Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Aktuality


Volné pracovní místo - výběrové řízení

Datum konání: 29. 6. 2018

Základní škola Rosice, Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice, hledá vhodné uchazeče na volná pracovní místa:

  • učitel/učitelka 1. stupeň ZŠ
  • vychovatel/vychovatelka ŠD


Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Nástup od 27. 8. 2018 nebo dle dohody.
Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte elektronicky na reznicek.petr@zsrosice.eu. Bližší informace u ředitele školy na tel. +420 723 363 900


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 1. 6. 2018 11:54

Oznámení o vydání nového řádu školní družiny

Datum konání: 22. 5. 2018

Vážení rodiče,
informuji vás o vydání nového vnitřního řádu pro zájmové vzdělávání ve školní družině. Nový řád školní družiny bude platný od 22. 5. 2018 a plném rozsahu nahrazuje původní znění řádu školní družiny ze dne 1. 9. 2013.

Seznamte se, prosím, z jeho obsahem na https://www.zsrosice.cz/rad-skolni-druziny.


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 18. 5. 2018 9:00

Oznámení o jmenování pověřence

Datum konání: 14. 5. 2018

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 14. 5. 2018 12:13

Sběr starého papíru

Datum konání: 15. 5. 2018 - 19. 5. 2018

Stary_papir[2].pngSběr starého papíru bude probíhat v termínu 15. až 19. 5. 2018 včetně.

Organizace sběru bude následující:

 Sběr v přízemí školní tělocvičny bude organizován před zahájením výuky v době 7.15-7.45 hod ve dnech:

  • čtvrtek 17. 5. 2018
  • pátek 18. 5. 2018

Každý sem donesený starý papír bude evidován na konkrétního žáka a započítán do celoškolní soutěže. Respektujte, prosím, zákaz vjezdu motorových vozidel.

 Sběr většího množství bude probíhat ve sběrném dvoře TS Rosice v ulici U pálenice. I zde bude probíhat evidence odevzdaného papíru do celoškolní soutěže, a to buď pověřeným pracovníkem školy, nebo v době jeho nepřítomnosti prostřednictvím sběrných lístků, které budou ve sběrném dvoře k dispozici, kam se vypíše jméno žáka, třída a množství odevzdaného papíru a odevzdá se pracovníkovi sběrného dvora, který zajistí předání škole.

 A nyní harmonogram sběru ve sběrném dvoře:

  • úterý 15. 5. 2018 – otevřeno 7.00-17.00 hod
  • středa 16. 5. 2018 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
  • čtvrtek 17. 5. 2018 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
  • pátek 18. 5. 2018 – otevřeno 7.00-17.00 hod.
  • sobota 19. 5. 2018 – otevřeno 9.00-17.00 hod.

 Děkujeme všem, kteří podpoří sběrem starého papíru školu, protože prostředky získané sběrem použijeme pro zlepšení podmínek vzdělávání.

Zároveň děkujeme pracovníkům technických služeb našeho města a zřizovateli, kteří nám vyšli vstříc při organizaci sběru starého papíru pro školu.


Autor: František Pokorný Publikováno 2. 5. 2018 9:01

Den Země

Datum konání: 24. 4. 2018

V úterý 24. dubna 2018 proběhne na naší škole již tradiční Den Země za podpory ZDRAVÉHO MĚSTA ROSICE a MÍSTNÍ AGENDY 21. Cílem tohoto dne je aktivní účast dětí na ochraně životního prostředí. Oslavy Dne Země jsme pojali plněním přírodopisných a environmentálních úkolů. Žáci každého ročníku mají zaměření na určité téma, ve kterém získávají znalosti a dovednosti. Přínosem projektového dne je nejen předání nových poznatků žákům jinou formou, ale zejména jejich sociálně-osobnostní rozvoj.P4210050.JPGP4210008.JPGP4210010.JPG


Autor: Mgr. Pavla ŠOltésová Publikováno 19. 4. 2018 13:10

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ve dnech 4. a 5. dubna se konal zápis žáků do 1. třídy. Zápisu se celkem zúčastnilo 110 dětí. Ve třech případech jsme řešili přestup z jiné školy po odkladu školní docházky. Devatenáct bylo žádostí o odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019 a rodiče dvou dětí požádali o přijetí v pěti letech.

 

Děkujeme rodičům za dochvilnost, díky které se podařilo všechny náležitosti v pohodě zvládnout. Velké poděkování patří také žákům 8. tříd, kteří se zápisem pomáhali a všem vyučujícím, kteří se dětem při zápisu věnovali.

V příloze najdete seznam přijatých žáků.

 

P4040049.JPG

 


Autor: PaedDr. Jaroslava Kroupová Publikováno 12. 4. 2018 13:00

Školní časopis

Datum konání: 9. 4. 2018

S prvními jarními dny je tady nové číslo časopisu Rosník. Na co se můžete těšit tentokrát?

2017-18_1. stránka_2.pngPřinášíme několik zajímavých článků o dění na naší škole. Od prosince se toho stalo opravdu hodně, před Vánocemi proběhly tradiční vánoční výstavka i vánoční vystoupení žáků. Sedmáci zase prožili týden na horách na lyžařském výcviku. 2. března proběhla velkolepá akce – absolventský ples. Aktivní byl také žákovský parlament i EKO-kroužek. Přečtěte si, jak se budovala čítárna nebo jak proběhlo Školní fórum 2018.  

Členové redakce vyrazili také na Polici ČR v Rosicích. Přečtěte si, co se tam dověděli.

Také určitě oceníte naše tipy na dobré lyžování. Blíže se seznámíme s ryze zimním zvířetem – sobem. Něco si přečteme i si společně zatančíme v lidovém souboru. Podíváme se i do hudebního světa. Zaujme vás určitě náš nový komiks na pokračování.

Taky si vás trochu vyzkoušíme. Nejen v tradičním kvízu, který se věnuje zimním sportům a olympiádě, ale také si můžete vyzkoušet, jak pozorně čtete náš časopis. Zkuste najít v minulém čísle odpovědi na otázky a doplnit je do křížovky. Doneste své odpovědi za třídu a my je vyhodnotíme. Nejlepší budou odměněni!

                                       Tak neváhejte a dejte se do čtení!

                                                               Za redakci časopisu Rosník

                                                Mgr. Jana Odehnalová a Ing. Gabriela Folvarčíková


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 12. 4. 2018 7:39

Pozvánka do Tetčic

Datum konání: 21. 4. 2018

Plakát TETČICEdef (3).jpg


Autor: Mgr. Petr Řezníček Publikováno 9. 4. 2018 7:11

Školní fórum

Datum konání: 15. 3. 2018

Dne 14.3.2018 proběhne v ZŠ Rosice již třetí Školní fórum dle metodiky asociace Národní síť Zdravých měst. Jedná se o formu tzv. komunitního projednávání. Připraveno je třicet žáků, kteří jsou zapojeni v práci školního parlamentu, ekokroužku a školního časopisu Rosník.

Cílem fóra je získat od žáků co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji školy i našeho města.

Akce se tradičně bude konat za účasti pana starosty Rosic – Mgr. Jaroslava Světlíka a v druhé části pana ředitele ZŠ Rosice – Mgr. Petra Řezníčka. O výsledcích fóra budeme informovat v časopise Rosník, Rosa i prostřednictvím komise Zdravého města.

16-17_Zdravé město38.JPG


Publikováno 14. 3. 2018 14:02

Den otevřených dveří

Datum konání: 20. 3. 2018

Dne 20. 3. 2018 se bude v ZŠ Rosice konat Den otevřených dveří

děti.png

 

Akce začíná v 8:00 a pro 1. a 2. třídu budou mít zájemci možnost navštívit první dvě hodiny. Ten, kdo by se chtěl podívat do 3. - 5. třídy, bude očekáván první až třetí hodinu a na druhý stupeň můžete přijít v průběhu první až páté hodiny.

Všechny návštěvníky prosíme, aby přišli do školy hlavním vchodem, kde se nahlásí u služby, která jim poradí v dalších krocích. 

Rodiče žáků naší školy budou pozváni prostřednictvím deníčků a žákovských knížek. Pozvání platí samozřejmě i pro rodiče, kteří  ještě dítě v naší škole nemají.

škola.jpg

 


Publikováno 1. 3. 2018 9:45


Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly