Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Ekoškola > Aktivity

Aktivity


EKOFILM FESTIVAL 2018

KDY? pátek 12. 10. 2018 od 9:30 do 12:00
 
KDE? V bílém kupolovitém stanu EKODOM na náměstí Svobody v Brně.
 
PROGRAM: VODA, OHEŇ A ŽIVOT  
 
 
ANOTACE PROGRAMU:
Aqua et ignis – voda a oheň. To jsou Dva nesmiřitelné živly. Co všechno dokáží společně? To vám představí Vida! Science centrum v show plné ohňů a světelných efektů a pozve vás na návštěvu do míst, kde si můžete Odpálit vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí nebo zmrazit vlastní stín.


ŽÁKOVSKÁ EKOKONFERENCE

Na konci měsíce dubna jsme přijali pozvání na žákovskou Ekokonferenci, která se uskutečnila 21. června 2018. Akce je každoročně pořádána místní ZŠ a MŠ společně s Klubem ekologické výchovy a koná se v prostorách Křtinského zámku. Nejen, že jsme si přivezli spousty nových poznatků a mnoho inspirace, ale mohli jsme se pokochat tímto kulturním, historickým i turisticky významným místem, které se nachází severovýchodně od Brna.

Cílem této každoročně opakující se akce je prohloubit vztah žáků k životnímu prostředí, naučit děti vzájemné komunikaci a obhájení svých názorů. Konference se mohou zúčastnit žáci okolních škol od 3. až po 9. ročníky a to jak v kolektivu tak jednotlivci.

Účastníci mají za úkol zpracovat jakékoliv téma vztahující se k udržitelnému rozvoji (od pozorování výskytu organismů nebo jejich mapování až ke třídění odpadu). Mohou prezentovat činnosti, které vykonávají ve škole nebo ve svém volném čase. Pro svoji prezentaci na konferenci si žáci připraví krátké vystoupení v délce přibližně 5 minut formou PowerPoint prezentace, posterů, apod.

O výběru účastníků na konferenci rozhoduje škola. My jsme zvolili členky Ekotýmu, konkrétně Lenku Šoltésovou, Karolínu Fabíkovou a Moniku Přinesdomů, kterým patří velká pochvala a dík za přípravu, výstup a prezentaci naší ZŠ. Děvčata zpracovala téma týkající se dopravy v obci Rosice. Se shromážděním dat a výzkumem pomohli také ostatní žáci a učitelé, kteří se tímto tématem zabývali na Den Země.

Také kolegové z okolí prezentovali zajímavá fakta nebo inspirativní akce konané na jejich školách. Zazněla např. tato témata: problematika množících se odpadů z obalů, záhady jedinečné Býčí skály, zajímavosti z říše včel, zpracování i využití sezónních a lokálních potravin, vodní a odpadové hospodářství obcí Moravského krasu, kácení tropických deštných pralesů, vymírání zvířat v důsledku lidského chování a chyb, apod.

Součástí programu byla také odborná přednáška Mgr. Jany Petrákové z Pedagogické fakulty MU, na téma Plastový oceán.

Jak jsem již zmínila na začátku, akce byla obrovským přínosem nových poznatků, informací, ale také inspirací a jakousi osvětou. Děkujeme za pozvání a budeme se těšit na další ročníky!

 

IMG_20180621_120353.jpgOhlédnutí za činností Ekotýmu ve školním roce 2017/2018

Dovolte mi na závěr školního roku poděkovat všem aktivním členům Ekotýmu, kteří se účastnili většiny akcí a pomohli tak k fungovaní projektu EKOŠKOLA na naší ZŠ.

Bylo nás celkem úctyhodných 25!

Co jsme všechno podnikli? Podívejte se níže na výčet nejzajímavějších akcí:

 1. 10. 2017 – Výjezd na 43. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL EKOFILM 2017 v Brně,
 2. 3. 2018 - Školní fórum pro lepší město Rosice,
 3. 4. 2018 - Lesní pedagogika spojená s výstavou trofejí na Zastávce,
 4. 4. 2018 - Organizace programu ke Dni Země pro nejmenší žáky,

A v neposlední řadě stojí za zmínku spolupráce se školním paramentem, při které jsme ve třídách prezentovali informace o nově vznikajících místnostech na naší škole a pomohli se sběrem materiálu k výbavě nových prostorů.

Pokud se chceš s námi podílet na dalších zajímavých projektech, které nás v rámci Ekoškoly čekají v následujícím školním roce, vyčkej na zářijové školní hlášení a přijď se přihlásit!

Na spolupráci se budou těšit stávající členové a paní uč. Kočičková J

Krásné prázdniny!

 Lesní pedagogika

Dne 20. 4. 2018 jsme se zúčastnili výstavy trofejí místních myslivců, která se konala v Zastávce u Brna. Při této příležitosti jsme se také dozvěděli spousty informací o okolních lesích. Zopakovali jsme si, které stromy se nachází v nejbližším okolí, jaké mají plody, listy či jehličí a kůru. Při zábavných aktivitách jsme také objevili, která zvířata nejbližší lesy obývají. Na závěr jsme si prohlédli neuvěřitelné úlovky zdejších myslivců.

Abyste z toho také něco měli, schválně jestli víte, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy? Nebo mezi myslivcem a lesníkem? Chcete – li znát správnou odpověď, budete se muset zeptat některého ze členů školního Ekotýmu.

