Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Školské poradenské pracoviště - Prevence > Mohlo by vás zajímat

 

Mohlo by vás zajímat

 

 

Desatero pro rodiče

 …aneb jak můžu snížit riziko, že mé dítě začne užívat drogy (alkohol, cigarety...

 

Půl hodiny denně pro mé dítě

1. Hovořím s dítětem o drogách

 • Řeknu svému dítěti, jaký mám postoj k drogám a co si o nich myslím.
 • Řeknu svému dítěti, co udělám, když zjistím, že drogy užívá (zkouší).
 • Poradím mu, jak se má zachovat, až mu bude některý z kamarádů drogy nabízet.

2. Pravidelně budu se svým dítětem hovořit o tom, co ho momentálně trápí, o čem nejvíc přemýšlí

 • Zeptám se, co mé dítě nejvíc trápí.
 • Pozorně ho vyslechnu, nebudu to hodnotit ani unáhleně radit, přikazovat nebo zakazovat.
 • Řeknu mu, jak to na mě působí a co si o tom myslím.
 • Sdělím mu, co bych udělal/a já.

3. Budu působit na rozvoj sebevědomí dítěte

 • Alespoň 3x denně si najdu důvod k pochvale, nebo projevení uznání.
 • Pokud se naskytne příležitost kladně zhodnotím své dítě někomu třetímu v jeho přítomnosti.
 • V případě neúspěchu ho povzbudím a vyjádřím naději, že příště to určitě dokáže.

4. Budu své dítě vychovávat k zodpovědnosti za své chování

 • Pokud dítě překročí výchovná pravidla v rodině, musí si za to nést následky.
 • Pokud dítě překročí pravidla školy, neusnadním mu nesení si následků, nebudu ho ani omlouvat.
 • Budu dítěti vždy připomínat, že za každé chování si neseme následky, sami jsme za ně zodpovědní.

5. Budu své dítě bezpodmínečně přijímat a mít rád

 • Pokud se na dítě budu zlobit, řeknu mu, že se zlobím na něho za nevhodné jednání, ale nic to nemění na tom, že ho mám rád/a.
 • Nehodnotím dítě style ..“ty jsi nešika, ty jsi hloupý,..“,  ale to se ti nepovedlo, příště se ti to třeba podaří lépe.

6. Budu své dítě učit umění odmítnout

 • Budu své dítě učit, že odmítnout kamaráda neznamená ztratit ho.
 • Dítě by mělo vědět, že je možné odmítnout i dospělého, pokud se k němu chová divným způsobem, ubezpečím ho, že se na něj nebudu zlobit, pokud se mi svěří. A pokud se svěří, ocením jeho důvěru.

7. Budu učit své dítě sebekázni

 • S ohledem na věk dítěte mu budu přidělovat povinnosti a budu trvat na jejich pravidelném plnění.
 • Budu vyžadovat, aby své povinnosti dítě plnilo bez mého připomínání a kontroly.

8. Naučím své dítě pozitivnímu vidění světa

 • Budu své dítě učit hledat na všem také dobré stránky.
 • Budu projevovat důvěru v jeho síly, které má a může je uplatnit při překonávání obtíží.

9. Povedu dítě k aktivnímu trávení volného času

 • Budu upřednostňovat takové aktivity, kde dítě musí vyvíjet vlastní aktivitu.
 • Omezím sledování televize a počítačových her, zajistím přiměřené množství zájmových činností.
 • Budu mít přehled o tom, co dělá ve svém volném čase.

10. Budu se zajímat o to, s kým se mé dítě kamarádí a jaké jsou jeho postoje k návykovým látkám

 • Budu se zajímat o kamarády svého dítěte, jeho vztah k nim, o to, jací jsou, jak se chovají, co si mé dítě o nich myslí a jak jsou pro něj důležití.

 Zpracováno podle PhDr.H.Vrbkové – Život bez závislostí

 

*** 

Ani na sociální sítě se vše nehodí

1. Co nepatří do statusů

Co jednoznačně nepatří do statusů: intimnosti (ať už se to týká vašeho těla či vztahových skutečností jako například rozvodu), finanční úspěchy, dlouhosáhlé příběhy a vágní pasivně-agresivní komentáře typu: "Proč lidé mluví za zády druhých?" apod. Zvlášť pokud jsou určené konkrétním "přátelům" ze sociální sítě, které veřejně stejně nepojmenujete. I na sociálních sítích by měl probíhat "přátelský" boj v duchu fair play.

2. Pokuste se svými komentáři neurážet ostatní

Milujete ironii? Pak vězte, že ne všichni to z vašeho napsaného textu správně pochopí. K pochopení ironie je totiž obvykle nutné slyšet alespoň tón hlasu. Rejpavý komentář pak může vyznít skutečně urážlivě a za případné problémy to určitě nestojí.

3. Lidé nemusí vědět o každém vašem kroku

Samozřejmě existují jedinci, jež zajímá každý váš krok, obvykle se ale jedná o zoufalé jedince, protože příliš mnoho zpráv z vašeho denního života lidi spíše otravuje. Sdílejte se svými známými pouze skutečné perličky a omezte se max. na čtyři zprávy (odkazy) denně. I tak je to mnohdy moc.

4. Pozor na virtuální narcismus

Ano, člověk se musí občas pochválit sám, jelikož to za něj obvykle nikdo jiný neučiní, ale i zde platí pravidlo: "Všeho s mírou."

Je samozřejmě hezké, že jste zhubli 10 kg, uběhli 10 km, koupili si nový vůz, vyhráli konkurz na ředitele a k tomu ještě vyhráli ve sportce, nicméně tohle všechno většina lidí jednoduše slyšet nechce. A není to jen o závisti. Příliš mnoho úspěchů druhých může slabší jedince, či ty méně úspěšné, uvalit do mnohem větší deprese. A to přece nechcete?!

5. Ne všechny fotky jsou určené všem

Mnoho lidí má mezi přáteli na sociálních sítích kromě skutečných přátel mnoho známých, ale i kolegů či dokonce obchodních partnerů, a pokud je označíte na fotkách z vaší společné akce, kde vypadají poněkud společensky unaveně či jinak zdiskriminovaně, pak je můžete nejen pobavit, ale i společensky a pracovně zcela znemožnit.

6. Soukromé pozvánky na veřejnost nepatří

Pokud někoho určitého veřejně pozvete na kávu, pak akorát v druhých probudíte otázku: "A proč ne mě?" A už taková drobnost může některé jedince velmi ranit. Člověk by jednoduše neměl druhé zbytečně dráždit. I z hlouposti pak může vzniknout zbytečný problém.

7. Neotravujte druhé spamem

Pokud budete druhé neustále žádat o laskavosti kvůli herním aplikacím, pak se nedivte, že si vás lidé začnou ze svých přátel vyhazovat či vás dokonce blokovat. To samé platí o neustálém zasílání pozvánek na nejrůznější stránky apod.

8. Nebuďte příliš kontroverzní

Často můžete být v pokušení vyjádřit svůj názor k určité události, instituci apod., což je samozřejmě dobře. Nicméně vždy zvažte, kdo všechno tyto komentáře z vašich přátel může číst. Zůstaňte tedy i na sociálních sítích raději diplomaty.

Zdroje:

http://bezpecnostinformaci.wordpress.com/

zpracováno podle Dany Sokolové – Bezpečnost informací, 12. 3. 2012

***

 

Stres

Je označován jako zátěž, tlak, tíseň apod. Spoluutváří náš způsob života, stanovuje tempo a určuje rytmus, kterým žijeme,  součástí života je najít správnou rovnováhu mezi příliš velkým a malým stresem.

Stresor je činitel, který působící stres.

Stresová reakce je odpověď organismu na stres.

Stresor a stresová reakce se hovorově nazývá konflikt, úzkost, frustrace nebo nepříjemně pociťované situace.

Stres nemusí být vždy škodlivý, může být i užitečný, může aktivovat jedince k pozitivní reakci, po které zavládne vyváženost.

Negativním stresem  začneme ztrácet pocit jistoty a adekvátnost, cítíme přetížení, zoufalství, bezmoc, ztrátu. (třes rukou, tik, pocení, deprese, úzkost,  nervozita…)

Na konci 60. let minulého století sestavili američtí vědci T. H. Holmes a R. H. Rahe (Šnýdrová, 2006), na základě provedených výzkumů, stupnici působnosti různých stresorů, tedy stupnici sociální přizpůsobivosti, kterou nazvali teorie společenského přizpůsobení.

