Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Ekoparlament

EKOPARLAMENT ZŠ ROSICE

Školní ekoparlament je instituce zřízená za účelem zvýšení vlivu žáků na dění ve škole. Učíme
se tak odpovědnosti, demokratické diskusi a demokratickému způsobu řešení problémů.
Ekoparlament pracuje ve dvou sekcích: ekologická a škola pro demokracii

Funkcí ekoparlamentu je:

 • aktivně se zapojovat do školního života a podílet se na chodu a rozvoji školy;
 • spolupodílet se na řešení problémů školy, vzniklých v rámci vyučování i mimo něj;
 • hledat a nalézat nejvhodnější řešení problémů žáků;
 • uspokojovat návrhy a přání žáků;
 • komunikovat a spolupracovat s pedagogickými pracovníky i vedením školy,
  příležitostně i školskou radou;
 • vymýšlet, plánovat, realizovat nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky i
  veřejnost nebo organizovat charitativní činnost žáků školy;
 • reprezentovat naši školu.

Zástupci ekoparlamentu jsou:

 • osobnosti, které bez problémů jednají s vedením školy, umějí se spolehnout sami na
  sebe, dokáží poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi, o svět kolem sebe, pouštějí
  se do diskuse i řešení problémů
 • žáci, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas ve prospěch školy a udělat něco navíc

Ekoparlament má:

 • zástupce ze tříd 6. – 9. ročníku; třída nemusí svá křesla zaplnit. Zástupci jednotlivých
  tříd jsou voleni demokratickým způsobem ve třídách. Volební období je zpravidla na
  jeden školní rok, v případě uprázdnění křesla proběhnou doplňující volby.
 • zástupce, kteří si mezi sebou rozdělili funkce v rámci jednotlivých sekcí

Zasedání ekoparlamentu:

 • jsou povinná pro členy ekoparlamentu;
 • jsou po domluvě přístupná kterémukoli žáku či zaměstnanci školy;
 • svolává a řídí ředitel školy, případně vedoucí každé sekce a koordinují ho dva členové
  pedagogického sboru;
 • jsou přibližně jednou měsíčně, v případě potřeby častěji;
 • probíhají dle stanov ekoparlamentu;
 • jsou zveřejňovány školní veřejnosti především prostřednictvím nástěnky
  ekoparlamentu, dále pak na stránkách školy či prezentací zástupců jednotlivých tříd
  na čtvrthodinkách.