Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce na SŠ

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce na SŠJednotná přijímací zkouška

 Ø  8. 6. 2020 – pro žáky 9. ročníku (čtyřleté maturitní obory)

Ø  9. 6. 2020 – pro uchazeče o víceletá gymnázia

Každý uchazeč může písemný test z M a Čj konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání je uveden ve školském zákoně).

Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží automaticky výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

Způsob zveřejnění výsledků

Škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zákon stanoví pro všechny střední školy stejný termín, do kdy nejpozději musí zveřejnit seznam s výsledky - 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento nejzazší termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají.

Zápisový lístek

Lhůta pro odevzdání je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu (dříve „odvolání“). Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Veškeré dotazy směřujte na výchovnou poradkyni Mgr. Vilmu Richterovou (richterova.vilma@zsrosice.eu).

Mgr. Vilma Richterová (Výchovný poradce)