Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘICHÁZEJÍCÍCH S NOVÝM VEDENÍM ŠKOLY

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘICHÁZEJÍCÍCH S NOVÝM VEDENÍM ŠKOLYDatum konání:
14.9.2022

NFORMACE O ZMĚNÁCH PŘICHÁZEJÍCÍCH S NOVÝM VEDENÍM ŠKOLY

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé našich webových stránek,

 

jmenuji se Zbyněk Minařík a od 1. 8. 2022 jsem novým ředitelem Základní školy Rosice.

Rád bych Vám touto cestou představil hlavní body naší koncepce a směr, kterým se chceme do budoucna prezentovat.

CO JE TEDY NAŠÍM CÍLEM?

 • Klást důraz na aktivitu žáka, preferovat činnostní charakter výuky, zařadit projektové a kooperativní vyučování. Vhodně zařazovat v co nejvyšší míře prožitkové aktivity, které by byly základním stavebním kamenem znalostí a dovedností potřebných v budoucí přípravě pro praktický život.
 • Zaměřit se na individuální přístup (podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a daleko dříve rozpoznat žáky nadané, rozvíjet u nich jejich potenciál).
 • Vést žáky k řešení problémů bez ohledu na sociální zařazení rodiny, speciální vzdělávací potřeby či žáky nadané.
 • Doplňovat výchovně vzdělávací činnost výlety, školami v přírodě, lyžařským výcvikovým kurzem, dalšími sportovními kurzy a adaptačními pobyty.
 • Snížit množství času, který žáci tráví o přestávkách na mobilních telefonech.
 • Přizpůsobit prostorové podmínky školy, pro zkvalitnění výuky.
 • Vytvořit „komunitní školu“, školu, která úspěšně spolupracuje se zákonnými zástupci, zřizovatelem a místními organizacemi.

ZMĚNY VE VEDENÍ ŠKOLY:

 • Ředitel školy: Mgr. Zbyněk MINAŘÍK
 • Zástupkyně ředitele pro I. stupeň: PaeDr. Jaroslava KROUPOVÁ
 • Zástupce ředitele pro II. stupeň: Ing. František POKORNÝ
 • Zástupkyně ředitele pro inovace a komunikaci: Mgr. Pavla ŠOLTÉSOVÁ

ZMĚNY, KTERÉ PŘIJDOU S NOVÝM ŠKOLNÍM ROKEM:

 • Zákaz používání mobilních telefonů pro žáky ve škole.
  • žáci budou mít úplný zákaz používání mobilních telefonů ve škole, telefony mohou mít umístěny ve vypnutém stavu v šatní skříňce.2
 • Změna způsobu omlouvání absence žáka.
  • Absence se budou omlouvat pouze v systému Bakaláři, ruší se papírové omluvné listy.
 • Změna ve způsobu jednání o zvýšené absenci žáka.

Výše uvedené změny najdete ve školním řádu, který byl dne 31. 8. 2022 schválen pedagogickou a následně i školskou radou. Školní řád

 • Změna délky přestávky mezi 4. a 5. vyučovací hodinou a mezi 7. a 8. vyučovací hodinou.
  • Přestávka mezi 4. a 5. vyučovací hodinou se prodlužuje z 15 min. na 20 min.
  • Přestávka mezi 7. a 8. vyučovací hodinou se zkracuje z 10 min. na 5. min.

ZMĚNY DO BUDOUCNA

 • Od příštího školního roku, tedy od roku 2023/2024 budou všechny třídy 2. období I. stupně, tedy 4. a 5. třídy, umístěny na detašované pracoviště v ulici Na Vyhlídce.
  • Více se dozvíte později v informaci určené přímo tomuto problému.

Věříme, že s novým vedením nabereme čerstvý vítr do plachet a všichni společně poplujeme vstříc úspěšnému startu Vašich dětí a našich žáků do další životní etapy po ukončení studia na naší základní škole.

S úctou, Zbyněk Minařík – ředitel ZŠ Rosice