Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Přihlášení do aplikací > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 13 24 36

Brigáda na školní zahradě 2021

Datum konání: 19. 7. 2021

školní zahrada.png01.jpg

 

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce z řad dětí na pomoc na školní zahradě a to v termínech:

19. 7. 2021 od 9:00 do 11:00

  9. 8. 2021 od 9:00 do 11:00

Sraz na zahradě.

Účastníci akce budou odměněni nejen pocitem dobře vykonané práce, ale také pochvalou a chladnou pochoutkou.

                           

                                                                                                                          Mgr. Adéla Koblížková


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 24. 6. 2021 19:37

Nejlepší literární práce žáků 6. ročníku jsou k vidění v rosické knihovně

 

Během distanční výuky žáci 6. ročníku samostatně zpracovávali v literatuře dva projekty.

Na podzim dostali za úkol zamyslet se nad vlastní přečtenou knihou z různých úhlů a svoje myšlenky výtvarně zpracovat do lapbooku, což je v překladu kniha do klína. Účelem lapbooku je vytvořit si myšlenkovou mapu o nějakém tématu. A tak se žáci rozepsali o autorovi knihy, popsali hlavní hrdiny, stručně napsali obsah knihy, vypsali si citát a knihu zhodnotili.

Na jaře pracovali šesťáci téměř měsíc na projektu Povídka. Postupně četli, poslouchali nebo se dívali na krátké filmy. V projektu se pak vyjádřili ke čtyřem vybraným povídkám.

Obsahově i vzhledově jsou některé projekty na vysoké úrovni, žáci ukázali, že dokážou nad texty přemýšlet a vytvořit vlastní skoro umělecká díla. Proto jsme se rozhodli jejich práce představit veřejnosti.  Nad umístěním výstavky jsme dlouho nepřemýšleli. Kam jinam patří literární práce než do knihovny. Výstavku si můžete prohlédnout až do konce prázdnin. Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.

                                                                       Mgr. Jana Odehnalová

Adriana Haráková 6. C.jpgNella Čierna 6. C.jpg

 
Tomáš Hošek 6. B.jpg


Autor: Ing. Gabriela Folvarčíková Publikováno 20. 6. 2021 15:47

Pedagogové a zákonní zástupci žáků volili své zástupce do školské rady, je známo její slož

Datum konání: 17. 6. 2021

Jak jsme informovali, ve čtvrtek 17. června proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků školy a své zástupce volili i rodiče žáků. Po skončení hlasování a vyhodnocení výsledků se členy školské rady za pedagogické pracovníky stali PaedDr. Jaroslava Kroupová, Mgr. Pavla Šoltésová a Ing. František Pokorný. Zákonní zástupci si zvolili Lenku Kaniovou, Janu Lokajovou a Lucii Heroudkovou. Všem zvoleným gratulujeme a těšíme se na spolupráci při jednáních školské rady.

Školská rada bude následující tři roky pracovat v tomto složení:

 • Lenka Kaniová za zákonné zástupce žáků
 • Jana Lokajová za zákonné zástupce žáků
 • Lucie Heroudková za zákonné zástupce žáků
 • Ing. Petr Klíma za zřizovatele
 • Lukáš Volánek za zřizovatele
 • Mgr. Barbara Jungmannová za zřizovatele
 • PaedDr. Jaroslava Kroupová za pedagogické pracovníky školy
 • Mgr. Pavla Šoltésová za pedagogické pracovníky školy
 • Ing. František Pokorný za pedagogické pracovníky školy

Autor: František Pokorný Publikováno 18. 6. 2021 8:18

Jak hlasovat v anketě k volbám do školské rady

Datum konání: 17. 6. 2021

V příštím týdnu, konkrétně 17. června proběhnou elektronickou cestou volby do školské rady. Hlasovat budeme v online prostředí programu Bakaláři. Anketa se pro hlasující otevře o půlnoci 17.6. a zavře se téhož dne v 16:00 hodin.

Níže nabízím postup, jak správně odhlasovat.

Nejprve se přihlásíte do prostředí programu zde: https://zs-rosice.bakalari.cz/

V levém sloupci si otevřete ankety – Vyplňování anket (viz obrázek)1_1.jpg

 

Objeví se vám anketa, u níž kliknete na symbol tužky v pravém rohu (viz obrázek). Anketa se zveřejní až 17. června v době, kdy můžete hlasovat.

2_2.jpg

 

Dostanete se do prostředí vyplňování, pročtete úvodní informace a kliknete na tlačítko Dále v levém dolním rohu (viz obrázek).

3.jpg 

 

Vyberete 1 – 3 kandidáty zatržením a kliknete na tlačítko Dále (viz obrázek).

4.jpg

Kliknete na tlačítko Uložit v levém dolním rohu, aby se vaše volba uložila (viz obrázek).

 

To je vše, můžete anketu zavřít. Děkujeme za váš zájem.

 


Autor: František Pokorný Publikováno 11. 6. 2021 9:18

Ode dneška při výuce bez roušek

Datum konání: 8. 6. 2021

S účinností od 8. 6. 2021nemusí mít žáci a učitelé  během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud, tedy s ochranou dýchacích cest. 

bez_rousek.jpg


Autor: František Pokorný Publikováno 8. 6. 2021 8:23

Kandidáti do voleb do školské rady z řad zákonných zástupců a pedagogů školy

Datum konání: 17. 6. 2021

Ve čtvrtek 17. června budou  pedagogové a rodiče žáků volit své zástupce do školské rady. Níže jsou uvedeni kandidáti, z jejichž řad budou obě skupiny vybírat.

Zákonní zástupci žáků mohou vybírat z těchto kandidátů:

 • Lucie Heroudková 
 • Lenka Kaniová
 • Jana Lokajová
 • Petra Plchová
 • Lucie Švecová

Pedagogičtí pracovníci školy mají k dispozici pro výběr tyto kandidáty:

 • Kateřina Jašková
 • Jaroslava Kroupová
 • Zuzana Matějková
 • Zbyněk Minařík
 • František Pokorný
 • Pavla Šoltésová

Do školské rady budou zvoleni za každou kategorii tři zástupci, kteří ve volbách získají nejvyšší počet hlasů.


Autor: František Pokorný Publikováno 1. 6. 2021 20:37

Od pondělí 24. května se bude vyučovat bez rotace i na 2. stupni

Vážení rodiče, milí žáci, 

od pondělí 24. května dochází k dalšímu rozvolnění opatření proti šíření koronaviru. V důsledku těchto změn budou do školy chodit již všichni žáci k prezenční výuce bez rotačního střídání včetně 2. stupně. 

bezrotace.png

Testování antigenními testy bude probíhat u všech ročníků pouze 1x týdně.

Pro všechny stálé strávníky bude oběd ve školní jídelně přihlášen automaticky. Rodiče ale musejí reagovat na aktuální přítomnost svých dětí ve škole, a pokud zůstanou doma, musejí obědy odhlásit obvyklým způsobem sami. Do konce května se bude vařit pouze jedno jídlo.

Připomínáme, že stále platí povinnost nosit ochranu úst a nosu.


Autor: František Pokorný Publikováno 20. 5. 2021 12:50

Vyhlášení voleb do školské rady

Datum konání: 17. 6. 2021

Základní škola Rosice, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s Volebním řádem do školské rady Základní školy Rosice vydaným dne 3. 5. 2021 Radou města Rosice a v souladu s §167 odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, volby do Školské rady.

Termíny voleb do školské rady 

 1. Volba 3 členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků se uskuteční 17. 6. 2021 elektronicky formou ankety v prostředí aplikace Bakaláři. Hlasování bude přístupné v tento den do 16:00 hodin.
 2. Volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků proběhnou také ve čtvrtek 17.  6. 2021 elektronicky v prostředí aplikace Bakaláři. Hlasování bude přístupné v tento den do 16:00 hodin.
 3. Seznam kandidátů pro volby do Školské rady Základní školy Rosice za zákonné zástupce žáků i za pedagogické pracovníky bude zveřejněn od 7. 6. 2021 na WWW stránkách školy.

Autor: František Pokorný Publikováno 19. 5. 2021 8:22

Od pondělí 17. května dochází ke změně organizace výuky na 1. stupni

Datum konání: 17. 5. 2021

V naší škole se budou od 17. 5. 2021  již všichni žáci 1. stupně  vzdělávat prezenčně a žáci 2. stupně se budou nadále vzdělávat "rotačně".

 

1.st.jpg2.st.jpg


Autor: František Pokorný Publikováno 12. 5. 2021 9:32

Do školy začnou chodit i žáci druhého stupně

Datum konání: 10. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci.

Od pondělí 10. května 2021 by mělo dojít k dalšímu rozvolnění protiepidemiologických opatření i v Jihomoravském kraji, v jehož důsledků by se organizace výuky na ZŠ Rosice měla velmi pravděpodobně změnit následujícím způsobem:

 • Žáci prvního stupně budou pokračovat ve vzdělávání rotačním způsobem výuky jako dosud. Žáci 2. stupně začnou do školy docházet k prezenční výuce rotačním způsobem podobně jako žáci prvního stupně. Pro žáky ZŠ Rosice to znamená konkrétně, že:
  • Od 10. 5. do 14. 5. se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci ve třídách 6. a 8. ročníku. Distančně bude v tomto týdnu probíhat výuka pro žáky tříd 7. a 9. ročníku.
  • Od 17. 5. do 21. 5. se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci ve třídách 7. a 9. ročníku. Distančně bude v tomto týdnu probíhat výuka pro žáky tříd 6. a 8. ročníku.
  • Výuka se bude v tomto režimu střídat po týdnech a bude probíhat podle stálého rozvrhu hodin platného od září 2020. Výjimkou budou volitelné předměty v 7. – 9. ročníku, jejichž výuka nepůjde realizovat v homogenních skupinách a bude tedy probíhat nadále pouze distančním způsobem.
 • Žáci druhého stupně budou po dobu přítomnosti ve škole dvakrát týdně testováni antigenními testy, vždy v pondělí a ve čtvrtek. U žáků prvního stupně se s účinností od 3.5. sníží počet testováni antigenními testy na jedenkrát týdně, a to první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Je žádoucí, aby se žáci v tyto dny do školy dostavili nejpozději v 7:30 hodin.
 • Žáci v prezenční výuce budou muset nosit ochranu úst a nosu.
 • Pro stálé strávníky z 2. stupně bude po dobu prezenční výuky oběd ve školní jídelně přihlášen automaticky. Rodiče musejí reagovat na aktuální přítomnost svých dětí ve škole, a pokud zůstanou doma, musejí obědy odhlásit obvyklým způsobem sami. Vařit se bude pouze jedno jídlo.

Pokud nastanou změny spojené s vývojem epidemiologické situace, které by měly tento systém výuky měnit, budeme vás neprodleně informovat.


Autor: František Pokorný Publikováno 30. 4. 2021 11:18

Novější 1 3 13 24 36

Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly