Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Informace k GDPR

GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

OZNÁMENÍ O JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola Rosice, příspěvková organizace, IČ: 708 76 843, sídlem Pod Zahrádkami 120, Rosice, PSČ: 665 01, tímto v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen jako „GDPR“) oznamuje, že pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR byla touto příspěvkovou organizací jmenována tato osoba:

Mgr. Valerie Vladíková

Dělnická Dělnická 238, Rosice 665 01

mail: vladikova.valerie@zsrosice.eu, tel: 604 420 771

(dále jen jako „pověřenec pro ochranu osobních údajů“).

 

Výše uvedený jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů bude vykonávat tuto funkci pro Základní školu Rosice, příspěvkovou organizaci, a to na základě dodatku č. ..... pracovní smlouvy uzavřeným dne 1. 3. 2024 mezi Základní školou Rosice, příspěvkovou organizací, a tímto pověřencem pro ochranu osobních údajů.

 

Rozsah a podmínky výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je dán GDPR a zmíněným dodatkem pracovní smlouvy.

V Rosicích dne 1. 4. 2024

Mgr. Zbyněk Minařík, ředitel školy

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podrobné informace o zpracování osobních údajů v ZŠ Rosice  - čtěte (ve formátu PDF).

V Rosicích dne 25. 5. 2018

Mgr. Zbyněk Minařík, ředitel školy

 

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ PODLE GDPR

Tato žádost slouží pro uplatnění práv subjektu údajů podle ustanovení čl. 15-21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR“), konkrétně tedy práva na přístup k osobním údajům, práva na změnu osobních údajů, resp. práva na opravu, výmaz osobních údajů, práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů, práva odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a dále práva vznést námitku.

Základní škola Rosice, příspěvková organizace, IČ: 708 76 843, sídlem Pod Zahrádkami 744, Rosice, PSČ: 665 01 (dále jen jako „ZŠ Rosice“) tento formulář použije pro identifikaci žadatele a následně k přijetí zpracování a vyřízení požadavku žadatele.

 

Stáhněte si formulář žádosti (ve formátu DOCX)