Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Aktuality


Přírodní vědy hravě…..

Datum konání: 18. 3. 2016

1.jpg

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka pořádala 18. 3. regionální soutěž

Přírodní vědy hravě…..

Soutěžila čtyřčlenná družstva složená ze žáků šestého až devátého ročníku. Naší školu v této soutěži úspěšně reprezentoval Adam Petřivalský (6. A), Terezie Matulová (7. B), Karla Jelénková (8. B) a Eliška Nedvědová (9. B).

Ze 6 družstev obsadili 1. místo.

Blahopřejeme

 

 


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 21. 3. 2016 22:20

Školní pěvecká soutěž Rosický skřivan 2016

Datum konání: 16. 3. 2016

Ve středu 16. 3. se uskutečnila celoškolní pěvecká soutěž Rosický skřivan.

Zpěváci byli rozděleni do 4 kategorií podle věku. Celé soutěži předcházelo několik zkoušek s klavírem, až se počet soutěžících nakonec ustálil na úctyhodném čísle 38.

V porotě usedla paní Marie Večeřová (učitelka a vedoucí pěveckého kroužku na ZŠ Zbýšov), paní Martina Kurtinová (učitelka ZŠ Rosice) a čestným členem poroty byla naše školní psycholožka Veronika Pořízková. O většinu klavírním doprovodů se postarala paní učitelka Vilma Richterová.

Soutěží nás provázely moderátorky Míša Vodičková a Simča Čapková.

Zde jsou výsledky jednotlivých kategorií:

 I. kategorie

 1. místo: Nikola Aldorfová (1. A)
 2. místo: Sofie Kozáková (1. B)
 3. místo: Anežka Fafílková (1. C)

II. kategorie

 1. místo: Nella Němcová (2. A)
 2. místo: Lucie Veverková (2. C)
 3. místo: Michaela Petrčková (2. A)

 III. kategorie

 1. místo: Natálie Kozáková (5. A)
 2. místo: Adam Petrčka (5. C)
 3. místo: Marika Staňková (4. A)

 IV. kategorie

 1. místo: Lenka Šoltésová (6. A)
 2. místo: Lucie Šoltésová (8. B)
 3. místo: Karolína Fabíková (6. A)

 

Všichni soutěžící překonali trému a vydali ze sebe to nejlepší. Gratulujeme a už teď se těšíme na příští ročník soutěže 

Mgr. Vilma Richterová

received_1339841669366736.jpegreceived_1339841696033400.jpegreceived_1339841712700065.jpegreceived_1339841756033394.jpegreceived_1339841806033389.jpeg

 


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 17. 3. 2016 23:06

Školní časopis

Datum konání: 19. 2. 2016

Právě vychází druhé číslo časopisu Rosník v tomto školním roce. Hlavním tématem tohoto čísla je zima.

rosnik_2.jpgV různých obměnách se zima objevuje téměř ve všech rubrikách. V rubrice Ze života školy jsou pečlivě zaznamenány všechny předvánoční akce. Najdete zde také úvahu o tom, jestli je právě zima naše oblíbené roční období. Své znalosti o zimních svátcích, zvycích, zvířatech v zimě nebo sportovcích si můžete ověřit v kvízu. Rosník vám také poradí, po jaké detektivce sáhnout za dlouhých zimních večerů. Nebo byste šli raději do kina? I pro vás má Rosník svůj tip. Rosník také vyzpovídal naši novou paní psycholožku a dověděl se mnoho zajímavého. Hodně obsáhlá je tentokrát rubrika Rosník spisovatelem a básníkem. Přečtěte si, jaké příběhy se povedly vašim spolužákům. Zkrátka Rosník je opět nabitý informacemi i zábavou. Tak se pusťte do čtení!

KŘESLO, ROSNÍK, HRNEK ČAJE,

HNED TU DOBRÁ NÁLADA JE!

                                                                                   Za redakci časopisu Rosník

Mgr. Jana Odehnalová a Ing. Gabriela Folvarčíková


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 28. 2. 2016 21:50

Předškolácké skupinky

Vážení rodiče, 

v níže uvedeném odkazu najdete rozdělení dětí do předškoláckých skupinek. Těšíme se na vás v březnu.

předškoláci 2016

Za kolektiv lektorek 

Mgr. Iveta Matoušková


Publikováno 22. 2. 2016 20:27

Schůzka s rodiči žáků 1. tříd

Datum konání: 22. 2. 2016

Vážení rodiče, dovolujeme si připomenout plánovanou schůzku s rodiči žáků budoucích prvních tříd, která se koná v pondělí 22. 2. 2016 v 16 hodin.

Na této schůzce si můžete vyzvednout rozhodnutí o přijetí žáka.  

Pozvánka na schůzku rodičů.

Rádi bychom v rámci schůzky udělali u rodičů průzkum, zda by měli zájem o výuku matematiky metodou profesora Hejného.  viz. dotazník.

 

Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, náhradní termín vyzvednutí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ do 1. tříd je 24. 2. a 25. 2. 2016 v době od 12:40 do 15:00 hodin. 

 

Vstup do školy je koridorem od tělocvičny!


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 19. 2. 2016 7:34

Sběr starého papíru

Datum konání: 7. 3. 2016 - 12. 3. 2016

Sběr starého papíru bude probíhat v termínu 7. až 12. 3. 2016 včetně.

