Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Ekoškola > EVVO ve výuce

EVVO ve výuce

Na rosické základní škole je EVVO od roku 2001 jednou z priorit výchovy a vzdělávání.

Začlenit průřezové téma environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty do vyučování nám nedalo moc práce, neboť již máme zvolené metody, formy práce a určité činnosti se stávají tradicemi naší školy.

Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu zařazujeme do výuky formou:

Včleňování problematiky do všech předmětů - školní rok provází měsíčně předem zvolené téma, které žáci zpracovávají v různých předmětech různými způsoby.

EVVO v měsíčních tématech na 1. stupni

EVVO v měsíčních tématech na 2. stupni

Pracujeme v celorepublikových a mezinárodních projektech - Ekoškola, Recyklohraní.

Zařazujeme projektové dny - Den zdraví, Den Země.

Adoptujeme zvířátka brněnské ZOO

Zařazujeme exkurze a výukové programy ve střediscích ekologické výchovy

Žáci 3. tříd absolvují pobyt (školu v přírodě) s programem o přírodě a žáci 8. tříd jezdí na Ekopobyt