Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní jídelna

Školní jídelna Základní školy Rosice DSC_0364.JPG

Přihláška ke školnímu stravování

Word-icon.png Adobe-icon.png

Postup při výběru nebo odhlašování jídel:

  • klikněte výše na odkaz Výběr z jídel a obědů
  • zadejte již dříve přidělené přihlašovací jméno a heslo
  • v modrém kalendáři klikněte na den, ve kterém si chcete jídlo vybrat
  • modře označený chod s fajfkou je vybraný...
  • další funkce a pomoc lze najít pod nápisem nápověda

Vedoucí školní jídelny: hajdinova.petra@zsrosice.eu
Telefon: 546 412 370

Výběr a odhláška obědů 

Odhlašování

1. den nepřítomnosti žáka ve škole lze oběd vydat do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.30 hodin. Další dny musí být strávník odhlášen. Odhlašovat můžete telefonicky na čísle 546 412 370, osobně v kanceláři školní jídelny, žáci v jídelně pomocí objednávkového boxu nebo přes internetové stránky. Stravné se odhlašuje a nahlašuje v pracovní den předem do 14.00 hodin.

Výběr z jídel

Naše jídelna vaří dva hlavní chody, z kterých si strávníci mohou vybrat. Výběr je nutné udělat nejméně 1 den předem a to nejpozději do 14.00 hodin. Strava se vydává na základě identifikace strávníka pomocí bezkontaktního čipu, který si musí každý strávník zakoupit u vedoucí školního stravování (cena čipu je 100,- Kč). Čipy jsou nepřenosné a zůstávají strávníkovi i po ukončení stravování. Při ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit nový čip.

Cena obědů

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku pro jednotlivou kategorii. Školní rok je chápán od 1. září do 31. srpna (určeno vyhláškou o školním stravování 107/2005 Sb.). 

  7-10 let

36,- Kč

11-14 let

39,- Kč

15 a více

41,- Kč

Úhrada stravného

Stravné se platí předem. Kredit neboli konto si každý strávník hlídá sám přes internetové stránky. Měsíční podklady k platbám za odebranou stravu již nebudou předem poskytovány. Pokud strávník nebude mít na stravovacím kontě dostatek peněz, nelze objednat oběd - program to neumožní. Strávníci, kteří nemají objednáno, oběd nedostanou.  Je tedy nutné mít finanční hotovost na účtu s dostatečným předstihem. Obědy lze hradit pouze bezhotovostním převodem na účet školy, (číslo účtu: 27-518670287/0100) pod přiděleným variabilním symbolem, který strávník obdrží při přihlášení.
 

Trvalý příkaz k platbě:

Stravné lze hradit měsíčně i zadáním trvalého příkazu a to:

   7-10 let     720,-Kč

11 - 14 let    780,-Kč

15 a více let  820,-Kč

Budete-li platbu provádět trvalým příkazem pak nejlépe po dobu školního roku (od 15. 8. do 15. 5.)
Platbu je nutné zadat s přiděleným variabilním symbolem, tedy číslem strávníka. 

        

Od 13.12.2014 je školní jídelna povinna označovat vyrobený pokrm alergenní složkou.

Poskytování informací o alergenech stanovuje čl. 44 odst. 1a) nařízení 1169/2011 a má funkci INFORMATIVNÍ. 

Jednotlivá čísla u pokrmů jsou zástupci jednotlivých složek hlavních alergenů viz Obrázkový SEZNAM ALERGENU VÝŠE.