Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Přihlášení do aplikací > Základní informace o škole > Seznam sešitů

Požadavky na sešity

 

I. stupeň

Číslo sešitu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
440       1 ks 1 ks
424        1 ks   
444       2 ks 2 ks
464          
510          

511

 

       
512   10 ks      
513          
523   5 ks  14 ks 9 ks 10 ks
524       3 ks 3 ks
540          
544       1 ks 3 ks
644   1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

 

Anglický jazyk

 

 

1 x 444 

1 x 444 

 Aj3.jpg

1 x 444

happy-street-2-.jpg

1 x 444

Notový sešit 1 ks

Počet sešitů je pouze orientační, v průběhu školního roku je třeba sešity podle potřeby doplňovat.

Žáci II. stupně musí mít také vlastní kalkulačky, průsvitky a rýsovací potřeby.

II. stupeň

Název předmětu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

 

Český jazyk

1 x 444
1 x 544

pracovní sešit do literatury a mluvnice, které zakoupíte  u vyučujícího

(280 + 60 Kč)

1 x 444
1 x 544

pracovní sešit do mluvnice, který zakoupíte  u vyučujícího

(75 Kč)

1 x 444
1 x 544

pracovní sešit do mluvnice, který zakoupíte  u vyučujícího

(60 Kč)

1 x 444
1 x 544

pracovní sešit do mluvnice, který zakoupíte  u vyučujícího

(60 Kč)

 

 

Anglický jazyk

1 x 444
1 x 524
1 x 544

Project1.jpg

1 x 444
-
1 x 544

Project2.jpg

1 x 444
-
1 x 544

Projekt3.jpg

1 x 444
-
1 x 544

project4-.jpg
Ruský jazyk   2 x 544 1 x 544 1 x 544

 

Německý jazyk

-

1 x 444
1 x 544

1 x 444
1 x 544

1 x 444
1 x 544

Matematika

1 x 460
1 x 520 nebo 540
1 x 460
1 x 520 nebo 540
1 x 460
1 x 520 nebo 540
1 x 460
1 x 520 nebo 540

Dějepis

1 x 464 1 x 464 1 x 464

pracovní sešit, který zakoupíte  u vyučujícího

Zeměpis 1 x 440 1 x 440 1 x 440 1 x 440
Přírodopis 1 x 460 1 x 460 1 x 460 1 x 460

Fyzika


1 x 560


1 x 560

1 x 560
1 x 524
1 x 544
1 x 560

 

Chemie

- -

1 x 544

pracovní sešit, který zakoupíte  u vyučujícího

1 x 544

pracovní sešit, který zakoupíte  u vyučujícího

Hudební výchova 1 x 544 1 x 544 1 x 544 1 x 544
Občanská výchova 1 x 544 - 1 x 544 1 x 544
Výtvarná výchova 1 x 524 1 x 544 1 x 544 1 x 544

 

Pracovní činnosti

1 x 510 Tč

1 x 520 Pěstitelství

1 x 510 Tč

1 x 520 Pěstitelství

1 x 544 

pracovní sešit, který zakoupíte  u vyučujícího

(60 Kč)

 

1 x 544

Informatika - - - -
Konverzace v anglickém jazyce (volitelný předmět)

-

1 x 544

1 x 544

1 x 544

Technické činnosti (volitelný předmět) - - 1 x 440 -
Základy administrativy (volitelný předmět)

-

- - 1 x 524
Seminář k mediální výchově (volitelný předmět) -

1 x 464

platí pro oba roky

1 x 464

z loňska

-
Seminář z matematiky (volitelný předmět) - 1 x 520 1 x 520 1 x 440
Seminář z českého jazyka (volitelný předmět) - - - 1 x 444
Seminář z pracovních činností (volitelný předmět)

-

1 x 540

-

1 x 540

Tělesná výchova Sportovní úbor Sportovní úbor Sportovní úbor Sportovní úbor

Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly