Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Přihlášení do aplikací > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 12 24 35

Do školy začnou chodit i žáci druhého stupně

Datum konání: 10. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci.

Od pondělí 10. května 2021 by mělo dojít k dalšímu rozvolnění protiepidemiologických opatření i v Jihomoravském kraji, v jehož důsledků by se organizace výuky na ZŠ Rosice měla velmi pravděpodobně změnit následujícím způsobem:

 • Žáci prvního stupně budou pokračovat ve vzdělávání rotačním způsobem výuky jako dosud. Žáci 2. stupně začnou do školy docházet k prezenční výuce rotačním způsobem podobně jako žáci prvního stupně. Pro žáky ZŠ Rosice to znamená konkrétně, že:
  • Od 10. 5. do 14. 5. se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci ve třídách 6. a 8. ročníku. Distančně bude v tomto týdnu probíhat výuka pro žáky tříd 7. a 9. ročníku.
  • Od 17. 5. do 21. 5. se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci ve třídách 7. a 9. ročníku. Distančně bude v tomto týdnu probíhat výuka pro žáky tříd 6. a 8. ročníku.
  • Výuka se bude v tomto režimu střídat po týdnech a bude probíhat podle stálého rozvrhu hodin platného od září 2020. Výjimkou budou volitelné předměty v 7. – 9. ročníku, jejichž výuka nepůjde realizovat v homogenních skupinách a bude tedy probíhat nadále pouze distančním způsobem.
 • Žáci druhého stupně budou po dobu přítomnosti ve škole dvakrát týdně testováni antigenními testy, vždy v pondělí a ve čtvrtek. U žáků prvního stupně se s účinností od 3.5. sníží počet testováni antigenními testy na jedenkrát týdně, a to první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Je žádoucí, aby se žáci v tyto dny do školy dostavili nejpozději v 7:30 hodin.
 • Žáci v prezenční výuce budou muset nosit ochranu úst a nosu.
 • Pro stálé strávníky z 2. stupně bude po dobu prezenční výuky oběd ve školní jídelně přihlášen automaticky. Rodiče musejí reagovat na aktuální přítomnost svých dětí ve škole, a pokud zůstanou doma, musejí obědy odhlásit obvyklým způsobem sami. Vařit se bude pouze jedno jídlo.

Pokud nastanou změny spojené s vývojem epidemiologické situace, které by měly tento systém výuky měnit, budeme vás neprodleně informovat.


Autor: František Pokorný Publikováno 30. 4. 2021 11:18

Výsledky zápisu do 1. tříd

Ve dnech 7. a 8. dubna 2021 proběhl zápis dětí do 1. tříd. Zápis se konal již druhým rokem bez přítomnosti dětí. Rodiče využili jak možnost přinést žádost o přijetí osobně, tak i další způsoby, které byly v souladu s metodikou MŠMT.

Celkem bylo do 1. tříd zapsáno 52 chlapců a a 36 dívek. Současně ještě probíhá řízení o odkladu školní docházky, které se týká dvaceti čtyř dětí. Pro školní rok 2021/2022 tedy plánujeme otevření čtyř prvních tříd.

Schůzku rodičů budoucích prvňáčků plánujeme na 30. 8. 2021.

Velmi se na naše budoucí prvňáčky těšíme a děkujeme za spolupráci kolegyním z mateřské školky, rodičům za hladký průběh zápisů a také Radě města Rosice, která na svém zasedání schválila každému našemu prvňáčkovi  příspěvek na pomůcky ve výšce 1000 Kč na žáka. Je to opravdová pomoc v ten pravý čas. 

 Přílohy:

 

 

zápis.jpg


Autor: Jaroslava Kroupová Publikováno 23. 4. 2021 13:58

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání (k přijímacím zkouškám na SŠ)

Datum konání: 26. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci.

Před přijímacími zkouškami na střední školy podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví budou muset žáci absolvovat test na covid-19, který nebude starší než sedm dní. Test pro žáky, kteří navštěvují Základní školu Rosice provede naše škola. Podmínkou pro umožnění vykonání přijímací zkoušky je potvrzení o negativním výsledku tohoto testu, které taktéž vystaví naše škola.  

Informace se týká žáků 9. ročníků i zájemců, kteří budou konat přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Celou informaci si můžete přečíst v odkazech ZDE a ZDE.

Termín testování je nutno předem dohodnout na telefonním čísle 546 412 361 nebo mailem na adrese mala.petra@zsrosice.eu. Potvrzení o negativním výsledku bude vystaveno bezprostředně po provedení testu. Výsledek testu je znám do 15 minut.


Autor: František Pokorný Publikováno 14. 4. 2021 10:34

Informace k organizaci výuky v ZŠ Rosice od 12. dubna 2021

Datum konání: 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci.

Od pondělí 12. dubna 2021 bude vzdělávání v ZŠ Rosice probíhat následujícím způsobem:

 • Žáci prvního stupně se budou vzdělávat rotačním způsobem výuky – týden prezenční výuky a týden distančního vzdělávání. Při prezenční výuce se budou učit dle rozvrhu hodin platného před uzavřením škol. Žáci se budou střídat následujícím způsobem:
  • Od 12. 4. do 16. 4. se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci ve třídách 1. ročníku, 4. ročníku a třídy 3. A a 3. B. Distančně bude v tomto týdnu probíhat výuka pro žáky tříd 2. ročníku, 5. ročníku a tříd 3. C a 3. D.
  • Od 19. 4. do 23. 4. se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci ve třídách 2. ročníku, 5. ročníku a třídy 3. C a 3. D. Distančně bude v tomto týdnu probíhat výuka pro žáky tříd 1. ročníku, 4. ročníku a tříd 3. A a 3. B.
  • Výuka se bude v tomto režimu střídat po týdnech. 
 • Žáci budou po dobu přítomnosti ve škole dvakrát týdně testováni antigenními testy, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Je žádoucí, aby se v tyto dny do školy dostavili nejpozději v 7:30 hodin.
 • K povinnému testování žáků ve školách (z Mimořádného opatření MZ):
  Prezenční vzdělávání ve škole se umožňuje pouze tehdy, pokud žák
  a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. Úplné znění MO naleznete ZDE.
 • Žáci v prezenční výuce budou muset nosit ochranu úst a nosu.
 • Žáci 2. stupně se budou nadále vzdělávat distančním způsobem výuky jako dosud.
 • Pro žáky na prezenční výuce bude v provozu školní družina, a to ranní i odpolední. Ranní část bude v době od 6:30 do 7:30, odpolední část započne po skončení výuky ve třídách a bude v provozu do 16:30 hodin.
 • Pro stálé strávníky po dobu prezenční výuky bude oběd ve školní jídelně přihlášen automaticky. Rodiče musejí reagovat na aktuální přítomnost svých dětí ve škole, a pokud zůstanou doma, musejí obědy odhlásit obvyklým způsobem. Vařit se bude pouze jedno jídlo.

Pokud nastanou změny spojené s vývojem epidemiologické situace, které by měly tento systém výuky měnit, budeme vás neprodleně informovat.


Autor: František Pokorný Publikováno 7. 4. 2021 11:55

Péče ZŠ Rosice o děti zaměstnanců vybraných profesí končí

Datum konání: 12. 4. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti se skončením nouzového stavu dnem 11.04.2021 končí platnost rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje, kterým byla naší škole nařízena péče o děti od 2 do 10 let rodičů vybraných profesních skupin.
Výše uvedené znamená, že od 12.04.2021 určené školy a školská zařízení péči o tyto děti již neposkytují.
 
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají níže uvedené profese, od 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol a do svých běžných základních škol - školních družin a školních klubů (pokud se jedná o žáky 1. stupně základní školy).
 
Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Autor: František Pokorný Publikováno 7. 4. 2021 17:57

Webinář pro rodiče

Datum konání: 14. 4. 2021

Webinář pro rodiče 14.4.2021.jpg


Autor: František Pokorný Publikováno 2. 4. 2021 19:50

Webinář s MUDr. Taťjanou Horkou

Datum konání: 8. 4. 2021

MAP Kuřim webinář 8.4.2021.jpg


Autor: František Pokorný Publikováno 2. 4. 2021 19:49

Týden Země v naší škole

Datum konání: 19. 4. 2021 - 23. 4. 2021

Den Země je den věnovaný Zemi a každoročně se koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde především o ekologicky motivovaný svátek.

Vzhledem k současné situaci, jsme nahradili tradiční jednodenní oslavu týdenní výzvou, které se mohou účastnit kolektivy tříd a vybrat si jednu, dvě nebo i více aktivit. Celou akci pořádáme ve spolupráci se SVČ, jejichž pracovníkům patří poděkování za pomoc při zajištění venkovního tělocviku. Věříme, že si nejen něco hezkého vyrobíte, ale že také uklidíte kousek prostranství kolem sebe a trochu si zacvičíte.

Krásné jarní dny i s oslavami Dne Země.

 

Výzvy k týdnu Země.pdf

SVČ venkovní tělocvik.pdf 

Den_zeme_2017.jpg


Publikováno 30. 3. 2021 11:29

Zápis dětí do 1. tříd

Datum konání: 7. 4. 2021 - 8. 4. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že doposud nejsou známé pokyny MŠMT k organizaci zápisů do 1. tříd a množí se dotazy od vás: JAK TO LETOS BUDE, rozhodlo se vedení školy, že zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví bez přítomnosti dětí ve škole a to v době od 7. dubna do 8. dubna 2021.

Všechny formuláře potřebné k vyplnění a doručení jsou uvedeny pod číslem 1-6 níže. Současně umístíme všechny formuláře do budovy školy ve vestibulu a to od 29. 3. do 31. 3., kde si je můžete vyzvednout v době od 9:00 do 11:00 v papírové podobě.

Vzhledem k výše uvedené situaci zvolte, prosíme, způsob podání přihlášky (formulář 1), který je pro vás realizovatelný v tomto pořadí:

 1. Elektronicky nejlépe datovou schránkou (ID školy je 98smrza) nebo mailem s elektronickým podpisem, nestačí pouhý email ani scan podepsané žádosti jako jeho příloha! Identifikační číslo dítěte, pod kterým bude oznámeno, zda dítě bylo k základnímu vzdělávání přijato, vám bude přiděleno také přes datovou schránku nebo emailem.
 2. Osobně v některém z uvedených termínů přijdete do školy (při dodržení všech zásad vyplývajících z mimořádných opatření MZČR pro zabránění šíření covidu, kdy z důvodu bezpečnosti budou rodiče vpouštěni k odevzdání formulářů jednotlivě). Zde také obdržíte identifikační číslo dítěte, pod kterým bude oznámeno, zda dítě bylo k základnímu vzdělávání přijato. Osobně je přihlášky možné odevzdávat ve škole od středy do čtvrtka, tj. 7. 4. a 8. 4. 2021 vždy od 14:00 do 17:00. V tyto dny a hodiny budou otevřeny oba vchody do školy- zvlášť pro zákonné zástupce chlapců (hlavní vchod) a zvlášť pro zákonné zástupce dívek (vchod školní družiny).

Přihlášky a formuláře 2-6 je možné poslat jako přílohu prostým emailem. Kopie rodného listu vašeho dítěte bude ihned po zapsání k základnímu vzdělávání či povolení odkladu povinné školní docházky skartována.

  Formuláře k vyplnění, přílohy k žádosti pro zápis dětí do 1. třídy:

 1. Přihláška k základnímu vzdělávání
 2. Přihláška a zápisní list do školní družiny.doc
 3. Zápisní list do 1.tř. 2021.pdf
 4. Hejný průzkum 2021.pdf
 5. Přihláška ke stravování děti 2021.doc
 6. Prostá kopie rodného listu dítěte

Kritéria přijetí:

     - přednostně budou přijaté děti s trvalým bydlištěm v Rosicích a z naší spádové oblasti

     - maximální počet přijatých dětí bude 100

Uvažujete o odkladu školní docházky o jeden rok?

V souladu se Školským zákonem je třeba dodržet tento postup:   

 1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, vyplní žádost o odklad školní docházky
 2. Žádost o odklad školní docházky bude doložena odborným posouzením oprávněnosti odkladu, a to odborným lékařem a rovněž příslušným školským poradenským zařízením. Tato doporučení je možno doložit dodatečně (nejlépe do konce května)
 3. Ředitel školy, po posouzení žádosti, vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky o jeden rok

 Formulář k vyplnění a odeslání v případě odkladu:

 1. Žádost o odklad školní docházky

Pokud z mimořádně závažných důvodů nebudete moci formuláře do čtvrtka 8. 4. 2021 poslat nebo doručit, pište nebo volejte paní zástupkyni ředitele školy, PaedDr. Jaroslava Kroupová, kroupova.jaroslava@zsrosice.eu, tel.: 546 412 361, mobil: 733 713 011


Autor: Jaroslava Kroupová Publikováno 4. 3. 2021 11:39

Přijímačky na SŠ 2020/2021

Datum konání: 3. 5. 2021 - 19. 5. 2021

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

 • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021 (na víceletých gymnáziích je to 5. května a 6. května 2021).
 • Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku i přesto vždy v obou termínech ve škole uvedené na přihlášce, která jednotnou přijímací zkoušku koná!

 

 • Je-li součástí kritérií pouze školní přijímací zkouška, nesmí se konat ve stejný den, jako jednotná přijímací zkouška.
 • Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května 2021 (resp. 5. května 2021, není-li součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška) do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky.
 • Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.

 

 • Pokud se na daný obor vzdělání nekoná školní ani jednotná přijímací zkouška, oznámí to ředitel školy uchazečům do 19. března 2021.
 • Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky.

 

 • Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

 

 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021.
 • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Autor: Mgr. Vilma Richterová Publikováno 17. 3. 2021 8:49

Novější 1 3 12 24 35

Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly

Aktuality