Základní skola Rosice, okres Brno - venkov
Rosice

Vyhledávání

Aktuality


Pozvání do školy a ZKC

Datum konání: 20. 12. 2017

Pozvánka na předvánoční akce ZŠ Rosice

Vánoční vystoupení v ZKC Rosice

kalendar2018.png


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 6. 12. 2017 15:03

Změna cen obědů od 1. 1. 2018

Datum konání: 1. 1. 2018

Rozhodnutí ředitele o změně cen obědů od 1. 1. 2018

Z důvodu zvýšení cen u potravin jsme nuceni zvýšit normativ na nákup surovin.

Nové ceny obědů: 

 

 

  7-10 let 22,- Kč
11-14 let 24,- Kč
15 a více 26,- Kč

 

Tato úprava nabývá platnost dne 1. 1. 2018

Trvalý příkaz k platbě:

Stravné lze hradit zadáním trvalého příkazu a to:

7-10 let(v průběhu celého školního roku) 440,-Kč

11 - 14 let 480,-Kč

15 a více let 520,-Kč


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 27. 11. 2017 9:34

Mikulášská nadílka v jídelně

Datum konání: 6. 12. 2017

2017-18_jídelna.png


Publikováno 27. 11. 2017 8:21

Vánoční akce školy

Datum konání: 15. 12. 2017 - 20. 12. 2017

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce na tradiční předvánoční akce školy:

Pozvánka na vánoční výstavku a prohlídku školy - 15. 12. 2017

Pozvánka na vánoční vystoupení žáků školy dne 20. 12. 2017

srdce.JPG

Těšíme se na vaši návštěvu a na setkání v adventním čase.

 


Publikováno 24. 11. 2017 11:11

Pedagogové zvolili své zástupce do školské rady, je známo její složení

Datum konání: 15. 11. 2017

Jak jsme již informovali, ve středu 15. listopadu proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků školy. Po skončení  hlasování a sečtení hlasů se staronovými členy školské rady stali PaedDr. Jaroslava Kroupová, Mgr. Pavla Šoltésová a Ing. František Pokorný.

Tím pádem jsou známa jména všech členů Školské rady při ZŠ Rosice pro následující volební období, které je tříleté. Rada bude pracovat v tomto složení:

 • Lucie Švecová za zákonné zástupce žáků
 • Lucie Heroudková za zákonné zástupce žáků
 • Kateřina Horáková za zákonné zástupce žáků
 • Mgr. Jaroslav Světlík za zřizovatele
 • Mgr. Josef Smékal za zřizovatele
 • Jaroslav Weisman za zřizovatele
 • PaedDr. Jaroslava Kroupová za pedagogické pracovníky školy
 • Mgr. Pavla Šoltésová za pedagogické pracovníky školy
 • Ing. František Pokorný za pedagogické pracovníky školy

Školská rada v novém složení začne pracovat od prosince 2017.


Autor: František Pokorný Publikováno 16. 11. 2017 12:08

Proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků.

Ve středu 8. listopadu v rámci třídních schůzek proběhly v naší škole volby členů Školské rady při ZŠ Rosice. Své zástupce si volili rodiče žáků naší školy. Kandidátů bylo osm, volili se tři zástupci (školská rada má 9 členů - tři jmenuje zřizovatel, tři jsou voleni z řad zákonných zástupců žáků a tři jsou voleni mezi pedagogickými pracovníky školy). Volební komise jmenovaná ředitelem školy zpracovávala 29 volebních lístků, z nichž se na prvních třech místech podle počtu obdržených hlasů umístili a stali se tak novými členovy školské rady:

 • Lucie Švecová
 • Lucie Heroudková
 • Kateřina Horáková.

K umístění a členství ve Školské radě při ZŠ Rosice jim gratulujeme. 

Volby z řad pedagogických pracovníků proběhnou 15. listopadu 2017. Jakmile budou známí všichni členové této instituce, uveřejníme kompletní složení. 

 


Autor: František Pokorný Publikováno 9. 11. 2017 11:11

Veletrh SŠ 2017

Datum konání: 23. 11. 2017

Veletrh_SŠ_2017.png

 


Autor: Mgr. Michaela Hantková Publikováno 9. 11. 2017 7:34

Volby do školské rady

Datum konání: 8. 11. 2017

Vážení rodiče, zveme vás na volby do Školské rady při ZŠ Rosice, které se uskuteční dne 8. listopadu 2017 od 16.00 do 17.30 v době konání konzultačních hodin. Volby proběhnou v přízemí hlavní budovy v kuchyňce. Místnost bude označena názvem VOLEBNÍ MÍSTNOST.

Důležité informace:

 • Počet členů školské rady je stanoven na 9 členů
 • Obsazení míst je následné: 3 členy jmenuje zřizovatel školy město Rosice, 3 členy volí pedagogičtí pracovníci a 3 členy volí zástupci nezletilých žáků.
 • Funkční období členů ŠR jsou 3 roky.

Organizace voleb:

 1. Právo volit mají zákonní zástupci žáků, kdy za jednoho nezletilého žáka má právo volit jen jeden zákonný zástupce.
 2. Hlasovací lístky se jmény kandidátů dostanou voliči přímo ve volební místnosti, a to prokázáním totožnosti členům volební komise.
 3. Na hlasovacím lístku mohou být označeni nejvýše 3 kandidáti. Volby se provádí zakroužkováním čísla pořadí před jménem kandidáta.
 4. Dohled nad hlasováním zajišťuje volební komise.
 5. Za zvoleného člena ŠR jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů.
 6. Výsledek voleb zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a současně ho zveřejní na internetu.
 7. Ostatní kandidáti, kteří neobdrželi mandát, jsou považováni za náhradníky v pořadí podle výsledku voleb.

Důležité upozornění: pro vydání hlasovacího lístku je nutné předložit PRŮKAZ TOTOŽNOSTI.


Autor: František Pokorný Publikováno 17. 10. 2017 11:52

Den zdraví

Datum konání: 16. 10. 2017 - 17. 10. 2017

V pondělí a v úterý probíhají v Základní škole Rosice tradiční Dny zdraví. Jedná se o projektový den, který má pro každou třídu zahrnuty tři bloky.

V prvním bloku se děti setkávají s odborníky na výživu, lékaři nebo třeba s lidmi s handicapem, aby si prostřednictvím jejich životního příběhu lépe uvědomili hodnotu zdraví.

V druhém bloku přicházejí trenéři z různých rosických klubů, aby si děti vyzkoušely tradiční i méně známé pohybové aktivity.

Velký úspěch mívá i třetí blok, ve kterém si děti samy připraví zdravé občerstvení nebo si vymění recepty na zdravá jídla.

Za všechny děti bychom chtěli poděkovat Zdravému městu Rosice a místní Agendě 21 za příspěvek na zajištění lektorů i sportovních pomůcek, takže již druhým rokem všechny aktivity v rámci Dnů zdraví probíhají bezplatně.

Co všechno si děti mohly vyzkoušet si můžete prohlédnout také v naší fotogalerii, která bude v nejbližších dnech doplněna o aktuální fotky z obou akcí.

PA160057.JPGPA160063.JPG


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 16. 10. 2017 15:29

Sběr kaštanů bude probíhat v termínu 16. až 31. října 2017 včetně.

Datum konání: 16. 10. 2017 - 31. 10. 2017

kastany.jpg

Sběr kaštanů bude probíhat ve výše uvedeném termínu v tyto konkrétní dny a časy:

  

 • 16. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 17. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 23. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 24. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin a 15:00 – 16:00
 • 30. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 31. 10. 2017 v době 7:15 – 7:55 hodin

Kaštany se budou sbírat v prostoru za malou budovou školy. Vybírání kaštanů bude zajišťovat a organizovat pan Píše a pan Jančovič.

 Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem kaštanů školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.


Autor: František Pokorný Publikováno 6. 10. 2017 8:36


Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly