Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Volby do školské rady

Volby do školské radyDatum konání:
8.11.2017

Vážení rodiče, zveme vás na volby do Školské rady při ZŠ Rosice, které se uskuteční dne 8. listopadu 2017 od 16.00 do 17.30 v době konání konzultačních hodin. Volby proběhnou v přízemí hlavní budovy v kuchyňce. Místnost bude označena názvem VOLEBNÍ MÍSTNOST.

Důležité informace:

  • Počet členů školské rady je stanoven na 9 členů
  • Obsazení míst je následné: 3 členy jmenuje zřizovatel školy město Rosice, 3 členy volí pedagogičtí pracovníci a 3 členy volí zástupci nezletilých žáků.
  • Funkční období členů ŠR jsou 3 roky.

Organizace voleb:

  1. Právo volit mají zákonní zástupci žáků, kdy za jednoho nezletilého žáka má právo volit jen jeden zákonný zástupce.
  2. Hlasovací lístky se jmény kandidátů dostanou voliči přímo ve volební místnosti, a to prokázáním totožnosti členům volební komise.
  3. Na hlasovacím lístku mohou být označeni nejvýše 3 kandidáti. Volby se provádí zakroužkováním čísla pořadí před jménem kandidáta.
  4. Dohled nad hlasováním zajišťuje volební komise.
  5. Za zvoleného člena ŠR jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů.
  6. Výsledek voleb zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a současně ho zveřejní na internetu.
  7. Ostatní kandidáti, kteří neobdrželi mandát, jsou považováni za náhradníky v pořadí podle výsledku voleb.

Důležité upozornění: pro vydání hlasovacího lístku je nutné předložit PRŮKAZ TOTOŽNOSTI.