Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Volby do školské rady

Volby do školské radyDatum konání:
5.11.2014

Vyhlášení voleb do školské rady (ŠR)

Vážení rodiče, zveme vás k volbám do Školské rady Základní školy Rosice, které se uskuteční dne 5. listopadu 2014 od 16:00 do 18:00 hodin (v době konání konzultačních hodin). Volby proběhnou v přízemí hlavní budovy ve cvičné kuchyňce. Místnost bude viditelně označena nápisem VOLEBNÍ MÍSTNOST.

Důležité informace:

  • počet členů ŠR je stanoven na 9 členů, z nichž zástupci nezletilých žáků volí 3 členy (pedagogická rada volí 3 členy a 3 členy jmenuje zřizovatel)
  • funkční období členů ŠR jsou 3 roky
  • ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy

Organizace voleb:

  1. Právo volit za nezletilé žáky ZŠ Rosice mají jejich zákonní zástupci, kdy za jednoho žáka má právo volit jen jeden zákonný zástupce. Zákonní zástupci žáka se na volbě dohodnou, nebo platí volba toho, kdo provedl hlasování dříve.
  2. Hlasovací lístky se jmény kandidátů dostanou voliči přímo ve volební místnosti, po předchozím předložení průkazu totožnosti členům volební komise. Bez prokázání totožnosti nebude zákonným zástupcům hlasování umožněno. Voliči dostanou tolik hlasovacích lístků, kolik nezletilých žáků zastupují. Např.: má-li rodina 2 děti, které plní v roce 2014 povinnou školní docházku v ZŠ Rosice, odevzdávají zákonní zástupci 2 hlasovací lístky.
  3. Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Na hlasovacím lístku mohou být takto označeni nejvýše 3 kandidáti, jinak je hlasovací lístek neplatný.
  4. Dohled nad hlasováním zajišťuje volební komise.
  5. Za zvolené členy ŠR jsou považováni tři kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Ostatní kandidáti, kteří zvoleni nebyli, jsou náhradníci člena ŠR v pořadí podle počtu získaných hlasů.
  6. Výsledek voleb zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Seznam kandidátů - náhled hlasovacího lístku.

V Rosicích 3. 10. 2014

Mgr. Petr Řezníček, ředitel