Stary_papir[1].png

Organizace sběru bude následující:

 •  Sběr v přízemí školní tělocvičny bude organizován od pondělí 7. 3. do pátku 11. 3. před zahájením výuky v době 7.00-7.45 hod. Každý sem donesený starý papír bude evidován na konkrétního žáka a započítán do celoškolní soutěže. Respektujte, prosím, zákaz vjezdu motorových vozidel.
 •  Sběr většího množství bude probíhat ve sběrném dvoře TS Rosice v ulici U pálenice. I zde bude probíhat evidence odevzdaného papíru do celoškolní soutěže, a to buď pověřeným pracovníkem školy, nebo v době jeho nepřítomnosti prostřednictvím sběrných lístků, které budou ve sběrném dvoře k dispozici, kam se vypíše jméno žáka, třída a množství odevzdaného papíru a odevzdá se pracovníkovi sběrného dvora, který zajistí předání škole.

 

A nyní harmonogram sběru ve sběrném dvoře:

 • úterý 8. 3. 2016 – otevřeno 7.00-17.00 hod
 • středa 9. 3. 2016 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • čtvrtek 10. 3. 2016 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • pátek 11. 3. 2016 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • sobota 12. 3. 2016 – otevřeno 9.00-17.00 hod.

 Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem starého papíru školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.

Zároveň děkujeme pracovníkům technických služeb našeho města a zřizovateli, kteří nám vyšli vstříc při organizaci sběru starého papíru pro školu.


Autor: Ing. František Pokorný Publikováno 15. 2. 2016 9:16

Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

Na základě konaných zápisů do 1. tříd ve dnech 25. a 26. ledna 2016 rozhodl ředitel školy o přijetí žáků s těmito identifikačními čísly - Seznam přijatých žáků pro školní rok 2016/2017.

Ostatním žákům bylo přerušeno řízení o přijetí do doby, než budou dodány potřebné doklady.

Rozhodnutí o přijetí žáka si můžete vyzvednout osobně na schůzce s rodiči budoucích prvňáčků, která se koná v pondělí 22. 2. 2016 v 16 hodin. Pozvánka na schůzku rodičů.

Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, náhradní termín vyzvednutí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ do 1. tříd je 24. 2. a 25. 2. 2016 v době od 12: 40 do 15: 00 hodin. 

 

Vstup do školy je koridorem od tělocvičny!

 

P1250038.JPG


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 5. 2. 2016 13:43

Návod k vyplnění přihlášek

Na přihlášce, kterou žáci dostali spolu s pololetním vysvědčením, je na přední straně vyplněná hlavička a na zadní straně známky a průměr.

Je nutné dopsat telefonní číslo, e-mail.

Dále se vyplní název a celá adresa školy (ulice, PSČ).

Pod to se uvede kód a název oboru (např. 79-41-K/41 Gymnázium – uvedeno v Atlasu školství nebo na webovkách škol).

Termín přijímací zkoušky se vyplňuje tehdy, pokud škola pořádá své přijímací zkoušky (22. – 30. dubna) nebo je zapojena do Scio testování obecných studijních předpokladů (18. nebo 19. dubna). Jednotné přijímací zkoušky Cermat se nevyplňují.

Vyplní se také datum, jméno zákonného zástupce (je jedno jestli otce nebo matky) a podpisy.

Na zadní straně se uvede počet příloh – jejich seznam je možné vypsat do sloupce vpravo, není to ale nutné.

Obě přihlášky jsou vyplněné stejně.

Přihlášky se odevzdávají ke kontrole výchovné poradkyni do 25. 2. – budou také potvrzeny ředitelem školy.

Potvrzení od lékaře realizujte až po navrácení přihlášky.

Na školu musí být přihlášky (včetně všech příloh – např. diplomy z okresní kol soutěží, zpráva z poradny…) odeslány do 15. března – za to zodpovídá zákonný zástupce.

Příklad vyplněné přihlášky je ke stažení přední strana zde , zadní strana zde – černě jsou údaje vyplněné školou předem, červeně údaje, které vyplní zákonný zástupce nebo uchazeč, a modře jsou poznámky.

 

 


Autor: Mgr. Michaela Hantková Publikováno 4. 2. 2016 13:34

Virtuální prohlídka školy

Datum konání: 31. 1. 2016

Upgrade virtuální prohlídky naší Základní školy Rosice - nyní i s mluveným komentářem:
VP_vstupni_hala.jpg


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 22. 1. 2016 13:07

Absolventský ples

Datum konání: 11. 3. 2016

1 obr.1.jpgZákladní škola Rosice

si vás dovoluje pozvat na 

Absolventský ples,

který se bude konat v pátek dne 11. března 2016 

v prostorách kulturního domu CRISTAL

Pozvánka na ples zde

Svá taneční vystoupení předvedou žáci devátých tříd a mažoretky.

Hraje skupina FANTAZIE

Vstupenky a místenky je možné zakoupit v kanceláři KIC Rosice od 8. února 2016. 

Vstupné: 70 Kč, místenka: 50 Kč

Všichni jste srdečně zváni.

Jakýkoliv další finanční příspěvek či dar do tomboly přijímáme v ZŠ do čtvrtka 10. 3. 2016.

Děkujeme.

 


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 17. 1. 2016 17:11


Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly