Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Ekoškola

 Ekoškola

OBHÁJILI JSME 4. TITUL PROGRAMU EKOŠKOLA

Co je Ekoškola?

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací projekt, v němž se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o šetrnější provoz své školy. V současné době probíhá ve 40 zemích světa. Program v ČR zajišťuje MŠMT a MŽP a koordinuje pražské sdružení Tereza.

Kdy jsme začali

ZŠ Rosice patří k prvním školám, které se v ČR do programu Ekoškola zapojily. 5. června 2015 slavila Ekoškola 10 let v ČR a naší škole byl poprvé titul propůjčen v roce 2005.

Kdo je v projektu zapojen

Ekokroužek Kamarádi (žáci školy od 4. do 8. ročníku), pedagogové, správní zaměstnanci školy (vedoucí školní jídelny, pan školník) tvoří úzký ekotým. Tzv. Širší ekotým zahrnuje i členy vedení a zástupce městského úřadu.

Doba trvání projektu Jedná se o dlouhodobý projekt s právem využívat titulu vždy na 2 roky a po třetí obhajobě na 4 roky.

Projekt se skládá ze 7 částí:

1. Založení pracovního týmu

2. Analýza ekologického stavu školy

3. Plán činností (vyplývá z analýzy)

4. Monitoring a vyhodnocování

5. EVVO – Environmentální výchova a osvěta ve výuce

6. Informování a spolupráce (uvnitř školy, spolupráce s městem)

7. Ekokodex

Titul je udělen vždy na základě auditu přímo na škole.

Obhájili jsme počtvrté titul EKOŠKOLA!

Po auditu ze 4. května 2015 jsme se dozvěděli radostnou zprávu. Obhájili jsme počtvrté titul Ekoškola. Stali sme se tak jednou z několika málo škol v České republice, které se podařilo tento titul získat čtyřikrát. Poděkování patří především

ekotýmu školy, který odvedl výbornou práci. Dále pedagogům, provozním zaměstnancům školy, členům školního parlamentu, redakci časopisu Rosník a školní družině.

Slavnostní předání titulu Ekoškola

Dne 18. června 2015 se tři zástupci naší školy, společně s panem starostou, zúčastnili slavnostního předávání titulů Ekoškola v Senátu parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci.

Mgr. Pavla Šoltésová

Koordinátorka programu Ekoškola na ZŠ Rosice

Předávání 4. titulu

Auditor na ZŠ po 3. obhajobě 

zpráva z auditu 4. obhajoba

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Program Ekoškola probíhá v dalších 52 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25 000 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

V ČR je do programu zapojeno 254 škol.

Koordinátorem programu v ČR je Sdružení Tereza pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Naším krajským koordinátorem je Lipka.

Naše škola je v programu zapojena od roku 2005 a byla mezi 28 pilotními školami jihomoravského kraje. V roce 2006 jsme získali náš první titul propůjčený na dva roky.

V projektu nejde o dosažení nějaké konečné mety, ale o nastartování trvalého procesu změn, které povedou ke zdravější a aktivnější škole. Snažíme se zůstat aktivní.

V roce 2008 jsme obhájili a získali druhý titul Ekoškoly propůjčený opět na dva roky.

V roce 2011 po třetí obhajobě jsme získali titul již na 4 roky. Snažíme se v programu pokračovat a zůstat aktivní.

Nosným pilířem při práci v projektu jsou členové Ekotýmu a kroužek Kamarádi.

zpráva z auditu 3. obhajoba

zpráva z auditu 2. obhajoba