Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Ekoškola > Ekokroužek

Ekokroužek

Kroužek vznikl na naší škole společně se začátky aktivit v projektu Ekoškola. Scházíme se minimálně jedenkrát měsíčně pod vedením p. uč. Kočičkové.

 • Na našich schůzkách pracujeme na úkolech Ekoškoly v oblastech odpady, energie, voda a prostředí.
 • Věnujeme se poznávání přírody a vycházkám do přírody, exkurzím.
 • Také se snažíme ovlivnit ekologickou stránku chodu a prostředí budovy školy.

KROUŽEK PŘI ZŠ ROSICE VZNIKL V ROCE 2006.

JE SRDCEM A HYBNOU PÁKOU CELÉHO PROGRAMU EKOŠKOLA. DÍKY NĚMU ZŮSTÁVÁ PROJEKT ŽIVÝ A NEFORMÁLNÍ. 

ČLENSTVÍ V EKOTÝMU

 • DOBROVOLNÉ (z každé třídy je zvolen zástupce/několik zástupců)
 • ŽÁCI 4. AŽ 9. TŘÍD
 • SCHŮZKY 1KRÁT MĚSÍČNĚ
 • VLASTNÍ PLÁN ČINNOSTÍ
 • PODÍL NA PLNĚNÍ ÚKOLŮ PROGRAMU EKOŠKOLA

 OBLAST VODA, ENERGIE A ODPADY

 • PODÍLÍME SE NA MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE A MĚŘENÍ TEPLOTY VE TŘÍDÁCH
 • VYRÁBÍME A KONTROLUJEME OZNAČENÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, OZNAČENÍ VYPÍNAČŮ SVĚTEL
 • PŘIPRAVUJEME A INFORMUJEME SPOLUŽÁKY O DVOJÍM SPLACHOVÁNÍ
 • VĚNUJEME SE OSVĚTĚ VE TŘÍDÁCH 

OBLAST PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 • PODÍLÍME SE NA ÚPRAVĚ
 • PROVÁDÍME ANALÝZU A VÝSLEDKY NÁSLEDNĚ ZAPRACUJEME DO PLÁNU ČINNOSTÍ
 • VYTVOŘILI A VYHODNOTILI JSME ANKETU PRO ŽÁKY CELÉ ŠKOLY
 • MONITORUJEME VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY FORMOU FOTOEVAULUACE

 SPOLUPRÁCE

 • SE ZŠ BOLERADICE-VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, VZÁJEMNÉ NÁVŠTĚVY,…
 • S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI - VYTVÁŘÍME PROGRAM PRO DĚTI Z MŠ, SPOLEČNÉ AKCE
 • S ODBOREM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚÚ ROSICE – FORMOU BESED, EXKURZÍ A ODBORNÝCH KONZULTACÍ
 • S LČR - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VYCHÁZKY S LESNÍKY DO OBORY, BESEDY…
 • SPOLUPRÁCE SE ZDRAVÝM MĚSTEM ROSICE, KAŽDOROČNÍ FÓRUM S PANEM STAROSTOU

Předávání 1. titulu

Předávání 2. titulu

Předávání 4. titulu