Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Ekoškola > Ekokroužek > Akce > ŽÁKOVSKÁ EKOKONFERENCE

ŽÁKOVSKÁ EKOKONFERENCENa konci měsíce dubna jsme přijali pozvání na žákovskou Ekokonferenci, která se uskutečnila 21. června 2018. Akce je každoročně pořádána místní ZŠ a MŠ společně s Klubem ekologické výchovy a koná se v prostorách Křtinského zámku. Nejen, že jsme si přivezli spousty nových poznatků a mnoho inspirace, ale mohli jsme se pokochat tímto kulturním, historickým i turisticky významným místem, které se nachází severovýchodně od Brna.

Cílem této každoročně opakující se akce je prohloubit vztah žáků k životnímu prostředí, naučit děti vzájemné komunikaci a obhájení svých názorů. Konference se mohou zúčastnit žáci okolních škol od 3. až po 9. ročníky a to jak v kolektivu tak jednotlivci. 

Účastníci mají za úkol zpracovat jakékoliv téma vztahující se k udržitelnému rozvoji (od pozorování výskytu organismů nebo jejich mapování až ke třídění odpadů).
Mohou prezentovat činnosti, které vykonávají ve škole nebo ve svém volném čase. Pro svoji prezentaci na konferenci si žáci připraví krátké vystoupení v délce přibližně 5 minut formou PowerPoint prezentace, posterů, apod.

O výběru účastníků na konferenci rozhoduje škola. My jsme zvolili členky Ekotýmu, konkrétně Lenku Šoltésovou, Karolínu Fabíkovou a Moniku Přinesdomů, kterým patří velká pochvala a dík za přípravu, výstup a prezentaci naší ZŠ. Děvčata zpracovala téma týkající se dopravy v obci Rosice. Se shromážděním dat a výzkumem pomohli také ostatní žáci a učitelé, kteří se tímto tématem zabývali na Den Země.

Také kolegové z okolí prezentovali zajímavá fakta nebo inspirativní akce konané na jejich školách. Zazněla např. tato témata: problematika množících se odpadů z obalů, záhady jedinečné Býčí skály, zajímavosti z říše včel, zpracování i využití sezónních a lokálních potravin, vodní a odpadové hospodářství obcí Moravského krasu, kácení tropických deštných pralesů, vymírání zvířat v důsledku lidského chování a chyb, apod.

Součástí programu byla také odborná přednáška Mgr. Jany Petrákové z Pedagogické fakulty MU, na téma Plastový oceán.

Jak jsem již zmínila na začátku, akce byla obrovským přínosem nových poznatků, informací, ale také inspirací a jakousi osvětou. Děkujeme za pozvání a budeme se těšit na další ročníky!

IMG_20180621_120353.jpg