Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Aktuality


 

 

Štítky:
Nabídka zaměstnání učitel učitelka matematika informatika

Datum konání: 1. 12. 2022 - 28. 2. 2023

matematika informatika.png


Publikováno 1. 12. 2022 21:12

Veletrh středních škol

Datum konání: 30. 11. 2022

ZŠ Rosice pořádá VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL. Přijďte se podívat.

Veletrh SŠ - plakátek final I..png


Publikováno 15. 11. 2022 15:43

Krabice od bot pro seniory

Datum konání: 25. 11. 2022 - 12. 12. 2022

Krabice od bot pro seniory 2022.png


Publikováno 25. 11. 2022 16:11

Volno ředitele školy

Datum konání: 18. 11. 2022

Volno ŘŠ.png


Publikováno 23. 10. 2022 19:09

Halloweenský týden na ZŠ Rosice

Datum konání: 31. 10. 2022

Vážení rodiče,

v týdnu od 31. 10. do 4. 11. proběhne na naší škole HALLOWEENSKÝ TÝDEN. Jelikož bychom chtěli mít krásně vyzdobenou školu, rádi bychom poprosili dobrovolníky z Vašich řad, zdali by Vaše děti nemohly donést do školy vydlabanou dýni, či chryzantému v květináči. Darovanou vydlabanou dýni či chryzantému opatřete prosím cedulkou se jménem dárce.

Čím více se nám sejde ozdob, tím veselejší naše škola bude a tím více si to naši žáci užijí. Vyzdobit bychom chtěli i platan na náměstí, aby dělal opět radost všem rosickým občanům tak, jak tomu bylo loni.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že s Vaší pomocí bude naše škola veselejší.

Váš Ekoparlament.

PLAKÁT HALLOWEEN TRUE.png

 


Publikováno 23. 10. 2022 18:54

Seminář pro rodiče prvňáčků

Datum konání: 20. 10. 2022

Školní poradenské pracoviště ZŠ Rosice

Pořádá pro rodiče prvňáčků seminář

 Jak pomoci svému dítěti s přípravou do školy

 

Seminář se koná ve čtvrtek 20. 10. 2022 od 16.00 do 17.00 hodin v ZŠ Rosice.

Sraz rodičů je u koridoru školy.

 

Témata:

 

 • Jak organizovat čas při domácí přípravě?

 

 • S čím potřebuje prvňáček pomoci a co zvládne sám?

 

 • Pravidla a systém organizace domácí přípravy. Jak si dojednat spolupráci se svým dítětem.

 

 • Informace o potřebách dětí – jak je to s jejich pozorností a unavitelností. Zásady duševní hygieny.

 

 • Jak pomoci dítěti v rozvoji samostatnosti.

 

 • Jak reagovat v „krizových situacích“ a jak vydržet v klidu u psaní domácích úkolů.

 

 • Vaše otázky, diskuze.

 

Na seminář se hlaste mailem nebo přes Bakaláře školní psycholožce – podle počtu účastníků budeme hledat vhodnou místnost.

 

Na setkání s Vámi se těší,

Mgr. Lenka Peterková

školní psycholog


Publikováno 17. 10. 2022 18:12

Sběr kaštanů bude probíhat i letos

Datum konání: 10. 10. 2022 - 17. 10. 2022

Sběr kaštanů bude probíhat v níže uvedeném termínu v tyto konkrétní dny a časy:

 • 10. 10. 2022 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 11. 10. 2022 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 12. 10. 2022 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 13. 10. 2022 v době 7:15 – 7:55 hodin a 15:00 – 16:00
 • 14. 10. 2022 v době 7:15 – 7:55 hodin
 • 17.  10. 2022 v době 7:15 – 7:55 hodin

 Kaštany se budou sbírat v prostoru za malou budovou školy. Vybírání kaštanů bude zajišťovat a organizovat pan Jančovič a pan Mareček.

 Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem kaštanů školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.

 


Autor: František Pokorný Publikováno 29. 9. 2022 9:40

Informace o volbách 2022

Datum konání: 23. 9. 2022 - 1. 10. 2022

Oznámení o volbách 2022

Volby do zastupitelstva města Rosice se uskuteční společně s volbami do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 23. a 24. 9. 2022, případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat o týden později t.j. 30. 9. a 1. 10. 2022.

- pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- sobota 24. září 2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost u nás v základní škole, a to v přízemí ve třídě 4. B, kam se dostanete hlavním vchodem budovy. 


Publikováno 18. 9. 2022 19:03

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘICHÁZEJÍCÍCH S NOVÝM VEDENÍM ŠKOLY

Datum konání: 14. 9. 2022

NFORMACE O ZMĚNÁCH PŘICHÁZEJÍCÍCH S NOVÝM VEDENÍM ŠKOLY

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé našich webových stránek,

 

jmenuji se Zbyněk Minařík a od 1. 8. 2022 jsem novým ředitelem Základní školy Rosice.