IMG_20180420_100735.jpgPOMOC PRO DOBROU VĚC :-)

Do nově vzniklých prostorů na naší ZŠ sháníme:

 • zajímavé látky/polštáře
 • nejrůznější dětské knihy
 • deskové hry

Zeptej se doma rodičů/prarodičů, známých, apod. Úlovky můžete nosit do školy p. Volánkové nebo p. Kočičkové, které vám také poradí v případě dotazů.

Nejen, že uděláš dobrou věc a zbavíš se starých věcí ekologickou cestou, ale také si zasloužíš nějakou tu pochvalu u svého třídního učitele! :-)

 

235193.jpg

 1. pololetí za námi

Máme za sebou první pololetí a spousty práce.

Co všechno se nám povedlo?


- Zazimování a obnova bylinkových truhlíků pod tarasem školy

 •    zastřižení, úklid rostlin, rozpoznávání, příprava čaje.

- Výtvarné výtvory z odpadu

 •  celoškolní soutěž vyhlášená EVVO komisí

- Zasedání na školském fóru

 • co je potřeba změnit v městě Rosice, co se povedlo za uplynulé měsíce, apod.

- Obhospodaření školní zahrady

 • úklid zahrady po zimě, příprava zahónů, atd.

V následujících dnech budeme připravovat program na Den Země pro naše nejmenší spolužáky a určitě se ozveme! :-)

IMG_20170329_151835.jpg

 Rok 2016/2017 zahájíme filmovým festivalem!

Datum konání: 13. 10. 2016

Druhá schůzka Eko-týmu proběhne poněkud netradičně. Vyjedeme na filmový festival EKOFILM 2016, který se koná v Brně. 

Letošní ročník je zaměřen na téma Voda a sucho. EKOFILM je jedním z nejstarších environmentálně založených filmových festivalů na světě a patří mezi oblíbené akce nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro laické publikum se zájmem o kvalitní snímky a téma životního prostředí. Letošní ročník s magickým číslem 42 otevře ve středu 12. října koncertem pod širým nebem zpěvák Dan Bárta s doprovodnou skupinou Illustratosphere. Koncert se odehraje na náměstí Svobody - pozvánka tedy platí i pro rodiče, prarodiče :-)

EKOFILM se nebojí otevírat společenská témata a ekologické kauzy. Nedílnou součástí filmového festivalu jsou tak debaty s odborníky na daná témata, promítání dokumentů o palčivých problémech i happeningy a zábavně–společenské aktivity. Ty mají za úkol probudit zájem veřejnosti, nastolovat témata a klást důležité otázky.

My vyjedeme na promítání filmu OCEÁNY, které se uskuteční 13. 10. 2016 od 9:00 v sále Břetislava Bakaly. Trailer zde: http://www.ekofilm.cz/proskoly/filmy-skoly/oceany/

Program a podrobnější informace o festivalu naleznete na následujícím odkazu:

http://www.ekofilm.cz/program/

 

 Podílíme se na projektu Zdravé město Rosice!

Dne 23. 9. 2015 proběhla zajímavá akce Eko-kroužku s členem Komise pro životní prostředí - pí Plchovou. Jednalo se o osázení 4 betonových truhlíků pod budovou ZŠ Rosice ve spolupráci s TS Rosice a expertem na zahradní architekturu - p. Dvořáčkem. Žáci díky výsadbě prohloubili svůj vztah k přírodě, získali nové informace a zkrášlili část okolí naší školy. 
Jak se jim práce zdařila naleznete na fotografiích a později také v reportáži.
Více fotografií naleznete na tomto odkazu: http://www.zsrosice.cz/index.php?nid=11652&lid=cs&oid=3049245
Reportáž možno stáhnout na odkazu: http://www.uschovna.cz/zasilka/GHMEG42M7RC4CZ9I-8FD

REPORTÁŽ ZE SPOLEČNÉHO PROJEKTU SE ZDRAVÝM MĚSTEM ROSICE!

http://www.kic.rosice.cz/cs/ze-zivota/video/polozka-v000214

Mgr. Adéla Kočičková
 
 Třídní ekokodexy

Nový Eko kodex

ZŠ Rosice se může již osmým rokem chlubit titulem Ekoškola. Jedním ze 7 kroků v programu Ekoškola je mít tzn. ekokodex. Ekokodex je soubor pravidel a hodnot, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí a k sobě navzájem. Snažíme se je dodržovat a tak dosahovat pozitivních změn v nás, ve škole i blízkém okolí.

V roce 2016 nás čeká již čtvrtá obhajoba titulu, a i proto byl jedním z úkolů, které si dal Ekotým v tomto školním roce, obnovit školní ekokodex. Do tvorby ekokodexů se zapojili žáci všech tříd a vytvořili si do tříd třídní ekokodexy. Pravidla, na kterých se domluvili, navíc výtvarně ztvárnili a výsledky stojí za to.

Odbornou porotou byl vybrán ekokodex třídy 5. A jako školní a bude viset v chodbách školy společně s vlajkou Ekoškoly. V soutěži mezi třídami vyhrál ekokodex třídy 4. B na 1. stupni a ekokodex třídy 7. A na 2. stupni. I ostatní se povedly a hodnocení nebylo jednoduché.

1. A1. B1. C2. A2. B2. C3. A3. BIkea výzva

Zapojili jsme se do výzvy Spolu s vámi s projektem Pane, pojďte - budeme si hrát. V tomto projektu jsme se podíleli na přeměně rašeliniště v dětské hřiště. Spolupracovali jsme s Odborem životního prostředí v Rosicích, kterému se podařilo hřiště vybudovat.