům a pedagogům ZŠ nejnovější informace z oblasti přírodních věd (chemie, biologie, fyziky, mikrobiologie, ekologie). Je důležité, aby se žáci atraktivní formou seznámili s teoretickými základy přírodních věd, a osvojili si dovednosti z praktické výuky v laboratořích. Žáci se nesmí bát práce v laboratoři, musí získat praktické dovednosti za podmínek dodržování pravidel bezpečného nakládání s chemickými látkami a přípravky. Naučí se používat ochranné pracovní pomůcky. Zvládnou základní praktické dovednosti při obsluze přístrojového vybavení laboratoří, a to např. mikroskopů, měřicích přístrojů používaných pro měření fyzikálních veličin. Získají bližší povědomí o přírodních vědách a dojde ke zvýšení podpory zájmu o studium přírodních věd a technických oborů.

Specifické cíle zapojení partnerské školy:

 1. Podpora zavádění nových metod výuky.

 2. Přenos dobré zkušenosti s výukou přírodních věd (chemie, biologie, fyziky, mikrobiologie, ekologie) na ZŠ a návaznost na další projekty realizované v rámci OP VK.

 3. Přenos praktických zkušeností z odborné praxe a návaznost na další projekty realizované v rámci OP VK.

 4. Tvorba metodických materiálů, které budou používány při realizaci přednášek a výuky v laboratořích.

 5. Zpracování elektronické podpory výuky.

 6. Tvorba pracovních listů, powerpointových prezentací pro žáky ZŠ.

Druhým cílem zapojení do projektu přináší inovaci výuky pro žáky partnerské školy, a to zvýšením možností při uplatnění na trhu práce a na další vzdělávací cestě.

Aktivity projektu

Do projektu budou zapojeny 4 ZŠ (2 brněnské a 2 mimobrněnské).

Aktivity pro školní rok 2018-2019 pro ZŠ (workshop, přednášky, sdílení laboratoří): 

 • Uspořádání workshopu pro učitele ZŠ přírodovědných předmětů.

 • Pro žáky 5. ročníku zajištění programu v laboratoři motivujícího centra (laboratoř je vybavena osmi interaktivními modely, a to např. spalovnou odpadů, jadernou elektrárnou, přečerpávací vodní elektrárnou) v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Příprava pracovních listů pro žáky ke každému z modelů.

 • Pro žáky 6. ročníku budou v 1. pololetí realizovány 2 navazující přednášky z biologie (celkem 8 přednášek) a ve 2. pololetí jedenkrát laboratoř biologie v rozsahu 3 vyučovacích hodin (celkem 4 krát laboratoře).

 • Pro žáky 7. ročníku budou v 1. pololetí realizovány 2 navazující přednášky z fyziky (celkem 8 přednášek) a ve 2. pololetí jedenkrát laboratoř fyziky v rozsahu 3 vyučovacích hodin (celkem 4 krát laboratoře).

 • Pro žáky 8. ročníku budou v 1. pololetí realizovány 2 navazující přednášky z chemie (celkem 8 přednášek) a ve 2. pololetí jedenkrát laboratoř chemie v rozsahu 3 vyučovacích hodin (celkem 4 krát laboratoře).

 • Příprava powerpointových prezentací na přednášky, pracovních listů pro praktickou výuku.