Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dlouhodobé projekty > Program Comenius

Pobyt zahraničního asistenta na ZŠ Rosice

Ve školním roce 2013/14 se naše škola zapojila do vzdělávacího programu mezinárodní spolupráce v Evropě COMENIUS. Stali jsme se hostitelskou institucí pro zahraničního asistenta z Velké Británie. (Zahraniční asistenti byli v letošním školním roce přiděleni 33 základním a středním školám v ČR, do ČR přijeli 3 asistenti z Británie.)

     Lazlo Barclay je studentem ruštiny a češtiny na oxfordské univerzitě. Jeho praxe na naší škole trvala od září do prosince – celkem 14 týdnů.

Žáci měli jedinečnou příležitost zlepšit si své jazykové dovednosti a komunikovat s rodilým mluvčím především v hodinách angličtiny. Lazlo působil jako asistent učitelů tohoto předmětu na prvním i druhém stupni ZŠ a vedl také hodiny volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce v 7. – 9. ročníku. Výuku obohatil mj. celou řadou prezentací o zajímavých místech, zvycích a způsobu života v Británii (např. Londýn, Oxford, tradiční anglická kuchyně, Halloween, Vánoce, školství v Británii, britská královská rodina …).

Jeho pomoc a asistenci také pravidelně ve svých hodinách využívala vyučující ruského jazyka. 

Lazlo však pomáhal i s výukou nejazykových předmětů a angličtinu tak „propašoval“ např. i do hodin zeměpisu (vyučovací hodina na téma Velká Británie) a češtiny (hodiny o Williamu Shakespearovi a Karlu Čapkovi).

Spolu se školní psycholožkou připravil diskusní program o mezikulturních rozdílech, který byl využit v třídnických hodinách pro žáky 7. a 8. tříd.

Vedl hodiny anglické konverzace pro zájemce z řad pedagogů.

Zúčastnil se i dalších školních aktivit - podílel se na organizaci programu během adaptačního pobytu pro žáky 6. tříd a tradiční exkurze do Prahy pro žáky 8. tříd.

     Žáci si Lazla velmi oblíbili. Věřím, že tato spolupráce byla pro všechny cennou zkušeností a že všichni získali další motivaci pro studium cizích jazyků.

 

                                                                                  Mgr. Květoslava Řezáčová