Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Odborová organizace ČMOS PŠ - ZO ČMOS PŠ

ZO ČMOS PŠ

Na ZŠ Rosice pracuje Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Tato organizace je registrována pod číslem 23-0019-3703. ZO má 16 členů. Organizace je složena z pedagogických i nepedagogických pracovníků školy. Členy organizace jsou také důchodci a pracovnice na rodičovské dovolené.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je občanské sdružení, jehož oblasti zájmu jsou současně oblasti zájmu zaměstnanců, kteří však samostatně nemají šanci ovlivnit zaměstnavatele, popř. orgány veřejné a samosprávy.

Odborová organizace umožňuje uplatňovat požadavky a zájmy zaměstnanců při kolektivním vyjednávání, a ovlivňovat tak pracovní a mzdové podmínky ve škole. Prostřednictvím organizace mají zaměstnanci větší možnost podílet se na spoluvytváření pozitivního klimatu ve škole. Požadavky pracovníků školy projednává organizace prostřednictvím svého předsedy s vedením školy. Výsledkem těchto jednání je kolektivní smlouva, na které se dohodnou obě strany a potvrdí ji svým podpisem. Aktuální Kolektivní smlouva ZŠ Rosice je zveřejněna na webových stránkách školy.

 

                                                                             Mgr.  Jana Odehnalová, předsedkyně ZO