Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dlouhodobé projekty > Podpora polytech. vzdělávání a žáků nadaných

Podpora polytechnického vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ Rosice

logolink OP_VVV.jpg

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Podpora polytechnického vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ Rosice

Název projektu EN: Support for polytechnic education and gifted pupils at school Rosice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011229

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora rozvojových aktivit žáků, aktivity rozvíjející ICT.

Projekt je ve fázi fyzické realizace

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Přehled zdrojů financování

Příspěvek Unie: 1 852 132,99 Kč

Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování): 326 847,01 Kč

 

 

Podpora celkem: 2 178 980,00 Kč