Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice
Drobečková navigace

Aktuality > Školní družina > Kroužky

přihlašování na kroužky bylo ukončeno

pokud i tak máte zájem přihlásit dítě dodatečně na kroužek, pište prosím na: 

 nekuzova.jana@zsrosice.eu 

 

Kroužky druhé pololetí 2022/2023

 

Vážení rodiče,

     tak jako minulý půlrok - budou se i na druhé pololetí otevírat v družině kroužky. Budou mírně pozměněné.

    Kroužky školní družiny budou probíhat paralelně s činností školní družiny. Budou sloužit jako doplnění činností a jsou naprosto dobrovolné. Pro děti, které se rozhodnou nevyužít tuto nabídku, bude zajištěna běžná činnost školní družiny.

      Kroužky budou symbolicky zpoplatněny. Peníze, které vybereme, budou investovány do materiálu na dané činnosti. Jako například: suroviny na vaření, sportovní a výtvarné vybavení, nové deskové hry. Poplatek je za pololetí. Pokud neproběhne minimálně 5 kroužků v rámci pololetí (například vzhledem k aktuálním opatřením vlády), bude celá částka vrácena rodičům. První kroužky odstartujeme  od 6. února.

     Kroužky se budou tento rok přihlašovat pouze elektronicky – odkaz na přihlašovací formulář najdete na stránkách školy (sekce školní družina-kroužky): https://www.zsrosice.cz/krouzky.

     Výjimkou je bruslení, kde jste dostali informaci k přihlašování poštou přes systém Bakaláři.

Přihlašování  na kroužky bude spuštěno v pondělí 30. ledna v dopoledních hodinách.

     Kroužky jsou omezeny kapacitou uvedenou v tabulce. Po naplnění kapacity se již nepřihlásíte. Tato kapacita je daná prostorovými a personálními možnostmi ŠD.

     Poplatek budeme vybírat pouze hotově. Peníze můžete poslat po dětech nebo přinést osobně panu vychovateli Horňákovi (zvonek na hlavní budově školy s názvem „SLUŽBA“) nebo předat přímo vychovatelům družin, kam vaše dítě dochází.  Vybíráme před začátkem kroužků nebo v průběhu prvních dvou týdnů kroužků.   Prosíme o úhradu nejpozději do 20. února 2023.

V tabulce se můžete podívat, co jsme pro Vás pro druhé pololetí připravili:

Výstřižek.PNG

POZOR! Kroužek ICT je pro toto pololetí levnější o 100,--Kč, bude začínat až 8. března 2023. Důvodem bude bruslení školní družiny, které bude také ve středu a to až do 1. března 2023. Dopis týkající se bruslení byl  odeslán přes poštu v programu Bakaláři.

Link k přihlášení  na kroužky naleznete na stránkách https://www.zsrosice.cz/krouzky

Případné dotazy směřujte prosím na vedoucího vychovatele školní družiny přes poštu v programu Bakaláři. 

 

 

Jóga pro děti
Děti se mohou těšit na protažení v pozicích kočky, psa a kobry. Rovnováhu si procvičí v pozici stromu či letadla. A svoji fantazii rozvinou v příbězích s pohybem, třeba z luční říše motýlů nebo světa zvířat. Kromě jógových pozic si děti budou hlavně hrát (např. jógové pexeso), poznávat sami sebe a svoje kamarády a zklidní svůj dech u hloubavých pohádek z celého světa.

Ladítko je kroužek plný her a cviků, díky nimž si děti dokáží poradit s případnými nepříjemnými pocity a problémy, (nejen) spojených s učením. Cílem je děti naučit definovat pocity, které se v nich odehrávají a dát jim nástroje, díky kterým se budou opět cítit spokojeně samy se sebou i s okolím. Začnou věřit ve své schopnosti. Pozornost tedy bude věnována zejména dětským emocím a prožitkům. Děti si vyzkouší cvičení na propojení mozkových hemisfér nebo rozvinou svoji představivost u "výletů do světa fantazie". Kroužek povede L. Šrámková.

