Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Kontakty

Kontakty

Základní škola Rosice příspěvková organizace

Adresa

Pod Zahrádkami 120
665 01 Rosice

ID datové schránky:
98smrza

+420 546 412 361

+420 546 412 370 (školní jídelna)

info@zsrosice.eu (škola)

minarik.zbynek@zsrosice.eu (ředitel)

prochazkova@bpbrno.cz (pověřenec GDPR)

Vedení

Ředitel

Mgr. Zbyněk Minařík

+420 605 711 725

minarik.zbynek@zsrosice.eu

Zástupce pro 1. stupeň

Mgr. Pavla Šoltésová

+420 605 789 974

soltesova.pavla@zsrosice.eu

Zástupce pro 2. stupeň

Ing. František Pokorný

+420 733 713 012

pokorny.frantisek@zsrosice.eu

Zástupce pro společné vzdělávání a komunikaci

Mgr. Vilma Richterová

+420 603 769 084

richterova.vilma@zsrosice.eu

Koordinátor a metodik IT

Ing. Gabriela Folvarčíková

folvarcikova.gabriela@zsrosice.eu

Vedoucí ŠPP

Mgr. Eliška Špačková

+420 723 277 470

spackova.eliska@zsrosice.eu

Výchovná poradkyně

Mgr. Michaela Hantková

+420 777 236 971

hantkova.michaela@zsrosice.eu

Školní metodik prevence

Mgr. Eva Treuová

treuova.eva@zsrosice.eu

Školní speciální pedagog

Mgr. Iva Laciná

lacina.iva@zsrosice.eu

Školní speciální pedagog

Mgr. Veronika Pavlasová

pavlasova.veronika@zsrosice.eu

Logopedický asistent

Mgr. Adéla Koblížková

koblizkova.adela@zsroice.eu

Koordinátorka EVVO

Mgr. Kateřina Jašková

jaskova.katerina@zsrosice.eu

Vedoucí vychovatel

Bc. Dušan Horňák

hornak.dusan@zsrosice.eu

Školní psycholožka

Mgr. Lenka Peterková

+420 733 713 019

peterkova.lenka@zsrosice.eu

Hospodářka školy

Petra Malá

mala.petra@zsrosice.eu

Vedoucí školní jídelny

Petra Hajdinová

+420 546 412 370

hajdinova.petra@zsrosice.eu

Školník

Bc. Otto Mareček

marecek.otto@zsrosice.eu

Třídy a třídní učitelé

I. A

Mgr. Iveta Matoušková

matouskova.iveta@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: čtvrtek 13:00-13:45

I. B

Mgr. Lucie Patáková

patakova.lucie@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: úterý 13:00-13:45

I. C

Mgr. Barbora Doležalová

dolezalova.barbora@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: čtvrtek 12:55-13:40

I. D

Mgr. Jana Klímová

klimova.jana@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: úterý 12:00-12:45

II. A

Mgr. Alena Lukášová

lukasova.alena@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: pátek 13:00-14:00

II. B

Mgr. Alžběta Hrubanová

hrubanova.alzbeta@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: čtvrtek 13:45-14:30

II. C

Mgr. Renata Hasičková

hasickova.renata@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: pátek 12:00-12:45

II. D

Mgr. Miroslava Kršková

krskova.miroslava@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: pátek 12:00-12:45

III. A

Mgr. Miloslava Růžičková

ruzickova.miloslava@zsrosice.eu

III. B

Mgr. Hana Švarcová

svarcova.hana@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: středa 13:00-13:45

III. C

Mgr. Adéla Koblížková

koblizkova.adela@zsroice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: úterý 14:00 - 14:45

III. D

Mgr. Tereza Pokorná

pokorna.tereza@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: úterý 13:00-13:45

IV. A

Mgr. Romana Rousová

rousova.romana@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: úterý 13:15-14:00

IV. B

Mgr. Marika Lleshi

lleshi.marika@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 13:00-13:45

IV. C

Mgr. Jana Skácelová

skacelova.jana@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 14:00-14:45

IV. D

Mgr. Eva Slámová

slamova.eva@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: středa 13:00-13:45

V. A

Mgr. Irena Lidmilová

lidmilova.irena@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: úterý 15:00-16:00

V. B

Mgr. Zuzana Zoufalová

zoufalova.zuzana@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí, úterý 7:30-8:30

V. C

Mgr. Stanislava Žáková

zakova.stanislava@zsrosice.eu

VI. A

Mgr. Eva Treuová

treuova.eva@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: středa 7:30-8:30

VI. B

Mgr. Veronika Pavlasová

pavlasova.veronika@zsrosice.eu

VI. C

Mgr. Ivana Bednářová

bednarova.ivana@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: úterý 7:15 - 8:00

VII. A

Mgr. Jiří Vocílka

vocilka.jiri@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 14:15 - 15:00

VII. B

Mgr. Adam Jančovič

jancovic.adam@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: úterý 13:40 - 14:25

VII. C

Mgr. Veronika Lokajíčková

lokajickova.veronika@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 13:45-14:30

VII. D

Bc. Jakub Švarc

svarc.jakub@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 14:00-14:45

VIII. A

Mgr. Pavel Šulák

sulak.pavel@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: čtvrtek 14:00-14:45

VIII. B

Mgr. Valerie Vladíková

vladikova.valerie@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: pátek 13:40-14:25

VIII. C

Mgr. Vilma Richterová

richterova.vilma@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 13:00-14:00

IX. A

Mgr. Jana Odehnalová

odehnalova.jana@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: čtvrtek 13:45-14:30

IX. B

Mgr. Michaela Dočkalová

dockalova.michaela@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: čtvrtek 13:45-14:30

IX. C

Mgr. Kateřina Jašková

jaskova.katerina@zsrosice.eu

Konzultační hodiny pro žáky: čtvrtek 13:00-14:00

Netřídní učitelé

Mgr. Barbora Adamčová

adamcova.barbora@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: čtvrtek 13:00-14:00

Mgr. Michaela Brázdová

brazdova.michaela@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: pátek 7:15-8:00

Mgr. Tereza Cahová

cahova.tereza@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:55-13:40

Ing. Gabriela Folvarčíková

folvarcikova.gabriela@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: pondělí 13:15-14:15

Mgr. Michaela Hantková

hantkova.michaela@zsrosice.eu

Mgr. Pavla Hanušová

hanusova.pavla@zsrosice.eu

Mgr. Jitka Havířová Fialová

havirova.jitka@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: pátek 7:15-8:00

Mgr. Ilona Klímová

klimova.ilona@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: středa 7:15-8:00

PaeDr. Jaroslava Kroupová

kroupova.jaroslava@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: úterý 7:15-8:00

Mgr. Ivana Laciná

lacina.iva@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: čtvrtek 7:15-8:00

Mgr. Kristýna Malá

mala.kristyna@zsrosice.eu

Mgr. Jiří Mazoch

mazoch.jiri@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: čtvrtek 13:30-14:30

Ing. Oldřiška Nováková

novakova.oldriska@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: pondělí 12:00-12:45

Bc. Jiří Polák

polak.jiri@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: úterý 13:45-14:30

Mgr. Eliška Špačková

spackova.eliska@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: úterý 10:00- 10:45

