Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Informace > Seznam sešitů

Požadavky na sešity

I. stupeň

PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZAJISTÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ SEŠITY A PRACOVNÍ SEŠITY NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

A PO HROMADNÉM NÁKUPU RODIČE UHRADÍ.

Žáci II. stupně musí mít také vlastní kalkulačky, průsvitky a rýsovací potřeby.

II. stupeň

Název předmětu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

 

Český jazyk

2 x 444
2 x 544

pracovní sešit do literatury a mluvnice, budou objednány hromadně ve škole     v září

2 x 444
2 x 544

pracovní sešit do literatury a mluvnice, budou objednány hromadně ve škole     v září

2 x 444
2 x 544

pracovní sešit do literatury a mluvnice, budou objednány hromadně ve škole      v září

2 x 444
2 x 544

pracovní sešit do literatury a mluvnice, budou objednány hromadně ve škole      v září

 

 

Anglický jazyk

1 x 444
1 x 544

Project Explore 1

Project Explore

1 x 444
1 x 544

Project Explore 2

Project Explore

1 x 444
1 x 544

Project Explore 3

Project Explore

1 x 444
1 x 544

Project Third edition 4

Project Explore
Ruský jazyk  

1 x 444
1 x 544

pracovní sešit zakoupíte  u vyučujícího

1 x 444
1 x 544

pracovní sešit  zakoupíte  u vyučujícího

1 x 444
1 x 544

pracovní sešit  zakoupíte  u vyučujícího

 

Německý jazyk

-

1 x 444

pracovní sešit  zakoupíte  u vyučujícího

1 x 444

pracovní sešit  který zakoupíte  u vyučujícího

1 x 444

pracovní sešit ý zakoupíte  u vyučujícího

Matematika

1 x 460
1 x 520 nebo 540
1 x 460
1 x 520 nebo 540
1 x 460
1 x 520 nebo 540
1 x 460
1 x 520 nebo 540

Dějepis

1 x 464 1 x 464 1 x 464

pracovní sešit, který zakoupíte  u vyučujícího

Zeměpis 1 x 440 1 x 440 1 x 440 1 x 440
Přírodopis 1 x 460 1 x 460 1 x 460 1 x 460

Fyzika

1 x 524
1 x 560

pracovní sešit zakoupíte  u vyučujícího

1 x 524
1 x 560

pracovní sešit zakoupíte  u vyučujícího

           1 x 524                       1 x 544            1 x 560

pracovní sešit zakoupíte  u vyučujícího

1 x 560

pracovní sešit zakoupíte  u vyučujícího

 

Chemie

- -

1 x 460

pracovní sešit zakoupíte  u vyučujícího

1 x 460

pracovní sešit, který zakoupíte  u vyučujícího

Hudební výchova 1 x 544 1 x 544 1 x 544 1 x 544
Občanská výchova 1 x 544 - 1 x 544 1 x 544
Výtvarná výchova 1 x 524 1 x 544 1 x 544 1 x 544

 

Pracovní činnosti

1 x 510 Tč

1 x 520 Pěstitelství

1 x 510 Tč

1 x 520 Pěstitelství

1 x 544 

pracovní sešit, který zakoupíte  u vyučujícího

(60 Kč)

 

1 x 544

Informatika - - - -
Konverzace v anglickém jazyce (volitelný předmět)

-

1 x 444

1 x 444

1 x 444

Technické činnosti (volitelný předmět) - - 1 x 440 -
Základy administrativy (volitelný předmět)

-

- - -
Seminář k mediální výchově (volitelný předmět) -

1 x 464

platí pro oba roky

1 x 464

z loňska

-
Seminář z matematiky (volitelný předmět) - 1 x 520 1 x 520 1 x 440
Seminář z českého jazyka (volitelný předmět) - - - 1 x 444
Seminář z pracovních činností (volitelný předmět)

-

1 x 540

-

1 x 540

Tělesná výchova Sportovní úbor Sportovní úbor Sportovní úbor Sportovní úbor