ICT a počítačová gramotnost povede Veronika Šmerdová (mladší) Dušan Horňák (starší). Kroužek je koncipován jako
seznámení se s použitím moderních technologií. Děti si vyzkouší práci na počítači, používání tabletů, rozšířenou realitu,
úpravu fotografií, práci s dokumenty, vyhledávání informací na internetu, základy programování a mnoho dalšího.
Informační technologie neustále prostupují současný život. Rádi bychom dětem představili, jak se dají využít ke studiu i
k rozumnému trávení volného času. Chceme je vést k tomu, že moderní technologie jsou prostředek, který rozšiřuje
možnosti. Cílem je zbavit děti pocitu, že počítače jsou jen krabičky, kde se dají načíst online hry.

Klub deskových her a zábavné logiky. V našem kroužku děti seznamujeme s širokou nabídkou deskových a
společenských her. Máme pro děti připravené hry klasické, až ty nejnovější. U dětí rozvíjíme kritické myšlení,
soustředění, trpělivost a smysl pro fair play. U hraní her s kamarády se odreagují, uvolní a naučí se toleranci, rychlému
rozhodování, ale naučí se také pracovat s prohrou. Což je neméně důležité. Kroužek vede paní učitelka Pavla Hanušová
již třetí sezónu a má s tímto kroužkem bohatou zkušenost. Vítáme děti již od první třídy.

Kreativní kroužek - děti zde budou rozvíjet svoji fantazii, vyzkouší si práci s různými výtvarnými technikami i materiály. Kroužek je určen pro všechny děti, které si rády vybarvují, vystřihují, skládají z papíru, modelují, vyrábí a jsou kreativní.

V kroužku zdravého vaření se děti naučí připravovat chutné pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Vyzkouší si teplou i studenou kuchyni – předkrmy, polévky, hlavní jídla, saláty, zdravější dezerty a během přípravy jídel se seznámí s etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy. Také se dozví zajímavé informace o skladbě potravin a naučí se je vhodně kombinovat. Tento kroužek podpoří u dětí kreativitu, fantazii a snad i chuť pomáhat rodičům doma při vaření.

Klub deskových her a zábavné logiky. V našem kroužku děti seznamujeme s širokou nabídkou deskových a
společenských her. Máme pro děti připravené hry klasické, až ty nejnovější. U dětí rozvíjíme kritické myšlení,
soustředění, trpělivost a smysl pro fair play. U hraní her s kamarády se odreagují, uvolní a naučí se toleranci, rychlému
rozhodování, ale naučí se také pracovat s prohrou. Což je neméně důležité. Kroužek vede paní učitelka Pavla Hanušová
již pátou sezónu a má s tímto kroužkem bohatou zkušenost. Vítáme děti již od první třídy.

Dramatický kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj dovedností – divadelní tvorbu, spolupráci ve skupině, hudebnost a rytmiku, pohyb, sebevědomý mluvní projev. Děti jsou vedeny k vlastní kreativitě a iniciativě, k vlastnímu autorskému projevu a k tvůrčímu psaní. Budeme spolupracovat se školním časopisem i městskou knihovnou. Chceme rozvíjet soustředění, vzájemnou ohleduplnost, naslouchání a respektování ostatních. Kurz pomáhá dítěti se samostatným a uceleným projevem, rozvíjí jeho představivost a sebepoznání. Kroužek podporuje děti v komunikačních dovednostech. Na rozvoji těchto dovedností pracujeme pomocí her a cvičení, kde se učíme pracovat s tělem, hlasem, prostorem, ostatními.

 

Případné dotazy směřujte prosím na vedoucího vychovatele školní družiny (Dušan Horňák) přes poštu (komens) v programu Bakaláři.

 

Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png