Rád bych Vám touto cestou představil hlavní body naší koncepce a směr, kterým se chceme do budoucna prezentovat.

CO JE TEDY NAŠÍM CÍLEM?

 • Klást důraz na aktivitu žáka, preferovat činnostní charakter výuky, zařadit projektové a kooperativní vyučování. Vhodně zařazovat v co nejvyšší míře prožitkové aktivity, které by byly základním stavebním kamenem znalostí a dovedností potřebných v budoucí přípravě pro praktický život.
 • Zaměřit se na individuální přístup (podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a daleko dříve rozpoznat žáky nadané, rozvíjet u nich jejich potenciál).
 • Vést žáky k řešení problémů bez ohledu na sociální zařazení rodiny, speciální vzdělávací potřeby či žáky nadané.
 • Doplňovat výchovně vzdělávací činnost výlety, školami v přírodě, lyžařským výcvikovým kurzem, dalšími sportovními kurzy a adaptačními pobyty.
 • Snížit množství času, který žáci tráví o přestávkách na mobilních telefonech.
 • Přizpůsobit prostorové podmínky školy, pro zkvalitnění výuky.
 • Vytvořit „komunitní školu“, školu, která úspěšně spolupracuje se zákonnými zástupci, zřizovatelem a místními organizacemi.

ZMĚNY VE VEDENÍ ŠKOLY:

 • Ředitel školy: Mgr. Zbyněk MINAŘÍK
 • Zástupkyně ředitele pro I. stupeň: PaeDr. Jaroslava KROUPOVÁ
 • Zástupce ředitele pro II. stupeň: Ing. František POKORNÝ
 • Zástupkyně ředitele pro inovace a komunikaci: Mgr. Pavla ŠOLTÉSOVÁ

ZMĚNY, KTERÉ PŘIJDOU S NOVÝM ŠKOLNÍM ROKEM:

 • Zákaz používání mobilních telefonů pro žáky ve škole.
  • žáci budou mít úplný zákaz používání mobilních telefonů ve škole, telefony mohou mít umístěny ve vypnutém stavu v šatní skříňce.2
 • Změna způsobu omlouvání absence žáka.
  • Absence se budou omlouvat pouze v systému Bakaláři, ruší se papírové omluvné listy.
 • Změna ve způsobu jednání o zvýšené absenci žáka.

Výše uvedené změny najdete ve školním řádu, který byl dne 31. 8. 2022 schválen pedagogickou a následně i školskou radou. Školní řád

 • Změna délky přestávky mezi 4. a 5. vyučovací hodinou a mezi 7. a 8. vyučovací hodinou.
  • Přestávka mezi 4. a 5. vyučovací hodinou se prodlužuje z 15 min. na 20 min.
  • Přestávka mezi 7. a 8. vyučovací hodinou se zkracuje z 10 min. na 5. min.

ZMĚNY DO BUDOUCNA

 • Od příštího školního roku, tedy od roku 2023/2024 budou všechny třídy 2. období I. stupně, tedy 4. a 5. třídy, umístěny na detašované pracoviště v ulici Na Vyhlídce.
  • Více se dozvíte později v informaci určené přímo tomuto problému.

Věříme, že s novým vedením nabereme čerstvý vítr do plachet a všichni společně poplujeme vstříc úspěšnému startu Vašich dětí a našich žáků do další životní etapy po ukončení studia na naší základní škole.

S úctou, Zbyněk Minařík – ředitel ZŠ Rosice


Autor: Mgr. Zbyněk Minařík Publikováno 23. 10. 2022 18:17

První školní den - informace

Datum konání: 1. 9. 2022

Zahájení školního roku  2022/2023

 

 Ředitelství Základní školy Rosice oznamuje svým žákům a jejich rodičům, že nový školní rok 2022/2023 bude zahájen

ve čtvrtek 1. 9. 2022.

 

Žáci II. – VIII. tříd se shromáždí v 8:00 hodin před školní budovou, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Žáci si přinesou s sebou přezůvky a psací potřeby.

Žáci I. tříd se sejdou v 8:45 hodin u zadního vchodu školy (naproti tělocvičny), kde si je v rámci projektu „MŮJ DEVÁŤÁK,“ převezmou žáci IX. tříd. Na zahájení školního roku bude připraveno slavnostní přivítání všech prvňáčků a jejich rodičů na školním hřišti.

Předpokládané ukončení prvního dne je mezi 9:30 a 10:00 hodin.

Provoz školní družiny:

 1. 9. 2022 krátké setkání dětí a rodičů s vychovateli školní družiny, prohlídka učeben, doladění provozních otázek
 2. 9. 2022 pravidelné zahájení provozu školní družiny

Provoz ranní družiny bude zahájen pro přihlášené žáky 2. 9. 2022 od 6:30 hodin.

Provoz školní jídelny:

Přihlášky ke stravování a údaje k platbě je možné obdržet v době od 25. 8. 2022 v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna vydává obědy od pátku 2. 9. 2022.


Publikováno 22. 8. 2022 13:50


Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png