Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Aktuality


Informace o provozu školy

Datum konání: 10. 9. 2018 - 14. 9. 2018

Ředitelství ZŠ Rosice oznamuje, že provoz školy bude zahájen v pondělí 10. 9. 2018 od 8 hodin. Příchod do školy bude zajištěn od ulice Pod Zahrádkami vedlejší budovou, žáci 1. tříd se sejdou u koridoru. V pondělí budou probíhat ve všech třídách třídnické práce, poučení o bezpečnosti, děti si zapíší rozvrh.

První stupeň bude mít 4 vyučovací hodiny (8.00- 11.40), druhý stupeň 5 vyučovacích hodin (od 8.00- 12.40). Oběd pro přihlášené děti je zajištěn. Bude v provozu ranní i odpolední družina.

Od úterý 11. 9. bude probíhat vyučování podle rozvrhu. Žáci 1. tříd budou mít výuku 4 vyučovací hodiny denně, bude probíhat projekt Můj deváťák. Školy v přírodě proběhnou podle plánovaného harmonogramu.                                                                                                                                               

V době ředitelského volna probíhaly ve škole práce k zajištění plynulého provozu školy. Všichni zaměstnanci se do těchto prací zapojili, fungovala školní družina- zájem byl menší- každý den byla otevřena 2 oddělení.

Děkujeme rodičům za pochopení a podporu.


Publikováno 5. 9. 2018 9:53

Ředitelské volno

Datum konání: 4. 9. 2018 - 7. 9. 2018

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji od zítřka 4. 9. 2018 do pátku 7. 9. 2018 pro žáky ZŠ Rosice z provozních důvodů 4 dny volno ředitele školy.

Pro žáky zaměstnaných rodičů, kteří nemají možnost zaopatřit své děti jinak, bude zabezpečen od 7:30 nejdéle do 16:30 hodin provoz školní družiny (i oběd ve školní jídelně). Děti v tyto dny lze do školní družiny "přihlásit" nejpozději v 8:00 hodin ráno.

Školy v přírodě pro jednotlivé třídy ZŠ Rosice i avizované rodičovské schůzky proběhnou tak, jak byly plánovány.

Děkuji všem za pochopení.

V Rosicích 3. 9. 2018
Mgr. Petr Řezníček, ředitel školy


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 3. 9. 2018 16:53

Zahájení školního roku 2018/2019

Datum konání: 3. 9. 2018

 

děti 2.jpg

Zahájení školního roku  2018/2019

 

Ředitelství ZŠ Rosice oznamuje svým žákům a jejich rodičům, že nový školní rok 2018/2019 bude zahájen

v pondělí 3. 9. 2018.

 

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k rekonstrukci 4. podlaží a střechy školy, je plánována během září škola v přírodě:

 1. turnus proběhne 4. 9. – 7. 9. pro žáky 2. B, 2. C a 7. tříd v rekreačním středisku Kalich na Vysočině
 2. turnus proběhne 10. 9. – 14. 9. pro žáky 2. A, 5. tříd a 8. tříd v rekreačním středisku Kalich na Vysočině
 3. turnus proběhne 24. 9. – 27. 9. pro žáky 9. tříd v rekreačním středisku Kalich na Vysočině

http://www.taborkalich.cz/.

Žáci 4. a 6. tříd budou mít v měsíci září plánovaný adaptační pobyt. I další plánované pobytové akce pro žáky v průběhu školního roku budou přesunuty na měsíc září. Žáci 3. ročníků budou mít školu v přírodě zajištěnu v jiné lokalitě v termínu 17. 9. – 21. 9. 2018 (třída III. C) a 24. 9. – 27. 9. 2018 (třídy III. A a III. B). Program EKO pobytu pro žáky 8. ročníku bude realizován v rámci výše zmíněné školy v přírodě.

Žáci II. – VIII. tříd se shromáždí v 8:00 hodin před školní budovou, kde si je vyzvednou třídní učitelé.

Žáci prvních tříd se sejdou v 8:45 hodin u zámeckého kulturního centra, kde si je v rámci projektu „MŮJ DEVÁŤÁK,“ převezmou žáci IX. tříd. Zde bude připraveno slavnostní přivítání všech prvňáčků a jejich rodičů.

Předpokládané ukončení prvního dne je mezi 9:30 a 10:00.

Všichni žáci si přinesou přezůvky.

Provoz školní družiny:

 1. 9. 2018 – krátké setkání dětí a rodičů s vychovateli školní družiny, prohlídka učeben, doladění provozních otázek
 2. 9. 2018 – pravidelné zahájení provozu školní družiny

Provoz ranní družiny bude zahájen pro přihlášené žáky 4. 9. 2018 od 6:30 hodin.

Provoz školní jídelny:

Přihlášky ke stravování je možné podat v době od 27. 8. 2018 v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna vydává obědy od úterý 4. 9. 2018.

 

 


Publikováno 22. 8. 2018 11:37

Třídní schůzky budoucích prvňáků

Datum konání: 30. 8. 2018

Informace pro rodiče prvňáčků

 

Zveme všechny rodiče žáků 1. tříd na úvodní třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek        

30. 8. 2018 v 16:00

Před třídní schůzkou v 15:45 

 • předání rozhodnutí o přijetí do školní družiny – všechny děti, jejichž rodiče v řádném termínu podali přihlášku do školní družiny, byly přijaty
 • vyřízení přihlášek ke stravování

Náplň první třídní schůzky:

 • organizace vyučování v prvních dnech školního roku
 • projekt Můj deváťák
 • informace třídních učitelek
 • školní řád
 • adaptační program pro prvňáčky a služby, které poskytuje školní poradenské pracoviště
 • pomůcky do první třídy
 • exkurze a akce pro žáky 1. tříd během školního roku

 

Důležité upozornění - vstup do školy bude uzpůsoben stavebním provozu v základní škole

                                                                                             

                                                                                               PaedDr. Jaroslava Kroupová

                                                                                           zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

 

 


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 9. 8. 2018 14:14

Školní časopis

Časopis Rosník obsadil 1. místo v Jihomoravském kraji

2017-18_Rosníkjpg.jpgI v tomto roce jsme se rozhodli se zúčastnit soutěže školní časopis roku. Chtěli jsme zase po roce

porovnat naši práci s ostatními. Také tentokrát se náš časopis líbil a my jsme zažili další velký

úspěch. Jsme první v Jihomoravském kraji a postupujeme do celostátního kola. Za umístěním se

skrývá velké množství práce všech členů redakce.

Velký dík patří členům redakční rady, přispěvatelům, ale také všem našim čtenářům!

Za redakci časopisu Rosník

                                                Mgr. Jana Odehnalová a Ing. Gabriela Folvarčíková


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 10. 6. 2018 23:29

Přijetí žáků do školní družiny

Ředitelství základní školy Rosice oznamuje zákonným zástupcům žáků budoucích 2. - 5. tříd, kteří si podali žádost o přijetí do školní družiny, že "Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí" svých dětí obdrží prostřednictvím vychovatelů během měsíce června.

 

Rodiče žáků budoucích 1. tříd si převezmou "Rozhodnutí o přijetí" na první třídní schůzce dne 30. srpna 2018 od 15:45 hod v budově školy. Všichni žáci prvních tříd, jejichž rodiče zažádali o umístění dítěte do školní družiny v termínu, byli přijati.

 

družka.png


Publikováno 4. 6. 2018 10:48

Volné pracovní místo - výběrové řízení

Datum konání: 29. 6. 2018

Základní škola Rosice, Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice, hledá vhodné uchazeče na volná pracovní místa:

 • učitel/učitelka 1. stupeň ZŠ
 • vychovatel/vychovatelka ŠD


Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Nástup od 27. 8. 2018 nebo dle dohody.
Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky na reznicek.petr@zsrosice.eu. Bližší informace u ředitele školy na tel. +420 723 363 900


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 1. 6. 2018 11:54

Oznámení o vydání nového řádu školní družiny

Datum konání: 22. 5. 2018

Vážení rodiče,
informuji vás o vydání nového vnitřního řádu pro zájmové vzdělávání ve školní družině. Nový řád školní družiny bude platný od 22. 5. 2018 a plném rozsahu nahrazuje původní znění řádu školní družiny ze dne 1. 9. 2013.

Seznamte se, prosím, z jeho obsahem na https://www.zsrosice.cz/rad-skolni-druziny.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 18. 5. 2018 9:00

Oznámení o jmenování pověřence

Datum konání: 14. 5. 2018

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 14. 5. 2018 12:13

Sběr starého papíru

Datum konání: 15. 5. 2018 - 19. 5. 2018

Stary_papir[2].pngSběr starého papíru bude probíhat v termínu 15. až 19. 5. 2018 včetně.

Organizace sběru bude následující:

 Sběr v přízemí školní tělocvičny bude organizován před zahájením výuky v době 7.15-7.45 hod ve dnech:

 • čtvrtek 17. 5. 2018
 • pátek 18. 5. 2018

Každý sem donesený starý papír bude evidován na konkrétního žáka a započítán do celoškolní soutěže. Respektujte, prosím, zákaz vjezdu motorových vozidel.

 Sběr většího množství bude probíhat ve sběrném dvoře TS Rosice v ulici U pálenice. I zde bude probíhat evidence odevzdaného papíru do celoškolní soutěže, a to buď pověřeným pracovníkem školy, nebo v době jeho nepřítomnosti prostřednictvím sběrných lístků, které budou ve sběrném dvoře k dispozici, kam se vypíše jméno žáka, třída a množství odevzdaného papíru a odevzdá se pracovníkovi sběrného dvora, který zajistí předání škole.

 A nyní harmonogram sběru ve sběrném dvoře:

 • úterý 15. 5. 2018 – otevřeno 7.00-17.00 hod
 • středa 16. 5. 2018 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • čtvrtek 17. 5. 2018 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • pátek 18. 5. 2018 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
 • sobota 19. 5. 2018 – otevřeno 9.00-17.00 hod.

 Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem starého papíru školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.

Zároveň děkujeme pracovníkům technických služeb našeho města a zřizovateli, kteří nám vyšli vstříc při organizaci sběru starého papíru pro školu.


Autor: František Pokorný Publikováno 2. 5. 2018 9:01


Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly