Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Informace o zápisech dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Informace o zápisech dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/2025Datum konání:
4.3.2024

 K zápisu se dostaví:

 • Děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
 • Děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
 • Výjimečně může být zapsáno i dítě narozené v době od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky narozeného v tomto období je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Průběh zápisu:

 1. Přihlášení k zápisu a rezervace termínu

Od pondělí 4. 3. do čtvrtku 4. 4. 2024 bude na našich stránkách spuštěna aplikace Zápisy Online. Zde vyplníte přihlášku a rezervujete si přesný termín zápisu.

 zapisy-online-930x180.png

Vyplněním elektronické žádosti bude žadateli automaticky přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zápis dítěte veden. Systém vygeneruje také žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání. Tuto žádost si vytiskněte a přineste podepsanou k zápisu.

 1. Zápis ve škole

zarezervovaném termínu 8. nebo 9. dubna se dostaví dítě společně se zákonným zástupcem k zápisu do budovy školy vchodem od tělocvičny. Děti vytvoří skupinku, pro kterou budou připraveny různorodé aktivity, jejichž prostřednictvím sledujeme základní ukazatele školní připravenosti dětí. Vše je ukončeno individuálním rozhovorem s doprovázejícím pedagogem. Délka zápisu je plánovaná na 60 minut.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy, které přinesete k zápisu:

 • Vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronické aplikaci Zápisy Online.
 • Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
 • V případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.
 • V případě odkladu povinné školní docházky vytištěná a podepsaná žádost o odklad školní docházky z aplikace Zápisy Online, dále doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.
 • Vytištěný a vyplněný ZÁPISNÍ LIST do 1. třídy.
 • V případě zájmu o školní stravování a školní družinu přineste také vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování a přihlášku do školní družiny. 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

 1. Přijímací řízení

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů, sdělením na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, stejnopis bude předán na setkání rodičů budoucích prvňáčků ve středu 22. 5. 2024 od 17:00. Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne zveřejnění výsledků zápisu připravené k vyzvednutí v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy podle těchto kritérií:

 • Věk dítěte
 • Trvalé bydliště v Rosicích
 • Účast v předškoláckých skupinkách
 • Starší sourozenec navštěvující školu
 • Maximální počet přijatých dětí bude 100