Asistenti

Mariana Svystak

svystak.mariana@zsrosice.eu

I. B

Mgr. Jana Cikalová

cikalova.jana@zsrosice.eu

II. C

Lenka Poledňová

polednova.lenka@zsrosice.eu

II. A

Petra Nevřivá

nevriva.petra@zsrosice.eu

III. A

Eva Paterová Dvořáková

paterova.eva@zsrosice.eu

III. D

Mgr. Klára Šedová

sedova.klara@zsrosice.eu

IV. C

Bc. Zuzana Melichárková

melicharkova.zuzana@zsrosice.eu

III. C

Lucie Fialová

fialova.lucie@zsrosice.eu

V. B

Petra Slámová

slamova.petra@zsrosice.eu

V. C

Monika Cupáková

cupakova.monika@zsrosice.eu

VI. C

Lucie Riglová

riglova.lucie@zsrosice.eu

VI. B

Mgr. Dana Růžičková

ruzickova.dana@zsrosice.eu

VII. A

Patricie Černá

cerna.patricie@zsrosice.eu

VII. B

Martina Šalplachtová

salplachtova.martina@zsrosice.eu

VII. C

Jana Poláková

polakova.jana@zsrosice.eu

VII. D

Dis. Martina Hrdličková

hrdlickova.martina@zsrosice.eu

VIII. A

Mgr. Soňa Zapletalová

zapletalova.sona@zsrosice.eu

VIII. B

Markéta Dobšíková

dobsikova.marketa@zsrosice.eu

VIII. C

Dis. Lucie Volánková

volankova.lucie@zsrosice.eu

IX. A

Barbora Hamráková

hamrakova.barbora@zsrosice.eu

IX. B

Jana Jánská

janska.jana@zsrosice.eu

IX. C

Anna Švarcová

svarcova.anna@zsrosice.eu

Vychovatelé ŠD

ŠD 2

Miluše Večeřová

+420 702 305 673

vecerova.miluse@zsrosice.eu

ŠD 3

Mgr. Eva Hájková

+420 777 059 743

hajkova.eva@zsrosice.eu

ŠD 6

Bc. et Bc. Lenka Šrámková

+420 604 190 161

sramkova.lenka@zsrosice.eu

ŠD 8

Mgr. Jana Nekužová

+420 733 713 010

nekuzova.jana@zsrosice.eu

ŠPPP

Vedoucí školního poradenského pracoviště

Školní metodik prevence

Mgr. Eliška Špačková

+420 723 277 470

spackova.eliska@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: úterý 10:00-10:45

Výchovný poradce

Mgr. Vilma Richterová

+420 603 769 084

richterova.vilma@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: pátek 8:00 - 8:45

Výchovný poradce

Mgr. Michaela Hantková

+420 777 236 971

hantkova.michaela@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 - 8:45

Školní psycholog

Mgr. Lenka Peterková

+420 733 713 019

peterkova.lenka@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: pátek 7:30 – 8:30

Školní speciální pedagog

Mgr. Ivana Laciná

+420 546 412 361

lacina.ivana@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 - 8:45

Školní speciální pedagog

Mgr. Veronika Pavlasová

+420 546 412 361

pavlasova.veronika@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: středa 12:00 - 12:45

Logopedický asistent

Mgr. Adéla Koblížková

+420 546 412 361

koblizkova.adela@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:50 - 13:35

Školní metodik prevence

Mgr. Eva Treuová

+420 546 412 361

Teruova.eva@zsrosice.eu

Konzultační hodiny: středa 8:00 - 8:45

Provozní pracovníci

Ekonomka

Ing. Věra Hlavákčová

+420 546 412 361

hlavackova.vera@zsrosice.eu

Ekonomka

Ing. Petra Stražovská

+420 546 412 361

strazovska.petra@zsrosice.eu

Hospodářka

Petra Malá

+420 546 412 361

mala.petra@zsrosice.eu

Školník

Bc. Otto Mareček

+420 608 409 895

marecek.otto@zsrosice.eu

Vedoucí školní jídelny

Petra Hajdinová

+420 546 412 370

hajdinova.petra@zsrosice.eu

Hlavní kuchařka

Blažena Jurmanová

Kuchařka

Martina Kejčová

Kuchařka

Petra Zejdová

Kuchařka

Jana Krupicová

Kuchařka

Marcela Riglová

Uklízečka

Alexandra Pešáková

Uklízečka

Martina Faloutová

Uklízečka

Miroslava Sedláčková

Informace o odesílateli
Zpráva
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů