Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Aktuality


Zprovozněny další učebny

Datum konání: 21. 9. 2018

Vážení rodiče, milí žáci,

déšť minulý pátek už naše budova přečkala téměř bez úhony a pokračují nejen stavební práce na střeše školy, ale i práce na zprovoznění vodou zasažených učeben uvnitř budovy. Další dvě třídy již používáme, 2-3 budou k dispozici během následujícího týdne. Když vše půjde bez problémů, tak bychom od října měli mít mimo provoz jen tři učebny, takže situaci (prostorově a organizačně) zvládneme i po návratu všech žáků ze školy v přírodě.

Buďme trpěliví a při pohybu zejména v okolí budovy školy maximálně obezřetní. Je třeba, abychom se v žádném případě nepohybovali mimo vyhrazené koridory, aby se nikomu nic nestalo. Co si přát víc? Snad jen ať nám pěkné počasí vydrží co nejdéle...


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 21. 9. 2018 9:25

Kontrola mikroklimatických podmínek v budově školy

Datum konání: 14. 9. 2018

Včera proběhla následná kontrola z KHS zaměřená na mikroklimatické podmínky v zatečením postižených prostorách budovy školy. Po vysušení, oškrabání, ošetření protiplísňovým desinfekčním prostředkem a povrchovou úpravou stropů popř. stěn nám byly k výuce zprovozněny další 4 učebny (některé využijeme již od pondělí 17.9.2018) viz Protokol o kontrole.

Dnes o rána prší, což bude první velkou zkouškou účinnosti provedených stavebních opatření proti opakovanému zatečení do budovy školy. Zaměstnanci zhotovitele stavby i investora, tj. zřizovatele školy, situaci monitorují. My, zaměstnanci ZŠ, samozřejmě také.

Děkujeme všem za podporu.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 14. 9. 2018 9:31

Další informace k problematice stavebních úprav

Datum konání: 17. 9. 2018

Zveřejňujeme dokumenty týkající se současné situace ve škole:

následná kontrola z hygieny proběhne zítra 13. 9. 2018.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 12. 9. 2018 7:13

Informace o postupu prací v Základní škole Rosice

Vážení spoluobčané, rodiče, žáci naší školy! Řada z vás se ptá, jak pokračují úklidové práce ve škole, jestli škola bude v pondělí fungovat, kde se budou žáci učit…

Na začátku týdne posoudil statik stav učeben jako bezpečný. Ve čtvrtek proběhla na škole kontrola z hygieny, která rozhodla, že 10 učeben musí být prozatímně uzavřeno pro výuku. Některé třídy odjíždějí na školu v přírodě a pět tříd bude umístěno v náhradních prostorách schválených hygienou. Jsou to i učebny, které se nacházejí v budově školní tělocvičny. Všechny náhradní prostory jsou připraveny pro výuku. Třídy se v nich budou učit pouze po době nezbytně nutnou. Ve čtvrtek 13. 9. Proběhne následná kontrola z hygieny, která posoudí postup stavebních úprav, které by měly zajistit další zprovoznění učeben.

V zasažených učebnách probíhají intenzivní stavební a úklidové práce. Probíhá vysoušení pomocí vysoušečů, byla odstraněna poškozená omítka a postupně je nahrazována novou.  Velké poděkování patří pracovníkům technických služeb, kteří nám pomáhali zabezpečit náhradní prostory a také pracovníkům školy, kteří intenzivně pracují na uvedení školy do stavu odpovídajícímu požadavku na hygienu provozu.

Provoz školní družiny a jídelny je zajištěn v plném rozsahu.

 

Prosíme žáky 2. – 8. tříd aby se v pondělí 10. 9. shromáždili pod školou v ulici Pod Zahrádkami, odkud si je odvedou třídní učitelé.

Žáci 1. a 9. tříd se shromáždí v prostoru ulice Nad Školami.

 


Publikováno 7. 9. 2018 13:47

Informace o provozu školy

Datum konání: 10. 9. 2018 - 14. 9. 2018

Ředitelství ZŠ Rosice oznamuje, že provoz školy bude zahájen v pondělí 10. 9. 2018 od 8 hodin. Příchod do školy bude zajištěn od ulice Pod Zahrádkami vedlejší budovou, žáci 1. tříd se sejdou u koridoru. V pondělí budou probíhat ve všech třídách třídnické práce, poučení o bezpečnosti, děti si zapíší rozvrh.

První stupeň bude mít 4 vyučovací hodiny (8.00- 11.40), druhý stupeň 5 vyučovacích hodin (od 8.00- 12.40). Oběd pro přihlášené děti je zajištěn. Bude v provozu ranní i odpolední družina.

Od úterý 11. 9. bude probíhat vyučování podle rozvrhu. Žáci 1. tříd budou mít výuku 4 vyučovací hodiny denně, bude probíhat projekt Můj deváťák. Školy v přírodě proběhnou podle plánovaného harmonogramu.                                                                                                                                               

V době ředitelského volna probíhaly ve škole práce k zajištění plynulého provozu školy. Všichni zaměstnanci se do těchto prací zapojili, fungovala školní družina- zájem byl menší- každý den byla otevřena 2 oddělení.

Děkujeme rodičům za pochopení a podporu.


Publikováno 5. 9. 2018 9:53

Ředitelské volno

Datum konání: 4. 9. 2018 - 7. 9. 2018

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji od zítřka 4. 9. 2018 do pátku 7. 9. 2018 pro žáky ZŠ Rosice z provozních důvodů 4 dny volno ředitele školy.

Pro žáky zaměstnaných rodičů, kteří nemají možnost zaopatřit své děti jinak, bude zabezpečen od 7:30 nejdéle do 16:30 hodin provoz školní družiny (i oběd ve školní jídelně). Děti v tyto dny lze do školní družiny "přihlásit" nejpozději v 8:00 hodin ráno.

Školy v přírodě pro jednotlivé třídy ZŠ Rosice i avizované rodičovské schůzky proběhnou tak, jak byly plánovány.

Děkuji všem za pochopení.

V Rosicích 3. 9. 2018
Mgr. Petr Řezníček, ředitel školy


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 3. 9. 2018 16:53

Zahájení školního roku 2018/2019

Datum konání: 3. 9. 2018

 

děti 2.jpg

Zahájení školního roku  2018/2019

 

Ředitelství ZŠ Rosice oznamuje svým žákům a jejich rodičům, že nový školní rok 2018/2019 bude zahájen

v pondělí 3. 9. 2018.

 

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k rekonstrukci 4. podlaží a střechy školy, je plánována během září škola v přírodě:

 1. turnus proběhne 4. 9. – 7. 9. pro žáky 2. B, 2. C a 7. tříd v rekreačním středisku Kalich na Vysočině
 2. turnus proběhne 10. 9. – 14. 9. pro žáky 2. A, 5. tříd a 8. tříd v rekreačním středisku Kalich na Vysočině
 3. turnus proběhne 24. 9. – 27. 9. pro žáky 9. tříd v rekreačním středisku Kalich na Vysočině

http://www.taborkalich.cz/.

Žáci 4. a 6. tříd budou mít v měsíci září plánovaný adaptační pobyt. I další plánované pobytové akce pro žáky v průběhu školního roku budou přesunuty na měsíc září. Žáci 3. ročníků budou mít školu v přírodě zajištěnu v jiné lokalitě v termínu 17. 9. – 21. 9. 2018 (třída III. C) a 24. 9. – 27. 9. 2018 (třídy III. A a III. B). Program EKO pobytu pro žáky 8. ročníku bude realizován v rámci výše zmíněné školy v přírodě.

Žáci II. – VIII. tříd se shromáždí v 8:00 hodin před školní budovou, kde si je vyzvednou třídní učitelé.

Žáci prvních tříd se sejdou v 8:45 hodin u zámeckého kulturního centra, kde si je v rámci projektu „MŮJ DEVÁŤÁK,“ převezmou žáci IX. tříd. Zde bude připraveno slavnostní přivítání všech prvňáčků a jejich rodičů.

Předpokládané ukončení prvního dne je mezi 9:30 a 10:00.

Všichni žáci si přinesou přezůvky.

Provoz školní družiny:

 1. 9. 2018 – krátké setkání dětí a rodičů s vychovateli školní družiny, prohlídka učeben, doladění provozních otázek
 2. 9. 2018 – pravidelné zahájení provozu školní družiny

Provoz ranní družiny bude zahájen pro přihlášené žáky 4. 9. 2018 od 6:30 hodin.

Provoz školní jídelny:

Přihlášky ke stravování je možné podat v době od 27. 8. 2018 v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna vydává obědy od úterý 4. 9. 2018.

 

 


Publikováno 22. 8. 2018 11:37

Třídní schůzky budoucích prvňáků

Datum konání: 30. 8. 2018

Informace pro rodiče prvňáčků

 

Zveme všechny rodiče žáků 1. tříd na úvodní třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek        

30. 8. 2018 v 16:00

Před třídní schůzkou v 15:45 

 • předání rozhodnutí o přijetí do školní družiny – všechny děti, jejichž rodiče v řádném termínu podali přihlášku do školní družiny, byly přijaty
 • vyřízení přihlášek ke stravování

Náplň první třídní schůzky:

 • organizace vyučování v prvních dnech školního roku
 • projekt Můj deváťák
 • informace třídních učitelek
 • školní řád
 • adaptační program pro prvňáčky a služby, které poskytuje školní poradenské pracoviště
 • pomůcky do první třídy
 • exkurze a akce pro žáky 1. tříd během školního roku

 

Důležité upozornění - vstup do školy bude uzpůsoben stavebním provozu v základní škole

                                                                                             

                                                                                               PaedDr. Jaroslava Kroupová

                                                                                           zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

 

 


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 9. 8. 2018 14:14

Školní časopis

Časopis Rosník obsadil 1. místo v Jihomoravském kraji

2017-18_Rosníkjpg.jpgI v tomto roce jsme se rozhodli se zúčastnit soutěže školní časopis roku. Chtěli jsme zase po roce

porovnat naši práci s ostatními. Také tentokrát se náš časopis líbil a my jsme zažili další velký

úspěch. Jsme první v Jihomoravském kraji a postupujeme do celostátního kola. Za umístěním se

skrývá velké množství práce všech členů redakce.

Velký dík patří členům redakční rady, přispěvatelům, ale také všem našim čtenářům!

Za redakci časopisu Rosník

                                                Mgr. Jana Odehnalová a Ing. Gabriela Folvarčíková


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 10. 6. 2018 23:29

Přijetí žáků do školní družiny

Ředitelství základní školy Rosice oznamuje zákonným zástupcům žáků budoucích 2. - 5. tříd, kteří si podali žádost o přijetí do školní družiny, že "Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí" svých dětí obdrží prostřednictvím vychovatelů během měsíce června.

 

Rodiče žáků budoucích 1. tříd si převezmou "Rozhodnutí o přijetí" na první třídní schůzce dne 30. srpna 2018 od 15:45 hod v budově školy. Všichni žáci prvních tříd, jejichž rodiče zažádali o umístění dítěte do školní družiny v termínu, byli přijati.

 

družka.png


Publikováno 4. 6. 2018 10:48


Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly