Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Zápis dětí do 1. tříd

Zápis dětí do 1. třídDatum konání:
7.4.2021
Datum ukončení:
8.4.2021

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že doposud nejsou známé pokyny MŠMT k organizaci zápisů do 1. tříd a množí se dotazy od vás: JAK TO LETOS BUDE, rozhodlo se vedení školy, že zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví bez přítomnosti dětí ve škole a to v době od 7. dubna do 8. dubna 2021.

Všechny formuláře potřebné k vyplnění a doručení jsou uvedeny pod číslem 1-6 níže. Současně umístíme všechny formuláře do budovy školy ve vestibulu a to od 29. 3. do 31. 3., kde si je můžete vyzvednout v době od 9:00 do 11:00 v papírové podobě.

Vzhledem k výše uvedené situaci zvolte, prosíme, způsob podání přihlášky (formulář 1), který je pro vás realizovatelný v tomto pořadí:

 1. Elektronicky nejlépe datovou schránkou (ID školy je 98smrza) nebo mailem s elektronickým podpisem, nestačí pouhý email ani scan podepsané žádosti jako jeho příloha! Identifikační číslo dítěte, pod kterým bude oznámeno, zda dítě bylo k základnímu vzdělávání přijato, vám bude přiděleno také přes datovou schránku nebo emailem.
 2. Osobně v některém z uvedených termínů přijdete do školy (při dodržení všech zásad vyplývajících z mimořádných opatření MZČR pro zabránění šíření covidu, kdy z důvodu bezpečnosti budou rodiče vpouštěni k odevzdání formulářů jednotlivě). Zde také obdržíte identifikační číslo dítěte, pod kterým bude oznámeno, zda dítě bylo k základnímu vzdělávání přijato. Osobně je přihlášky možné odevzdávat ve škole od středy do čtvrtka, tj. 7. 4. a 8. 4. 2021 vždy od 14:00 do 17:00. V tyto dny a hodiny budou otevřeny oba vchody do školy- zvlášť pro zákonné zástupce chlapců (hlavní vchod) a zvlášť pro zákonné zástupce dívek (vchod školní družiny).

Přihlášky a formuláře 2-6 je možné poslat jako přílohu prostým emailem. Kopie rodného listu vašeho dítěte bude ihned po zapsání k základnímu vzdělávání či povolení odkladu povinné školní docházky skartována.

  Formuláře k vyplnění, přílohy k žádosti pro zápis dětí do 1. třídy:

 1. Přihláška k základnímu vzdělávání
 2. Přihláška a zápisní list do školní družiny.doc
 3. Zápisní list do 1.tř. 2021.pdf
 4. Hejný průzkum 2021.pdf
 5. Přihláška ke stravování děti 2021.doc
 6. Prostá kopie rodného listu dítěte

Kritéria přijetí:

     - přednostně budou přijaté děti s trvalým bydlištěm v Rosicích a z naší spádové oblasti

     - maximální počet přijatých dětí bude 100

Uvažujete o odkladu školní docházky o jeden rok?

V souladu se Školským zákonem je třeba dodržet tento postup:   

 1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, vyplní žádost o odklad školní docházky
 2. Žádost o odklad školní docházky bude doložena odborným posouzením oprávněnosti odkladu, a to odborným lékařem a rovněž příslušným školským poradenským zařízením. Tato doporučení je možno doložit dodatečně (nejlépe do konce května)
 3. Ředitel školy, po posouzení žádosti, vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky o jeden rok

 Formulář k vyplnění a odeslání v případě odkladu:

 1. Žádost o odklad školní docházky

Pokud z mimořádně závažných důvodů nebudete moci formuláře do čtvrtka 8. 4. 2021 poslat nebo doručit, pište nebo volejte paní zástupkyni ředitele školy, PaedDr. Jaroslava Kroupová, kroupova.jaroslava@zsrosice.eu, tel.: 546 412 361, mobil: 733 713 011