Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Přihlášení do aplikací > Školní jídelna

 

Školní jídelna Základní školy Rosice DSC_0364.JPG

 

 

 

Jídelníček a výběr

z jídel a obědů

Vnitřní řád ŠJ

Provozní řád ŠJ

Seznam alergenů

Aktuality

Projekt "Ovoce do škol"

 

Fotogalerie

 

 

 

 

Přihláška ke školnímu stravování

Word-icon.png Adobe-icon.png

 

 

 


Postup při výběru nebo odhlašování jídel:

- klikněte výše na odkaz Výběr z jídel a obědů

- zadejte již dříve přidělené přihlašovací jméno a heslo

- v modrém kalendáři klikněte na den, ve kterém si chcete jídlo vybrat

- modře označený chod s fajfkou je vybraný...

- další funkce a pomoc lze najít pod nápisem nápověda

 

Vedoucí školní jídelny: hajdinova.petra@zsrosice.eu
Telefon: 546 412 370

Výběr a odhláška obědů 

Odhlašování

1. den nepřítomnosti žáka ve škole lze oběd vydat do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.30 hodin. Další dny musí být strávník odhlášen. Odhlašovat můžete telefonicky na čísle 546 412 370, osobně v kanceláři školní jídelny, žáci v jídelně pomocí objednávkového boxu nebo přes internetové stránky. Stravné se odhlašuje a nahlašuje v pracovní den předem do 14.00 hodin.

Výběr z jídel

Naše jídelna vaří dva hlavní chody, z kterých si strávníci mohou vybrat. Automaticky mají zvolený oběd číslo 1. V případě, že si chtějí zvolit oběd číslo dva, mají stejné možnosti jako při odhlašování obědů. Avšak výběr je nutné udělat nejméně 1 den předem.

Cena obědů 

  7-10 let

24,- Kč

11-14 let

26,- Kč

15 a více

28,- Kč

Úhrada stravného

Stravné se platí předem. Nejpozději do 27. dne v měsíci. Strávníci obdrží každý měsíc nejpozději do 20. složenku s částkou, číslem účtu a variabilním symbolem. Způsob úhrady je libovolný (pošta, účet...). Nelze vybírat hotovost ve školní jídelně!!!

Každý strávník obdrží čip, který slouží k jeho identifikaci při výdeji obědů. Tento čip je zálohován 125,- Kč. Při vrácení čipu je strávníkovi tato částka v plné výši vrácena.

Pokud 1. den ve stravném měsíci není platba obědů uhrazena, je strávník povinen provést tuto úhradu okamžitě a náležitě ji prokázat. Strávníkovi do doby prokázání platby nebude strava poskytována. Pro dlouhodobé neplacení stravného může být žák ze školního stravování trvale vyloučen.

Trvalý příkaz k platbě:

Nově lze hradit stravné i zadáním trvalého příkazu a to:

7-10 let(v průběhu celého školního roku) 480,-Kč

11 - 14 let 520,-Kč

15 a více let 560,-Kč

Datum splatnosti nejlépe od 15.9.20-- až do 15.05.20--

Platbu je nutné zadat s přiděleným variabilním symbolem, tedy číslem strávníka.

        

Od 13.12.2014 je školní jídelna povinna označovat vyrobený pokrm alergenní složkou.

Poskytování informací o alergenech stanovuje čl. 44 odst. 1a) nařízení 1169/2011 a má funkci INFORMATIVNÍ. 

Jednotlivá čísla u pokrmů jsou zástupci jednotlivých složek hlavních alergenů viz Obrázkový SEZNAM ALERGENU VÝŠE.

Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly