Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Návod k vyplnění přihlášek

Návod k vyplnění přihlášekNa přihlášce, kterou žáci dostali spolu s pololetním vysvědčením, je na přední straně vyplněná hlavička a na zadní straně známky a průměr.

Je nutné dopsat telefonní číslo, e-mail.

Dále se vyplní název a celá adresa školy (ulice, PSČ).

Pod to se uvede kód a název oboru (např. 79-41-K/41 Gymnázium – uvedeno v Atlasu školství nebo na webovkách škol).

Termín přijímací zkoušky se vyplňuje tehdy, pokud škola pořádá své přijímací zkoušky (22. – 30. dubna) nebo je zapojena do Scio testování obecných studijních předpokladů (18. nebo 19. dubna). Jednotné přijímací zkoušky Cermat se nevyplňují.

Vyplní se také datum, jméno zákonného zástupce (je jedno jestli otce nebo matky) a podpisy.

Na zadní straně se uvede počet příloh – jejich seznam je možné vypsat do sloupce vpravo, není to ale nutné.

Obě přihlášky jsou vyplněné stejně.

Přihlášky se odevzdávají ke kontrole výchovné poradkyni do 25. 2. – budou také potvrzeny ředitelem školy.

Potvrzení od lékaře realizujte až po navrácení přihlášky.

Na školu musí být přihlášky (včetně všech příloh – např. diplomy z okresní kol soutěží, zpráva z poradny…) odeslány do 15. března – za to zodpovídá zákonný zástupce.

Příklad vyplněné přihlášky je ke stažení přední strana zde , zadní strana zde – černě jsou údaje vyplněné školou předem, červeně údaje, které vyplní zákonný zástupce nebo uchazeč, a modře jsou poznámky.