 Míra stresu – stupnice společenského přizpůsobení (Holmes + Rahe)

 Smrt manžela, manželky                                  100b

Rozvod                                                          73

Vězení                                                           63

Smrt v rodině                                                63

Zranění nebo nemoc                                     53

Sňatek                                                          50

Ztráta zaměstnání                                            47

Manželské problémy                                   45

Odchod do důchodu                                       45

Změna zdravotního stavu člena rodiny        44

Těhotenství                                                     40

Sexuální problémy                                          39

Přírůstek do rodiny                                      39

Přizpůsobení se nové práci                          39

Změna finanční situace                                    38

Smrt blízkého přítele                                       37

Změna v povolání                                           36

Manželské hádky                                        35

Velká půjčka                                                 31

Potíže s tchýní s tchánem                                29

Osobní úspěch                                             28

Manžel přestane nebo začne pracovat            26

Změna v životních podmínkách                  25

Změna v osobních zvycích                          24

Potíže se šéfem                                             23

Změna bydliště                                           20

Změna pracovní doby nebo podmínek           20

Změny ve společenském životě,sociál.aktivitách

                                                                    18

Malá půjčka                                                  17

Změna režimu spánku                                 16

Změna v rodinných vztazích                        15

Změna stravy                                                 15

Dovolená, prázdniny                                     13

Vánoce                                                            12

Malé porušení zákona                                  11

 Pokud na člověka tyto stresory působí současně, body se sčítají a při součtu bodů 150 je podle této teorie až 5 0% možnost vzniku onemocnění, pocházejícího ze stresu.

Pokud zohledníme tuto stupnici dětským životním situacím (tučně), zjistíme, že i děti mohou být stresem významně ohroženi. Rodiče by měli být schopni dětem pomoci.

Důležitá je v tomto ohledu prevence.

Dětem doporučujeme:

 •       každodenní pohyb na čerstvém vzduchu
 •       pohybové aktivity – vycházky, hry v přírodě, míčové hry, jízda na kole, plavání,   lyžování, bruslení, sáňkování, bobování, aj.
 •       pravidelné zájmové kroužky – děti nepřetěžují, ale vedou k zodpovědnosti a rozvoji mimoškolních aktivit, hledání opravdových kamarádů, pocitu prospěšnosti, seberealizaci
 •     každodenní hovory s rodiči – co se dětem za den podařilo – pochvala, co se nepodařilo – proč, jak napravit, povzbudit, pomoci
 •      manuální zaměstnání – kreslení, malování, modelování, vyrábění, pomoc na zahradě, v domácnosti

 Zdroje:

http://psychologie-pedagogika.studentske.cz/2008/06/stres.html

http://nadrevo.blogspot.cz/2010/01/pracovni-vykon-stres.html

 

***

Rodičovská ochrana

Pokud hledáte efektivní nástroj, který pomůže získat dohled nad aktivitou, která se odehrává na vašem počítači, dostali jsme z PPP Brno nabídku k vyzkoušení zdarma softwaru Pinya Gard, který poskytne kompletní přehled o aktivitě na vašem PC.

 

Pomůže chránit vaše děti před:

 • Kyberšikanou
 • Zneužíváním      sociálních sítí
 • Nebezpečným      chováním na internetu
 • Škodlivými      vlivy

 

Během krátké doby (cca 1měsíc) by měla být připraven software i pro smartphony.

***

Kyberšikana 

Velké poděkování patří por. Mgr. Zdeňce Procházkové z oddělení prevence Krajského ředitelství P ČR Jihomoravského kraje, která pro rodiče žáků všech pátých tříd každoročně připravuje na první třídní schůzky besedu na velmi aktuální téma kyberšikana. S jejím svolením můžete shlédnout prezentaci k této problematice.

 

kyberšikana - rodiče Rosice .pdf

***

 

Emoční odolnost dětí 

Materiál je přejat z časopisu Prevence - první čtvrtletí 2021 ve spolupráci s www.život-bez-zavislosti.cz

 

Emoční odolnost dětí.pdf

***

Edibles

odkaz jsme obdrželi od okresní metodičky prevence z PPP Brno, Sládkova 45

https://www.vitalia.cz/clanky/drogy-ve-forme-cukrovinek/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

 

***