Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Školské poradenské pracoviště - Volba povolání > Přihášky na SŠ

Naše aktivity

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

  • Kariérní poradenství (vše kolem přijímacího řízení na SŠ – přihlášky apod.) má na starosti pí. uč. Vilma Richterová       (richterova.vilma@zsrosice.eu).
  • Každý žák 9. roč. obdrží v říjnu/listopadu Atlas školství JMK, ale doporučujeme sledovat také stránky SŠ, o kterých žák uvažuje (info o dnech otevřených dveří atd.).
  • S pololetním vysvědčením žáci dostanou 2 přihlášky s vyplněným jménem a prospěchem (doma vyplní, přinesou pí. uč. Richterové ke kontrole a k potvrzení, do 1. 3. 2023 pošlou na vybranou SŠ).
  • V lednu bude rodičům proti podpisu vydán zápisový lístek – ten si uschovají a po přijímacím řízení odevzdají na SŠ, kam bude žák přijat.
  • Jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M se konají pouze v případě maturitních oborů ve dnech 13. a 14. dubna 2023.
  • Kdo uvažuje o oboru s talentovou zkouškou, oznámí to pí. uč. Richterové IHNED (přihlášky do oboru s talentovou zkouškou se posílají na SŠ do konce listopadu 2022,talentovky se konají v lednu)!!!
  • Veletrh SŠ se uskuteční na naší škole 30. 11. 2022
  • Podrobnější informace v písemné podobě již žáci dostali.