Základní skola Rosice, okres Brno - venkov
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Aktuality > Školní družina > Celoroční plán

Roční plán školní družiny ZŠ Rosice pro školní rok 2017/2018

 

 • ŠD má 7 oddělení. Jednotlivá oddělení jsou rozdělena následovně:
 • První oddělení navštěvují žáci 2,B, doplňují je žáci třetích tříd – vedoucí vychovatel Dušan Horňák.
 • Druhé oddělení navštěvují žáci 2.A, doplňují je žáci třetích tříd- vychovatelka Miluše Večeřová.
 • Třetí oddělení navštěvují žáci 1.A, doplňují je žáci třetích tříd - vychovatelka Eva Hájková.
 • Čtvrté oddělení navštěvují žáci 1.B, doplňují je žáci třetích tříd - vychovatelka Kristýna Stejskalová.
 • Páté oddělení navštěvují žáci 1.C, doplňují je žáci třetích tříd - vychovatelka Andrea Raveánová.
 • Šesté oddělení navštěvují žáci 2.C, doplňují je žáci třetích tříd - vychovatelka Pavla Hanušová.
 • Sedmé oddělení navštěvují žáci čtvrtých tříd, doplňují je žáci třetích tříd – vychovatelka Jana Nekužová.
 • Maximální kapacita dětí na všech odděleních je 210 dětí. K 1. září je přihlášení 208 dětí.
 • Přístup do ranní družiny mají všechny přihlášené děti. Provoz ranní družiny bude zahájen 4. 9. a bude probíhat každý den od 6,30 - 7,40 hod. Po vyučování vodí žáky do ŠD třídní učitelé. Tam si žáky převezme vychovatelka.
 • První školní týden bude pokračovat již šestým rokem projekt poznávání školy skrz žáky devátých tříd a každému prvňáčkovi bude přidělen JEHO DEVÁŤÁK. Ten mu bude nápomocen nejenom v prvních dnech školní docházky, ale bude se něj moci obracet i v průběhu celého školního roku. Zpočátku bude také asistovat při příchodu do školní družiny a při obědě. Po společném plánu na daný den následuje rekreační činnost určená pro odpočinek z výuky. Každý žák má možnost výběru podle svého přání: stolní a společenské hry, knihy a časopisy, kreslení, modelování, hry s dalšími hračkami, odpočinek na koberci atd.
 • Školní jídelnu školní družina využívá po ukončení výuky žáků. V této době je ve školní jídelně relativní klid, neboť ostatní žáci mají vyučování. Vychovatelky se zaměří na správné stolování, a to zvláště u žáků prvních tříd, kteří nejsou prozatím s provozem školní jídelny obeznámeni. Po odpočinku a obědě následuje zaměstnání. Obsah vzdělávacího programu ŠD navazuje na 1.stupeň ZŠ a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Týdenní skladbu zaměstnání obdrží všichni žáci, respektive rodiče, aby měli představu o náplni činnosti ŠD.

Hlavní úkoly pro tento rok:

 • Téma pro letošní školní rok: Naše planeta. Dětem se budeme snažit přiblížit místa na naší planetě, různé zvyky, etnika a odlišnosti klimatické, místopisné a kulturní . Téma bude motivační v průběhu roku ve všech činnostech - výtvarné, pracovní, hudební atd.
 • Nastavení pravidel, kde se děti mohou pohybovat volně a mají radost z práce, ale zároveň mají pevné mantinely.
 • Věkově diverzifikované práce. Činnosti, které odpovídají jak potřebám a schopnostem mladších, tak i starších dětí.
 • Posílení samostatnosti dětí u všech činností. Podpora samostatné práce, sebeobsluhy, řešení problémů v rámci kolektivu atd.
 • Úzká spolupráce s třídními učiteli, s rodiči, se školní psycholožkou.
 • Tematické dny a celodružinové akce, kdy se potkávají děti napříč odděleními.
 • Kladný vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou, zodpovědnost k přírodě.
 • Věková různorodost, diverzifikace činností a podpora individuality dítěte. Snaha, aby pocítily úspěch všechny děti. Aby byly všechny děti v kolektivu šťastné a přijímané.

 

 

Měsíc

Měsíční blok

 

Tematické okruhy

-       Konkrétní výstupy a rámcové návrhy činností

 

 

 

 

Září

 

 

 

 

 

 

 

Mí kamarádi

·        Stanovuje si pravidla soužití

·        Komunikuje se spolužáky včetně žáků z jiných tříd na oddělení

·        Nebojí se vyjádřit v kolektivu

·        Učí se tolerovat odlišné jedince a jejich názory

Chováme se ohleduplně

·        Zvládá sám rozlišit bezpečné chování v rámci školní družiny

·        Chová se ohleduplně při hrách

·        Zná základní čísla 150, 155, 158, (112)

Sportovní hry

·        Zná základní pravidla fotbalu

·        Hraje fair-play

·        Seznámení se školní zahradou

·        Seznámení se školním hřištěm

·        Respektuje pravidla bezpečnosti při sportovních aktivitách

Planeta Země

·        Umí rozdělit Zemi na kontinenty a ví, že náš kontinent se nazývá Evropa

·        Ví, že žijeme v České republice blízko města Brna

·        Má základní povědomí o tom, že na planetě Zemi nejsme sami.

·        Ví, že jsou i jiné kontinenty

Zeleň

·        Práce s přírodními materiály, které se pojí s jednotlivým ročním obdobím

·        pozorování změny přírody

·        projekt herbář – snaha o sběr květin typických pro naše podnebí

·        porovnání flory u nás a ve světě

 

 

 

 

 

 

Říjen

 

 

Školní družina – seznámení se

·        Jednotlivé aktivity ve školní družině

·        Práce s materiálem

·        Vše má své místo

Respektovat a být respektován

·        Normy chování

·        Správné chování a odlišnosti jedinců

·        Vzájemný respekt k sobě i k vyučujícím

·        Podpora tolerance

·        Podpora sebehodnocení a nesouzení druhých

Podzim

·        Barvy pojící se s podzimem

·        Zná podzimní měsíce

·        Výtvarné materiály spojené s podzimem

·        Změny v přírodě

Česká Republika a nejbližší státy

·        Naše tradice v komparaci se světem

·        Rosicko a okolí, místo, kde bydlím

·        Střední Evropa a státy kolem nás

·        Slovensko -projekt

Člověk mezi lidmi

·        Věková heterogenita – pomoc starších mladším a umění se přizpůsobit

·        multikulturalismus – snaha přiblížit ostatní světové kultury, náboženství a hledat rozdíly i společné znaky.

·        Návštěva domova důchodců (připravené kulturní vystoupení žáků)

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

Rozmanitosti přírody

·        Rozmanitá příroda v Evropě

·        Jehličnaté a listnaté stromy u nás

·        Evropská příroda

·        podnebné pásy ve světě. Důsledky změny klimatu

·        Fauna a flora odlišná od Evropy

Sportovní hry

·        Podpora pravidel fotbalu a vybíjené

·        Další pohybové hry

·        Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách

·        Rozvoj hrubé motoriky

·        Základy fair play, snaha o podporu řešení sportovních situací v rámci kolektivu

Evropa

·        Evropské státy

·        Heraldika, znaky, vlajky a typické státní symboly

·        stavby v Evropě (Eiffelova věž, Big Ben, Hradčany, atd.)

·        Odlišnosti se současností i s předchozími lidmi

·        Evropská kultura, demokracie

·        Projekt Francie, Itálie

Zdravý životní styl

·        Společné vaření (perníčky, jednohubky a podobně)

·        návštěva školní kuchyně – rozhovor s kuchařkami jak se co vaří a proč máme právě takováto jídla

·        Příprava jídla typická pro různé státy (projekt dětí)

·        Rozdělení potravin podle vhdnosti a nevhodnosti (projekt dětí)

·        Ovoce a zelenina která léčí. Význam ovoce a zeleniny v našem jídelníčku.

·        Sportovní a pohybové aktivity.

 

 

 

 

 

 

Prosinec

 

 

Zimní svátky

·        Zlepšení manuálních dovedností

·        Zlepšení jemné motoriky

·        Výrobky k vánocům

·        Přáníčka a dárky

Křesťanské státy a země/Jižní Amerika

·         Vatikán jako bašta křesťanství

·         Latinská Amerika

·         příroda v pralesech

·         Projekt - Brazílie, Argentina

Počátky Křesťanství, vánoční tradice, zvyky

·         Ježíšův příběh

·         Biblické příběhy

·         Základní představení Bible

·         Svátky a tradice u nás a ve světě

Příroda v zimě

 • Mikulášská nadílka spojená s příběhem o Mikulášovi.
 • Vánoční besídka.
 • Vycházky do zimní přírody.
 • Pokusy se sněhem. Tání a mrznutí. Různá skupenství vody.
 • Zvyky a tradice v jiných zemích. Oslavy Vánočních svátků ve světě.
 • Severní krajiny. Promítání z cest.

