Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Aktuality


 

 

Štítky:
Volno ředitele školy 29. 9. 2023

Datum konání: 29. 9. 2023

volno ŘŠ.png


Publikováno 8. 9. 2023 9:03

Zahájení školního roku 2023/2024

Datum konání: 4. 9. 2023

Zahájení školního roku 2023/2024

 

Ředitelství Základní školy Rosice oznamuje svým žákům a jejich rodičům, že nový školní rok 2023/2024 bude zahájen

v pondělí 4. 9. 2023

 

Žáci 2. – 8. tříd se shromáždí v 8:00 hodin před školní budovou, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Žáci si s sebou přinesou přezůvky a psací potřeby.

Žáci 1. tříd se sejdou v 8:45 hodin u zadního vchodu školy (od tělocvičny), kde si je v rámci projektu „MŮJ DEVÁŤÁK“ převezmou žáci 9. tříd. Na zahájení školního roku bude připraveno slavnostní přivítání všech prvňáčků a jejich rodičů na školním hřišti.

Předpokládané ukončení prvního dne je mezi 9:30 a 10:00 hodin.

Provoz školní družiny:

Je možné zakoupit nebo vrátit čipy do školní družiny v kanceláři paní Malé. Záloha na čip je 100 Kč.

5. 9. 2023 pravidelné zahájení provozu školní družiny

Provoz ranní družiny bude zahájen pro přihlášené žáky 5. 9. 2023 od 6:30 hodin.

Provoz školní jídelny:

Přihlášky ke stravování a údaje k platbě je možné obdržet v době od 25. 8. 2023 v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna vydává obědy od úterý 5. 9. 2023.

 

aaaaaaaaaaaa.jpg


Publikováno 30. 8. 2023 14:27

Spolupráce s atletickým klubem

Datum konání: 27. 6. 2023

Ve čtvrtek 22.6.2023 si pro nás tým trenérů AK Rosice připravil Atletický den na Sokolovně v Rosicích. Na čtyřech stanovištích si žáci vyzkoušeli základní disciplíny. Celé dopoledne jsme si všichni moc užili. Děkujeme trenérům za skvělý program i ukázky.

Žáci třetích tříd ZŠ Rosice.

IMG_20230622_110850_152.jpgIMG_20230622_084214.jpg


Publikováno 26. 6. 2023 8:43

Program Dne pro školu

Datum konání: 27. 6. 2023

Vážení rodiče a přátelé školy,

Těšíme se, že přijdete své děti při jejich vystoupeních podpořit v hojném počtu a že si společně užijeme kouzelnou atmosféru.

Program1.jpgProgram1b.jpg


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 21. 6. 2023 11:02

Fotbalový den

Datum konání: 16. 6. 2023

Děkujeme FC Slovan Rosice za nabídku uspořádat pro naše nejmenší děti fotbalový den. Jedná se o akci tradiční, vždy výborně připravenou. Jen doufejme, že už nám          16.června počasí bude přát.

 Pozvánka na náborový den.pdf

 

FotbalX.jpg


Autor: Jaroslava Kroupová Publikováno 16. 5. 2023 12:53

Přijímací řízení do ZUŠ Rosice

Datum konání: 14. 6. 2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

chtěli byste mít doma umělce? Věřím, že všichni již určitě v nějakém ohledu máte, ale pokud máte zájem dát do vínku vašim dětem opravdové umělecké vzdělání pod vedením profesionálních odborníků, dostavte se od 14. 6. do 20. 6. k talentové zkoušce do ZUŠ Rosice.

Více informací najdete na www.zusrosice.cz.

stažený soubor.jpg


Publikováno 1. 6. 2023 19:16

Nové sporáky od firmy Amica

Datum konání: 16. 5. 2023

Moc děkujeme společnosti Amica, za úžasný sponzorský dar v podobě tří nových kombinovaných sporáků ???? Naše školní kuchyňka tím dostala nový nádech a co je ještě důležitější, naši šikovní žáci začínají vařit tak výborně, že se nám dělají boule za ušima.

 

1684257227901.jpg


Publikováno 16. 5. 2023 19:20

Erasmus+ na Základní škole Rosice

Datum konání: 24. 4. 2023

EU.jpg

Erasmus+ na Základní škole Rosice

Porto výuka.jpg

V minulém roce se nám podařilo získat grant na projekt s názvem Rozvoj soft skills a revize environmentálního vzdělávání v rámci programu Erasmus+. Projekt ukončujeme právě teď v dubnu a tímto krátkým článkem bychom vás rádi seznámili s průběhem a výsledky, kterých jsme díky projektu dosáhli.

Součástí projektu bylo celkem pět výjezdů našich pracovníků na vzdělávací kurzy v zahraničí. Prvním z nich byl kurz v Amsterdamu s názvem Effective Communication Strategies for Supportive Parent-Teacher Relations zaměřený na rozvoj komunikace mezi učiteli a rodiči žáků. Naši pedagogové zde strávili týden společně s kolegy z Finska, Španělska, Portugalska a Řecka. Kurz vedla lektorka původem z Argentiny. Cílem aktivit v rámci kurzu bylo seznámení se s klíčovými dovednostmi a způsoby komunikace potřebnými pro učitele ve 21. století. Veškeré poznatky si účastníci vyzkoušeli prakticky v rámci modelových situací. Největším přínosem pro naše kolegy bylo vzájemné sdílení zkušeností spolu s ostatními účastníky kurzu, kdy se dozvěděli mnoho zajímavých informací o jednotlivých školských systémech a o problémech, které řeší na školách napříč Evropou. O zkušenosti naši pedagogové řekli následující:

Hlavním přínosem tohoto kurzu bylo kromě osvojení si strategií pro navázání kontaktu s rodiči a komunikaci s nimi výrazné zlepšení jazykových dovedností. Utvrdily jsme se v tom, že naše školní poradenské pracoviště funguje vzhledem k řešení problémových situací a při komunikaci se všemi zúčastněnými stranami velmi dobře. Věříme, že časem získá profese českého učitele stejnou úctu a vážnost ve společnosti, jak tomu je v zemích ostatních účastníků programu.“

Tématem druhého kurzu s názvem There is no planet B byla výchova ke změně klimatu a udržitelnosti životního prostředí. Za tímto kurzem vyrazili čtyři vyučující z 1. a 2. stupně do portugalského Porta. V rámci programu si vyzkoušeli nejen aktivity, které lze přenést do školní praxe, ale navštívili také třídírnu odpadu, seznámili se s portugalskými celostátními projekty k rozšíření povědomí společnosti o problémech životního prostředí, založili vlastní kompost, prošli ekologickou stezku a podívali se do zážitkového parku.

I třetí kurz nás zavedl do Porta, tentokrát na kurz Soft Skills, Communicative Skills & Coaching. Tentokrát se ho kromě dvou vyučujících z druhého stupně účastnila také naše školní psycholožka. Zkušenosti, zážitky a ideály zde naši kolegové sdíleli s učiteli z Polska, Německa, Španělska, Řecka, Francie, Itálie a Finska. Lekce byly vedeny odborníkem v oboru, doktorem Marcem Lamasem. Hlavním cílem kurzu bylo zdokonalování technik a praktických činností, které mohou učitelé používat pro práci se třídou, vnuknutí nových nápadů a námětů pro poutavé a informativní hodiny, objasnění role učitele při povzbuzování studentů k sebevědomému užívání jazyka (mateřského i cizího) při čtení, psaní a mluvení. Lekce zaměřené na koučink si kladly za cíl seznámit účastníky se základními technikami koučování a jejich využitím v rámci jednotlivých škol, s důrazem na pozorování, zpětnou vazbu, dotazování, naslouchání, zvyšování povědomí, navazování a udržování autentického vztahu. 

„Z kurzu si odvážíme spoustu cenných zkušeností, poznatků, metod, nástrojů a strategií a těšíme se, až některé z nich využijeme v praxi. Navázaly jsme ale také nová přátelství, viděly kousek světa a zažily jsme zase něco nového.  Děkujeme.“

O letních prázdninách vyrazily vyučující prvního stupně na dvoutýdenní kurz v Dublinu s názvem 21st Century Teaching: Competence-Sased Education, Soft-Skills and Creativity. Ten byl zaměřen na měkké dovednosti v učitelské práci, techniky skupinové práce, kritické myšlení a IT dovednosti. Kolegyně přijely se zásobníkem inspirativních metod, které vyzkoušely v praxi, a také s inspirací pro zapojení moderních technologií a aplikací při výuce. Opět mohly srovnat své zkušenosti se zkušenostmi kolegů z jiných států Evropy a získat tak nové kontakty, rozhled a podněty pro naši organizaci.

„Nejblíže nám svými názory a pojetím výuky byly učitelky z Portugalska z jedné malé školy. Například nás oslovila možnost výuky v blocích a nepřítomnost zvonění. S tímto je spojena větší flexibilita učitele a udržitelnost pozornosti a motivace žáků k řešení daného výukového problému.“

Poslední výjezd za hranice České republiky jsme uskutečnili v říjnu, kdy se tři naše kolegyně vydaly do italské Padovy na kurz zaměřený na cíle udržitelného rozvoje a jejich začlenění do výuky – How to plan and teach innovative and interesting lessons with UN’s 17 sustainable development goals in focus?

„Lektorky Elisa a Antonella nás seznámily podrobněji s cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs), s tím, jakým způsobem je možno s nimi pracovat ve výuce a jak je vzájemně propojovat. Vyzkoušely jsme si spoustu zajímavých aktivit, které je možno zařadit do běžné výuky i zpracovat formou složitějších projektů. Zajímavé bylo sdílení vzájemných environmentálních projektů ve školách, obcích a městech s ostatními účastnicemi našeho kurzu. Společně s nimi jsme se pokusily zpracovat i několik vlastních návrhů na zvelebení okolí školy i celé obce. V tomto ohledu bylo inspirativní samo město Padova, kde je realizováno za podpory místní radnice množství projektů podporujících udržitelný rozvoj a životní prostředí. Kurz byl velmi inspirativní, odvezly jsme si spoustu nápadů, které se pokusíme v příštích letech realizovat třeba i ve spolupráci se školním Ekoparlamentem, rodiči a městem Rosice.“

 

V rámci projektu se nám podařilo provést plánovanou revizi programu environmentálního vzdělávání, ze které vznikl nový plán pro rok 2022/2023, každoroční Ekopobyt pro žáky 8. ročníku dostal novou náplň, změnou prošly i projektové dny – Den zdraví a Den Země.

Vylepšili jsme podobu konzultačních hodin – trojlístků, které se nyní mnohem více zaměřují na sebehodnocení žáků. Získali jsme kontakty na školách v zahraničí, které můžeme využít k vzájemné spolupráci například formou e-Twinningu. Kurzy v zahraničí a práce na projektu nám přinesly spoustu inspirace i do nadcházejících let.

 

Koordinátor pro Erasmus+

Mgr. Kateřina Jašková

 

Padova výuka.jpgCertifikační ceremoniál Porto.jpg


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 24. 4. 2023 22:32

Pozvánka na Digiday pro rodiče všech žáků školy

Datum konání: 19. 4. 2023

 

Vážení rodiče, obdrželi jsme nabídku webináře o internetové bezpečnosti. V dnešním digitálním světě téma velmi frekventované.

Na 19. 4. 2023 jsme se rozhodli tento interaktivní webinář využít pro žáky 4. a 5. ročníku. Webinář je připraven také pro vás, rodiče všech žáků naší školy. Probíhá od 17.00 do 20.30 hodin.

Ti, kdo máte zájem se tohoto webináře zúčastnit, zaregistrujte se, prosím na DigiDay (gug.cz). Veškeré přednášky je možné sledovat po přihlášení i v jiném termínu.

                                                                                                                     

                                                                                                                                 Školní poradenské pracoviště


Publikováno 11. 4. 2023 10:33

Přijetí do 1. tříd 2023

Datum konání: 14. 4. 2023

Ve dnech 3. a 4. 4. 2023 se v naší škole uskutečnil zápis dětí do 1. tříd, kterého se zúčatnilo celkem 110 dětí. Někteří rodiče požádali o odklad školní docházky, takže přijato bylo 84 dětí (viz seznam rozhodnutí o přijetí do 1. tříd). Již nyní je tedy jasné, že ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny čtyři první třídy.

Další informace o zahájení školní docházky se rodiče dozví na setkání s vedením školy dne 3. 5. 2023 v 16 hodin. Schůzka proběhne ve školní jídelně. Otevřený bude vchod do hlavní budovy z ulice Pod Zahrádkami. Těšíme se na setkání!

PŘÍLOHY:

zápis.jpg


Autor: Jaroslava Kroupová Publikováno 14. 4. 2023 11:38