Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Aktuality


Ředitelské volno

Datum konání: 16. 11. 2015

Vážení rodiče, v pondělí 16.11.2015 (den před státním svátkem) budou probíhat úpravy ve ŠJ a opravy WC. Dne 16.11.2015 tedy uděluji žákům ZŠ Rosice z provozních důvodů 1 den volna. Mimo provoz bude v tento den i školní družina.

Děkuji Vám za pochopení
Mgr. Petr Řezníček, ředitel


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 12. 10. 2015 10:06

Sběr kaštanů

Datum konání: 12. 10. 2015 - 19. 10. 2015

Sběr kaštanů bude probíhat v termínu 12. - 19. října 2015 v prostoru za malou budovou školy. Vybírání kaštanů bude zajišťovat a organizovat pan Píše a pan školník v pracovních dnech v době 7:15 – 7:55. Termín ukončení sběru může být na základě možností sběru kaštanů prodloužen. V pondělí 19.10. bude probíhat sběr i v odpoledních hodinách v době 15:00 – 16:30.

 Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem kaštanů školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.


Autor: Ing. František Pokorný Publikováno 6. 10. 2015 9:03

Podílíme se na projektu Zdravé město Rosice!

Datum konání: 23. 9. 2015

 
Dne 23. 9. 2015 proběhla zajímavá akce Eko-kroužku s členem Komise pro životní prostředí - pí Plchovou. Jednalo se o osázení 4 betonových truhlíků pod budovou ZŠ Rosice ve spolupráci s TS Rosice a expertem na zahradní architekturu - p. Dvořáčkem. Žáci díky výsadbě prohloubili svůj vztah k přírodě, získali nové informace a zkrášlili část okolí naší školy. 
Jak se jim práce zdařila naleznete na fotografiích a později také v reportáži.
 
Mgr. Adéla Kočičková

Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 30. 9. 2015 21:32

Sběr starého papíru

Datum konání: 19. 10. 2015 - 24. 10. 2015

Sběr starého papíru bude probíhat v termínu 19. až 24. 10. 2015 včetně.

Organizace sběru bude následující:

 

 1. Sběr v přízemí školní tělocvičny bude organizován od pondělí 19.10. do pátku 23.10. před zahájením výuky v době 7.00-7.45 hod. Každý sem donesený starý papír bude evidován na konkrétního žáka a započítán do celoškolní soutěže. Respektujte, prosím, zákaz vjezdu motorových vozidel.

 

 1. Sběr většího množství bude probíhat ve sběrném dvoře TS Rosice v ulici U pálenice. I zde bude probíhat evidence odevzdaného papíru do celoškolní soutěže, a to buď pověřeným pracovníkem školy, nebo v době jeho nepřítomnosti prostřednictvím sběrných lístků, které budou ve sběrném dvoře k dispozici, kam se vypíše jméno žáka, třída a množství odevzdaného papíru a odevzdá se pracovníkovi sběrného dvora, který zajistí předání škole.

 

A nyní harmonogram sběru ve sběrném dvoře:

 • úterý 20. 10. 2015 – otevřeno 7.00-17.00 hod
 • středa 21. 10. 2015 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • čtvrtek 22. 10. 2015 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • pátek 23. 10. 2015 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • sobota 24. 10. 2015 – otevřeno 9.00-17.00 hod.

 

Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem starého papíru školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.

Zároveň děkujeme pracovníkům technických služeb našeho města a zřizovateli, kteří nám vyšli vstříc při organizaci sběru starého papíru pro školu.


Autor: Ing. František Pokorný Publikováno 30. 9. 2015 9:30

Mažoretky Anife DOD

Datum konání: 15. 9. 2015

Líbí se ti mažoretky?

Přijď s rodiči v úterý 15.9. v 17:00 hodin do tělocvičny Základní školy Rosice na Den otevřených dveří a na vlastní oči se přesvědč o tom, v jakém kolektivu bys mohla cvičit.

Veselá, usměvavá děvčata ti předvedou, co vše se dá s hůlkou dělat, řeknou ti, co vše s nimi můžeš také prožít na soutěžích, vystoupeních, zájezdech a soustředěních.

Těší se na tebe mažoretky ANIFE při ZŠ Rosice.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 14. 9. 2015 10:24

Inspirace z regionu

Datum konání: 30. 9. 2015

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání pořádá 30. září 2015 pro pedagogy ze ZŠ exkurzi na vybrané školy v Jihomoravském kraji.
Exkurze bude směřovat do tří jihomoravských škol, které mohou být pro ostatní inspirací tím, jak inovativně pracují s dětmi a environmentální výchovou.

Informace o školách, které navštívíme: 

 • MŠ a ZŠ Řeznovice je malotřídní škola, která propojuje předškolní děti z MŠ a 1. třídy – pracují ve společné třídě. Tento přístup se velmi osvědčil, navíc mají zkušenosti s celoročními projekty, které směřují do života obce. Inspirací může být i jejich přírodní zahrada.
 • ZŠ Rosice obhájila letos počtvrté titul Ekoškola. Program z velké části realizují přímo děti sdružené v ekotýmu, paní koordinátorka jim ponechává dostatek prostoru na zavádění jednoduchých opatření vedoucí k ekologizaci provozu.
 • ZŠ Letokruh je malá brněnská škola založená rodiči, jejichž děti navštěvovaly lesní školku. Proto se také výuka odehrává pravidelně venku – minimálně jeden den v týdnu. Škola funguje teprve druhý rok, druhá a třetí třída se tu učí společně. Rodiče jsou součástí života školy, jsou sdružení ve spolku Kaplia.

Na každé škole nás čeká prohlídka školy, představení jejich principů, směřování, diskuze s pedagogem i vedením a v Rosicích i s dětmi z ekotýmu.

Přihlášky do 10. 9. 2015 na http://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1017&kod=267


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 2. 9. 2015 9:14

Den pro dětí

Datum konání: 1. 9. 2015


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 26. 8. 2015 13:33

První školní den

Datum konání: 1. 9. 2015

Zahájení školního roku  2015/2016

 

Ředitelství ZŠ Rosice oznamuje svým žákům a jejich rodičům, že nový školní rok 

2015/2016 bude zahájen v úterý 1. 9. 2015.

 • Žáci 2. – 8. tříd se shromáždí v 8:00 hodin před školní budovou, kde si je vyzvednou třídní učitelé.
 • Žáci prvních tříd se sejdou v 8:45 hodin u zadního vchodu školy (naproti tělocvičny), kde si je v rámci projektu „MŮJ DEVÁŤÁK,“ převezmou žáci 9. tříd a odvedou je do auly školy. Zde bude připraveno slavnostní přivítání všech prvňáčků a jejich rodičů.

Předpokládané ukončení prvního dne je mezi 9:30 a 10:00 hodinou.

Všichni žáci si přinesou přezůvky.

 Provoz školní družiny:

 • 1. 9. 2015 – krátké setkání dětí a rodičů s vychovatelkou školní družiny, prohlídka učebny, doladění provozních otázek
 • 2. 9. 2015 – pravidelné zahájení provozu školní družiny
 • Provoz ranní družiny bude zahájen pro přihlášené žáky 2. 9. 2015 od 6:30 hodin.

 

Provoz školní jídelny:

 • Přihlášky ke stravování je možné podat v době od 24. 8. 2015 v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 • Školní jídelna vydává obědy od středy  2. 9. 2015.

 


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 2. 7. 2015 10:56

informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Datum konání: 27. 8. 2015

První třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná ve čtvrtek 27. srpna 2015 od 16:00 hod.

 

Program schůzky


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 2. 7. 2015 10:37

Školní časopis

Datum konání: 29. 6. 2015

Právě vychází letní číslo časopisu Rosník. Na co se můžete těšit tentokrát?

Toto číslo je opět velmi pestré. Seznámíme vás s působením rakouské lektorky na naší škole. Trošku si počtete i v němčině. Seznámíme vás s různými akcemi, které v posledních týdnech školního roku proběhly ve škole, v družině i v Eko-kroužku. Svou celoroční činnost zhodnotí také školní parlament. Přečtete si také, jaká ocenění se podařila získat našemu časopisu. Toto číslo je bohužel poslední, které připravují redaktoři z devátých tříd. Rozloučí se s námi minianketou, kde zhodnotí svoje působení v našem časopise, a rozhovorem se svou první paní učitelkou, paní učitelkou Raveánovou. Jinak na vás čekají pravidelné rubriky. Takže si dáte něco dobrého k snědku, přečtete si zajímavosti o papoušcích, seznámíte se s českou hudební skupinou, nakouknete do nových knížek a pozveme vás do kina. Nebude chybět ani pravidelné hádání a luštění. Tak hezké letní počtení. 

Za redakci časopisu Rosník

Mgr. Jana Odehnalová Ing. Gabriela Folvarčíková 


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 28. 6. 2015 22:07


Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly