Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dlouhodobé projekty > Podpora matemat. gramotnosti a spol. vzdělávání

Podpora matematické gramotnosti a společného vzdělávání na ZŠ Rosice

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Zkrácený název projektu CZ: Podpora vzdělávání na ZŠ Rosice

Název projektu EN: Support of mathematics and joint education at school Rosice

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 Datum zahájení: 1.1.2017  Předpokládané datum ukončení: 31.12.2018
 Rozpočet celkem: 1 347 734,00 Kč z toho 
 Příspěvek EU: 1 145 573,90 Kč  
Národní veřejné zdroje:    202 160,10 Kč  

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg