Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice
Drobečková navigace

Aktuality > Ekoparlament > Stanovy ekoparlamentu

STANOVY EKOPARLAMENTU ZŠ ROSICE

Úvodní ustanovení

 1. Stanovy jsou závazným dokumentem pro všechny členy zasedání školního
  ekoparlamentu a jeho změny lze provést po schválení nadpoloviční většiny všech
  členů školního ekoparlamentu.
 2. Jednotlivé sekce školního ekoparlamentu vedou dva zástupci z řad pedagogů, kteří
  byli pověřeni ředitelem školy

Zasedání školního ekoparlamentu

 1. Zasedání školního ekoparlamentu svolává a řídí ředitel školy nebo jím pověřený
  zástupce. Mimořádně se může svolat i sám ekoparlament na základě domluvy.
 2. Termín zasedání je zveřejněn na nástěnce školního ekoparlamentu.
 3. Zveřejňování těchto informací má na starosti referent pro informace, pro kterého
  hlasovala nadpoloviční většina všech členů školního ekoparlamentu.
 4. Zasedání ekoparlamentu není veřejné. V případě zájmu je možno spolupodílet se na
  zasedání po předchozí dohodě.
 5. Svou neúčast na zasedání školního ekoparlamentu omluví člen školního parlamentu
  předem, nejpozději v den jeho konání.
 6. V případě, že se člen školního ekoparlamentu nezúčastní v průběhu pololetí
  nadpolovičního počtu zasedání, projedná se jeho další setrvání.

Ve školním ekoparlamentu:

 1. Školní ekoparlament schvaluje:
 • Stanovy školního ekoparlamentu
 • Setrvávání členů, kteří ve školním ekoparlamentu nepracují podle dohodnutých pravidel.

      2. Školní ekoparlament navrhuje:

 • Změny ve školním řádu
 • Opatření ke zlepšení sociálního prostředí ve škole (akce školy, soutěže, výzdoba školy...

     3. Výsledky hlasování školního ekoparlamentu jsou veřejné, hlasuje se v pořadí „pro", „proti", „zdržel se hlasování".

     4. Stanovy školního ekoparlamentu mají platnost po celé funkční období členů školního ekoparlamentu – jeden       školní           rok.

 1.