Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Školské poradenské pracoviště - Péče o žáky se SVP > Žáci s vadami řeči

Žáci s vadami řeči 

Prevence řečových vad u dětí 

     V dnešní hektické době se bez komunikačních dovedností neobejdeme. Řeč je pro člověka nejen nástrojem komunikace a poznávání, má také emocionální význam, v psychoterapii se slovo stává léčebným prostředkem. Bývá měřítkem úspěšnosti v kariéře jedince i v mezilidských vztazích.

     Mnozí z rodičů si kladou otázky, zda jejich dítě zaostává v mluvení za svými vrstevníky, či je vývoj jeho řeči v pořádku. Nebo už nastal čas navštívit odborníka – v tomto případě logopeda? Je proto důležité zaměřit se na správný řečový vývoj dítěte už v nejnižším věku.

     V řečovém vývoji můžeme u dítěte kolem 10. měsíce registrovat začátky rozvoje pasivní slovní zásoby (dítě začíná „rozumět“ řeči dospělých). Většinou kolem 1. roku dítěte se objevují první slova. Ve dvou letech zná dítě přibližně 50 – 300 slov. Dále následuje období otázek: „Co je to?“, „Proč?“, případně „Kdy?“ Při nástupu do školy je slovní zásoba jedince kolem 3000 slov.

     Vývoj řeči je však u každého dítěte individuální. Je to složitý proces, ovlivněný mnoha faktory. Z vnitřních faktorů jsou nejdůležitější vrozené předpoklady, hlavně zdravý vývoj sluchu, zraku, dále také celkový fyzický a duševní vývoj dítěte. Z vnějších činitelů je to celkový vliv prostředí a výchovy, množství a přiměřenost podnětů. V neposlední řadě také správný řečový vzor.

     Kdy je tedy vhodné navštívit logopeda? Jestliže váš potomek navštěvuje mateřskou školu, je pravděpodobné, že vás na chyby v řeči upozorní paní učitelky. Zpravidla vám dají i kontakty na logopedickou poradnu. Mateřská škola je vhodným prostředím nejen pro rozvoj řeči dítěte. Děti zde navazují nové kontakty, učí se komunikovat s cizími lidmi. Co však dělat, když dítě školku nenavštěvuje? Do čtyř let podporujte dítě v komunikaci. Nesnažte se opravovat jeho chyby v artikulaci. Avšak bude-li dítě v pěti letech vyslovovat více hlásek špatně, neváhejte a vyhledejte odbornou pomoc. Známé přísloví – čím dříve, tím lépe je v tomto případě na místě. Není ovšem správné myslet si, že je tím pro nás věc vyřešena. Korekce řeči je dlouhodobý proces, který vyžaduje naši spolupráci. Nestačí pravidelné návštěvy u specialisty, se svým dítětem budeme také pravidelně doma procvičovat úkoly, které nám zadá. Přitom se řídíme osobními dispozicemi dítěte – snadná unavitelnost, krátkodobá pozornost. Důležitá je ovšem důslednost a časté procvičování (2 - 3 minuty 20krát denně).

     Snažíme se, aby dítě mělo ke komunikaci kladný vztah. Je dobré, aby si postupně zvykalo na to, že brzy půjde do školy, kde se od něj komunikace bude vyžadovat. Proto je velmi důležité posilovat sebedůvěru dítěte.  

LOGO-KLUB

     Dítě by mělo nastoupit do 1. třídy bez větších problémů ve výslovnosti. Praxe  však ukazuje, že na počátku školní docházky mají ještě někteří prvňáčci vadnou výslovnost jedné i více hlásek. Těmto dětem nabízíme ve škole Logo-klub.

     Děti se v Logo–klubu schází jedenkrát týdně, pracují pod vedením speciální pedagožky -logopedky. Zaměřujeme se především na správnou výslovnost problematických hlásek, využíváme dechová, hlasová a artikulační cvičení. Dechová cvičení provádíme spolu s pohybovými aktivitami. Rozvíjíme pohyblivost řečových orgánů – rty, dolní čelist, jazyk a měkké patro, dbáme na správné postavení mluvidel při výslovnosti. Při práci využíváme také obrázky, říkadla, texty a krátké příběhy.

     Naším úkolem je i vštěpovat dětem zásady správné hlasové hygieny. Učíme je nepřepínat hlas, nepřekřikovat se, šetřit hlasivky. Hlasu prospívá otužování, řeč v přiměřené síle, zpěv, hlasová cvičení a v neposlední řadě také dostatek spánku.

     Každé dítě má v Logo–klubu  svůj pracovní sešit, který využívá při pravidelném, krátkodobém, ale častém domácím  procvičování.

     Pro nápravu řečových vad je důležité nejen vyvození hlásky, ale i její procvičování a používání v běžné řeči. Proto se neobejdeme bez úzké spolupráce rodičů a učitelů.