Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice
Drobečková navigace

Aktuality > Dlouhodobé projekty > Síťování ZŠ - čtenářská gramotnost

Síťování ZŠ - čtenářská gramotnost

Základní informace

Projekt si klade za cíl vybudovat síť sdílení zkušeností mezi učiteli základních škol. Tím chce dosáhnout trvalého rozvoje pedagogických kompetencí zapojených učitelů a zvýšení kvality vzdělávání ve školách. Sítě škol budou fungovat okolo jednotlivých center, ve kterých budou realizována pravidelná setkávání. Rozvoj učitelů rovněž podpoří pravidelný systém vzdělávání. Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti v předmětech mimo tematickou oblast Jazyk a jazyková komunikace.

Doba realizace: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2021

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000525

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

ZŠ Rosice je centrem kolegiální podpory v oblasti čtenářské gramotnosti

Do projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti, jehož realizátorem je Základní škola Dašice, okres Pardubice, jsme se zapojili ve školním roce 2017/2018 nejprve jako účastníci (centrum v brněnské Scioškole). Od září 2018 vedou centrum kolegiální podpory učitelé v naší škole.

Projektu se účastní školy z blízkého okolí (Zastávka, Ivančice, Ketkovice, Silůvky). Jedná se o 10 krátkých neformálních setkání nad metodami rozvíjejícími čtenářskou gramotnost. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na různé metody práce s textem.

Každý účastník setkání obdrží materiály (text, popis metody). Účast je zdarma. Účastníci navíc kromě materiálů z lekcí získají 10 knih, 2 hry a přístup na www.svetgramotnosti.cz (kde se nachází další metodické materiály, možnost testovat žáky na úroveň čtenářské gramotnosti). Cenné je sdílení zkušeností učitelů z obou stupňů základní školy. Ideální je zapojení dvou vyučujících ze školy.

Na každé setkání je připraveno malé občerstvení.

Vedoucí centra: Mgr. Michaela Hantková, Mgr. Iveta Matoušková, Mgr. Pavla Šoltésová