 

 

 

 

 

 

Leden

 

 

Pravidla chování

·         Nastavení pravidel po prázdninách

·         Zhodnocení prázdnin

·         Respektování se navzájem

Sportovní hry

·         Základní pravidla méně tradičních sportů (pétanque, frisbee, florbal)

·         Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách

·         Rozvoj hrubé motoriky

·         Pohyb v tělocvičně a sportovní aktivity v uzavřených prostorách

·         Hraní fair play

Zima

·         Zná zimní měsíce

·         Rozvoj pohybových aktivit a činností v zimě

·         hodiny – poznávání času

Severní Amerika

·         Významné stavby severní Ameriky (Socha svobody, Mount Rushmore, Niagarské vodopády )

·         Specifická zvířata pro severní Ameriku

·         Projekt USA, Kanada

Voda

·         Sněhové radovánky, stavění sněhuláků.

·         Slepé mapy a doplňování vodstva na mapě.

·         Vycházka k Bobravě.

·         Význam vody pro rostliny. Práce na školní zahradě.

 

 

 

 

 

Únor

 

 

Masopust

·         Výroba masek

·         Představení masopustních svátků

Asie

 • Odlišné zvyklosti Japonské kultury

·         Kultura Japonska (samurajové, architektura)

·         Památky Číny (Terakotova armáda, Velká čínská zeď)

·         Kaligrafie

·         Projekt Čína, Japonsko, Vietnam

Energie

 • Živly – voda, oheň vítr - Bezpečnost při práci s nimi.
 • Rozdělávání ohně.
 • Školní zahrada – opékání.
 • Význam elektřiny pro moderního člověka.
 • Získávání energie u nás a ve světě.

 

 

 

 

 

Březen

 

 

Ostatní náboženství

·         Porovnání náboženství v nekřesťanském světě

·         Tolerance odlišností

·         Toulky po jiných kontinentech

Sportovní hry

·         Základní pravidla méně tradičních sportů (pétanque, frisbee, florbal)

·         Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách

·         Rozvoj hrubé motoriky

·         Pohyb v tělocvičně a sportovní aktivity v uzavřených prostorách

·         Hraní fair play

Austrálie

·         specifická příroda a zvířata Austrálie

·         Stavby (opera v Sydney)

·         Projekt Austrálie

Doprava

 • Simulace dopravních situací.
 • Dopravní značky, poznávačky a soutěže.
 • Dopravní výchova.
 • Různé dopravní prostředky ve světě. Zvířata jako dopravní prostředek.

 

 

 

 

 

 

Duben

 

 

Aprílový týden

·         Den naruby

·         Komiksová tvorba

·         Šifrování a logické hádanky

Jaro

·         Poznáváme květiny a přírodu specifickou pro toto období

·         Tvoření z jarních materiálů

Afrika

·         Umělecké a kulturní specifika Afriky

·         Egypt a Pyramidy

·         Téma otroctví a svoboda lidí

·         přírodní náboženství a národy

·         Projekt Egypt, vybrané africké státy

Den Země

 • Úklid na školní zahradě a cestě na zahradu.
 • Důležitost třídění odpadků.
 • Projekt „vyčistíme Česko“ - sběr odpadků v okolí školy.
 • Jarní práce na zahradě.
 • Sportovní den.
 • Návaznost na celoškolní akci

 

 

 

 

 

Květen

 

 

Květiny

·         Poznávání květin typických pro ČR

·         Přírodní barvy

·         Kresba

·         herbář

Sportovní hry

·         Základní pravidla méně tradičních sportů (pétanque, frisbee, florbal)

·         Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách

·         Rozvoj hrubé motoriky

·         Pohyb v tělocvičně a sportovní aktivity v uzavřených prostorách

·         Hraní fair play

Zajímavosti – Celý svět

·         slepé mapy

·         Český stát v porovnání se světem

·         zajímavosti o planetě Zemi

·         Státní vlajky a hymny

·         Země a témata na přání dětí

Rosice a okolí

 • Neztratíme se – procházky a výlety do okolí a na významná místa Rosic
 • Četba o historii Rosic
 • Kresba památek Rosicka
 • Kresba znaku Rosic.
 • Návštěva volební místnosti při parlamentních volbách

 

 

 

 

 

Červen

 

 

Svět a vesmír

·         Zakončení celoročního tématu

·         Budoucnost lidstva

·         Mimozemské civilizace

·         Objevování vesmíru

·         opakování celoročního tématu

Ideální škola – hodnocení roku

·         Umění argumentace

·         Snaha o formulování vlastních názorů

Léto

·         Pravidla bezpečnosti o prázdninách

·         Telefonní čísla integrovaného záchranného systému

·         Letní sporty

Živočichové

 • Projekt starání se o zvířátko. Kresba zvířat různými technikami.
 • Rozlišování zvířat podle výskytu, velikosti a dalších znaků. Práce s internetem.
 • Písně o zvířatech (delfíni, Kozel, Metro pro Krtky a další).
 • Popis zvířete – zlepšení vyjadřovacích schopností.
 • Zvířata na planetě Zemi. Povídání o ZOO, o držení zvířat v zajetí.

 

 

Název tématu k ekovýchově

Návrh pracovních okruhů

 

Zeleň

 

Práce s přírodními materiály, které se pojí s jednotlivým ročním obdobím

pozorování změny přírody

projekt herbář – snaha o sběr květin typických pro naše podnebí

porovnání flory u nás a ve světě

 

Člověk mezi lidmi

 

Věková heterogenita – pomoc starších mladším a umění se přizpůsobit

multikulturalismus – snaha přiblížit ostatní světové kultury, náboženství a hledat rozdíly i společné znaky.

Návštěva domova důchodců (připravené kulturní vystoupení žáků)

 

 

Zdravý životní styl

 

Společné vaření (perníčky, jednohubky a podobně)

návštěva školní kuchyně – rozhovor s kuchařkami jak se co vaří a proč máme právě takováto jídla

Příprava jídla typická pro různé státy (projekt dětí)

Rozdělení potravin podle vhdnosti a nevhodnosti (projekt dětí)

Ovoce a zelenina která léčí. Význam ovoce a zeleniny v našem jídelníčku.

Sportovní a pohybové aktivity.

 

Příroda v zimě, vánoční tradice, zvyky

Mikulášská nadílka spojená s příběhem o Mikulášovi.

Vánoční besídka.

Vycházky do zimní přírody.

Pokusy se sněhem. Tání a mrznutí. Různá skupenství vody.

Zvyky a tradice v jiných zemích. Oslavy Vánočních svátků ve světě.

Severní krajiny. Promítání z cest.

 

Voda

 

 

Sněhové radovánky, stavění sněhuláků.

Slepé mapy a doplňování vodstva na mapě.

Vycházka k Bobravě.

Význam vody pro rostliny. Práce na školní zahradě.

 

 

Energie

 

Živly – voda, oheň vítr - Bezpečnost při práci s nimi.

Rozdělávání ohně.

Školní zahrada – opékání.

Význam elektřiny pro moderního člověka.

Získávání energie u nás a ve světě.

 

Doprava

 

Simulace dopravních situací.

Dopravní značky, poznávačky a soutěže.

Dopravní výchova.

Různé dopravní prostředky ve světě. Zvířata jako dopravní prostředek.

 

 

Den Země

 

Úklid na školní zahradě a cestě na zahradu.

Důležitost třídění odpadků.

Projekt „vyčistíme Česko“ - sběr odpadků v okolí školy.

Jarní práce na zahradě.

Sportovní den.

Návaznost na celoškolní akci

 

Rosice a okolí

 

Neztratíme se – procházky a výlety do okolí a na významná místa Rosic.

Četba o historii Rosic.

Kresba památek Rosicka.

Kresba znaku Rosic.

Návštěva volební místnosti při parlamentních volbách.

 

Živočichové

 

Projekt starání se o zvířátko. Kresba zvířat různými technikami.

Rozlišování zvířat podle výskytu, velikosti a dalších znaků. Práce s internetem.

Písně o zvířatech (delfíni, Kozel, Metro pro Krtky a další).

Popis zvířete – zlepšení vyjadřovacích schopností.

Zvířata na planetě Zemi. Povídání o ZOO, o držení zvířat v zajetí.

Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly