Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Aktuality


Změna organizace přístupu do budovy ZŠ

Datum konání: 15. 10. 2018 - 22. 10. 2018

Vedení školy oznamuje, že od pondělí 15. října do odvolání bude vstup do základní školy umožněn pouze vchodem z vedlejší části budovy školy (tj. první vchod - školní družina). Hlavní vchod do budovy bude zachován po tuto dobu pouze jako únikový. Opatření je nutné z důvodu pokračujících stavebních prací na rekonstrukci střechy a 4. NP - omezení přístupu do školy bude po dobu stavby lešení na hlavní (západní) části budovy.

Do šaten v hlavní části budovy budou žáci procházet vnitřními prostorami školy. V této souvislosti žádáme doprovod dětí, aby bezdůvodně nevstupoval do budovy školy.
Děkujeme za pochopení.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 10. 10. 2018 12:41

Zpráva o zatečení do budovy školy

Datum konání: 5. 10. 2018

Investiční technik MěstÚ Rosice zpracoval souhrnnou zprávu o zatečení do naší školy a následném odstraňování škod. S jeho svolením zprávu zveřejňujeme.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 5. 10. 2018 11:40

Sběr kaštanů letos nebude

Datum konání: 3. 10. 2018

kastany[1].jpgV letošním roce tradiční sběr kaštanů nebude probíhat. Důvody jsou organizační - škola v současné době nemá dostatečné skladovací kapacity pro očekávaný objem plodů jírovce (pravidelně sbíráme více než 5 tun). V příštích letech se opět ke sběru kaštanů hodláme vrátit, letošní rok by měl být vyjímkou. 


Autor: Ing. František Pokorný Publikováno 3. 10. 2018 9:57

Sběr starého papíru

Datum konání: 23. 10. 2018 - 27. 10. 2018

Stary_papir[2].pngSběr starého papíru bude probíhat v termínu 23. až 27. 10. 2018 včetně.

 Organizace sběru bude následující:

Sběr bude probíhat ve sběrném dvoře TS Rosice v ulici U pálenice. Zde bude probíhat evidence odevzdaného papíru do celoškolní soutěže, a to buď pověřeným pracovníkem školy, nebo v době jeho nepřítomnosti prostřednictvím sběrných lístků, které budou ve sběrném dvoře k dispozici, kam se vypíše jméno žáka, třída a množství odevzdaného papíru a odevzdá se pracovníkovi sběrného dvora, který zajistí předání škole.

 A nyní harmonogram sběru ve sběrném dvoře:

  • úterý 23. 10. 2018 – otevřeno 7.00-17.00 hod
  • středa 24. 10. 2018 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
  • čtvrtek 25. 10. 2018 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
  • pátek 26. 10. 2018 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
  • sobota 27. 10. 2018 – otevřeno 9.00-17.00 hod.

Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem starého papíru školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.

Zároveň děkujeme pracovníkům technických služeb našeho města a zřizovateli, kteří nám vyšli vstříc při organizaci sběru starého papíru pro školu.


Autor: Ing. František Pokorný Publikováno 3. 10. 2018 6:59

Hasičská soutěž

Datum konání: 4. 10. 2018

hasiči_4_10.png


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 27. 9. 2018 8:59

Ředitelské volno pro žáky 7. ročníku

Datum konání: 1. 10. 2018 - 4. 10. 2018

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji od pondělí 1. 10. 2018 do čtvrtka 4. 10. 2018 pro žáky 7. ročníku ZŠ Rosice z provozních důvodů 4 dny volno ředitele školy.

Pro žáky zaměstnaných rodičů, kteří nemají možnost zaopatřit své děti jinak, bude zabezpečen pobyt v jiných třídách (vč. oběda ve školní jídelně).

POZOR! Ředitelské volno v tyto dny se týká POUZE žáků 7. ročníku (tedy tříd 7.A a 7.B), kteří neměli 4 volné dny 1. týden nového školního roku.

V Rosicích 26.9.2018

Mgr. Petr Řezníček, ředitel školy


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 26. 9. 2018 10:52

Zprovozněny další učebny

Datum konání: 21. 9. 2018

Vážení rodiče, milí žáci,

déšť minulý pátek už naše budova přečkala téměř bez úhony a pokračují nejen stavební práce na střeše školy, ale i práce na zprovoznění vodou zasažených učeben uvnitř budovy. Další dvě třídy již používáme, 2-3 budou k dispozici během následujícího týdne. Když vše půjde bez problémů, tak bychom od října měli mít mimo provoz jen tři učebny, takže situaci (prostorově a organizačně) zvládneme i po návratu všech žáků ze školy v přírodě.

Buďme trpěliví a při pohybu zejména v okolí budovy školy maximálně obezřetní. Je třeba, abychom se v žádném případě nepohybovali mimo vyhrazené koridory, aby se nikomu nic nestalo. Co si přát víc? Snad jen ať nám pěkné počasí vydrží co nejdéle...


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 21. 9. 2018 9:25

Kontrola mikroklimatických podmínek v budově školy

Datum konání: 14. 9. 2018

Včera proběhla následná kontrola z KHS zaměřená na mikroklimatické podmínky v zatečením postižených prostorách budovy školy. Po vysušení, oškrabání, ošetření protiplísňovým desinfekčním prostředkem a povrchovou úpravou stropů popř. stěn nám byly k výuce zprovozněny další 4 učebny (některé využijeme již od pondělí 17.9.2018) viz Protokol o kontrole.

Dnes o rána prší, což bude první velkou zkouškou účinnosti provedených stavebních opatření proti opakovanému zatečení do budovy školy. Zaměstnanci zhotovitele stavby i investora, tj. zřizovatele školy, situaci monitorují. My, zaměstnanci ZŠ, samozřejmě také.

Děkujeme všem za podporu.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 14. 9. 2018 9:31

Další informace k problematice stavebních úprav

Datum konání: 17. 9. 2018

Zveřejňujeme dokumenty týkající se současné situace ve škole:

následná kontrola z hygieny proběhne zítra 13. 9. 2018.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 12. 9. 2018 7:13

Informace o postupu prací v Základní škole Rosice

Vážení spoluobčané, rodiče, žáci naší školy! Řada z vás se ptá, jak pokračují úklidové práce ve škole, jestli škola bude v pondělí fungovat, kde se budou žáci učit…

Na začátku týdne posoudil statik stav učeben jako bezpečný. Ve čtvrtek proběhla na škole kontrola z hygieny, která rozhodla, že 10 učeben musí být prozatímně uzavřeno pro výuku. Některé třídy odjíždějí na školu v přírodě a pět tříd bude umístěno v náhradních prostorách schválených hygienou. Jsou to i učebny, které se nacházejí v budově školní tělocvičny. Všechny náhradní prostory jsou připraveny pro výuku. Třídy se v nich budou učit pouze po době nezbytně nutnou. Ve čtvrtek 13. 9. Proběhne následná kontrola z hygieny, která posoudí postup stavebních úprav, které by měly zajistit další zprovoznění učeben.

V zasažených učebnách probíhají intenzivní stavební a úklidové práce. Probíhá vysoušení pomocí vysoušečů, byla odstraněna poškozená omítka a postupně je nahrazována novou.  Velké poděkování patří pracovníkům technických služeb, kteří nám pomáhali zabezpečit náhradní prostory a také pracovníkům školy, kteří intenzivně pracují na uvedení školy do stavu odpovídajícímu požadavku na hygienu provozu.

Provoz školní družiny a jídelny je zajištěn v plném rozsahu.

 

Prosíme žáky 2. – 8. tříd aby se v pondělí 10. 9. shromáždili pod školou v ulici Pod Zahrádkami, odkud si je odvedou třídní učitelé.

Žáci 1. a 9. tříd se shromáždí v prostoru ulice Nad Školami.

 


Publikováno 7. 9. 2018 13:47


Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly